Δραστηριότητες που αναλογούν στο 69% του συνολικού κύκλου εργασιών του εγχώριου επιχειρείν, παράγοντας τζίρο 32,9 δισ. ευρώ και απασχολώντας περίπου 1,1 εκατ. εργαζομένους, επλήγησαν άμεσα από το lockdown, καθώς περιόρισαν ή διέκοψαν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία.

Κατά τη μελέτη, το εγχώριο ΑΕΠ φέτος αναμένεται ότι θα μειωθεί κατά 8,5%, κυρίως λόγω των δυσμενών επιδράσεων της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, ο οποίος, άλλωστε, εκτιμάται ότι θα υποστεί συρρίκνωση κατά 52%. Η εταιρεία, αναλύοντας δείγμα 17.000 επιχειρήσεων, ο τζίρος των οποίων υπερβαίνει το 50% των οικονομικών μονάδων της χώρας, συμπεραίνει στη μελέτη της ότι φέτος θα υποστούν μέση μείωση κύκλου εργασιών 12,4% και λειτουργικής κερδοφορίας 39%, ενώ η ρευστότητά τους θα μειωθεί κατά 5,6 δισ. ευρώ.