Αυξηµένη κερδοφορία πέτυχε το 2023 η εταιρεία εµπορίας οινοπνευµατωδών ποτών και αναψυκτικών Granikal, παρά τη µείωση του τζίρου της, σύµφωνα µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Ειδικότερα, το 2023 έκλεισε για την Granikal µε κύκλο εργασιών µειωµένο κατά 10,1% ή κατά 700.000 ευρώ σε σχέση µε το 2022, από τα 7,01 εκατ. ευρώ στα 6,31 εκατ. ευρώ, ενώ µειωµένα ήταν και τα µικτά κέρδη, που διαµορφώθηκαν στα 1,77 εκατ. ευρώ, έναντι 2,10 εκατ. ευρώ το 2022 (-15,9%).

Ωστόσο, η σηµαντική µείωση των εξόδων διάθεσης κατά 235.000 ευρώ και τα κατά 275.000 ευρώ αυξηµένα έσοδα από µερίσµατα από τη θυγατρική εταιρεία MDTX Trading «ανέβασαν» τα κέρδη EBITDA στο ποσό των 1,62 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 1,43 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους στα 1,47 εκατ. ευρώ, έναντι 1,25 εκατ. το 2022.

Η διοίκηση της εταιρείας ευελπιστεί ότι µε τον σωστό προγραµµατισµό και τις βάσεις που µέχρι τώρα έχουν τεθεί για την αποτελεσµατική και µακροχρόνια ανάπτυξη, την εύρεση νέων πελατών και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για µείωση του λειτουργικού κόστους, τα αποτελέσµατα της εταιρείας θα αυξηθούν στο άµεσο µέλλον.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter