Το κέντρο βάρους των ομιλιών, αλλά και των ερωτήσεων που τις διαδέχθηκαν, στην ανοιχτή ΓΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, η οποία πραγματοποιήθηκε την παραμονή της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, εστιάστηκε στις πρωτοβουλίες των ελληνικών βιομηχανιών που έχουν ως στόχο την διασφάλιση της προσφοράς ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου αυτού είναι, σύμφωνα με όλους τους παρευρισκόμενους, η δημιουργία σταθερών προτύπων και η στενή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Στη ΓΣ αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας, στο πλαίσιο της προώθησης μιας διαδικασίας αυτοδέσμευσης της βιομηχανίας στα θέματα που αφορούν στον κλάδο των τροφίμων.

Τη συμμετοχή των εκπροσώπων του Συνδέσμου στον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τον παρευρισκόμενο υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ κ. Ευάγγελος Καλούσης, τονίζοντας πως η ελληνική πολιτεία πρέπει να τον θεωρεί φυσικό σύμμαχο και συνομιλητή σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, αλλά και στην προώθηση ενός μοντέλου υγιεινής διατροφής στην ελληνική κοινωνία.

Αναφερόμενος στην από διετίας πρωτοβουλία του Συνδέσμου, που αφορά στην δημιουργία, στο πλαίσιο και των κατευθύνσων της Ευρωπαϊκής Επιτρόπής, μιας πλατφόρμας με αρχές για την συνεισφορά της βιομηχανίας στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και γενικότερα του υγιεινού τρόπου διαβίωσης, ο κ. Καλούσης ζήτησε την υποστήριξη του υπουργείου, ώστε να ξεκινήσει διάλογος μεταξύ των φορέων, προκειμένου να βρεθούν οι τρόποι για την καλύτερη και γρηγορότερη υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ ανακοίνωσε και την απόφαση της ΓΣ ΣΕΒΤ να δημιουργήσει την Επιτροπή Δεοντολογίας, που θα προωθήσει την ιδέα της αυτοδέσμευσης των μελών του σε θέματα που απασχολούν τον κλάδο και αφορούν στην προστασία του καταναλωτή. Στην ομιλία του προέδρου διατυπώθηκε επίσης το αίτημα της αύξησης του ποσοστού του ΑΕΠ, που διατίθεται για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Οι προτάσεις του Συνδέσμου σε αυτό το θέμα εντάσσονται στην πλατφόρμα Food for Life, στην οποία περιγράφεται η στρατηγική που πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις σε αυτό το σημαντικό για τη βιομηχανία τροφίμων θέμα, αλλά και συγκεκριμένο πλάνο δράσης για την υλοποίησή της. Αναφερόμενος στις σχέσεις βιομηχανίας-λιανεμπορίου, ο κ. Καλούσης δήλωσε πως “οι καλές σχέσεις με το λιανεμπόριο είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, να καλύψουμε δηλαδή την αυξανόμενη ανάγκη του καταναλωτή για καλύτερα προϊόντα σε προσιτή τιμή”.

 

Γιάννης Παπαθανασίου: “Καλός ο αυτοέλεγχος, αλλά χρειάζεται και ο έλεγχος”

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, παρουσίασε στην ομιλία του μια σύνοψη του κυβερνητικού έργου και προχώρησε στην τοποθέτηση επί των ειδικών ζητημάτων που απασχόλησαν τη ΓΣ. Τόνισε με έμφαση την υποστήριξη του υπουργείου στους δικούς του ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς και στους ανεξάρτητους, όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο κ. Παπαθανασίου παρατήρησε πως οι έλεγχοι και η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων παραβαίνουν τους νόμους θα συνεχιστούν, γιατί με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται όχι μόνο ο καταναλωτής, αλλά και ο κάθε εκπρόσωπος του κλάδου που είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

“Ο αυτοέλεγχος είναι θετικός”, είπε ο κ. Παπαθανασίου μιλώντας για τη δήλωση του κ. Καλούση, “αλλά χρειάζεται και ο έλεγχος. Ποτέ ο έλεγχος και η έγκαιρη διαπίστωση και δημοσιοποίηση κάποιου προβλήματος δεν δημιούργησε πρόβλημα… Το 2006 είχαμε μείωση της παραβατικότητας, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ελέγχων.” Ο υπουργός μίλησε επίσης για το νέο προγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθούν επιπλέον κίνητρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων, αλλά και για την πρόθεση αύξησης του ποσοστού του ΑΕΠ, που αφορά στην έρευνα και την καινοτομία, από 0,6% σε 1,5%.

 

Οι καταγγελίες αφορούν κυρίως στη διακίνηση των προϊόντων

Παίρνοντας τον λόγο ο ΓΓ Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου, μίλησε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας στην προστασία του καταναλωτή από ανεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, ανέφερε το στοιχείο της εκρηκτικής αύξησης των προστίμων ως αποτέλεσμα της έναρξης ουσιαστικών ελέγχων (3 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία έναντι μόλις 80.000 ευρώ το 2004), και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να συμβάλουν στον δημόσιο διάλογο για το νομοσχέδιο που αφορά στην Προστασία του Καταναλωτή.

Ένα σημαντικό ζήτημα που έθιξε ο κ. Οικονόμου αφορούσε στις καταγγελίες των καταναλωτών στη γραμμή 1520. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι περισσότερες καταγγελίες δεν αναφέρονται σε βιομηχανίες, αλλά στο λιανεμπόριο, αφού εκεί δυστυχώς διαπιστώνει ο καταναλωτής το πρόβλημα, που μπορεί να έχει προκύψει από την παραγωγή, τη διακίνηση του προϊόντος, ή και από τον ίδιο τον καταναλωτή. Ο κ. Οικονόμου διαπίστωσε κάμψη του αριθμού των παραπόνων. Στην ίδια διαπίστωση συμφώνησε ο κ. Iωάννης Βλέμμας, πρόεδρος του ΕΦΕΤ, που έλαβε κατόπιν τον λόγο, όπως και οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι καταναλωτικών ενώσεων.