Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Alpha Bank δημιούργησε το Alphaline, μια ηλεκτρονική γραμμή επικοινωνίας με τους επιχειρηματίες πελάτες της.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Alpha Bank δημιούργησε το Alphaline, μια ηλεκτρονική γραμμή επικοινωνίας με τους επιχειρηματίες πελάτες της.

Μέσω του Alphaline ο πελάτης της Alpha Bank εξοικονομεί χρόνο και χρήμα για τις συναλλαγές του, καθότι κάθε του πράξη γίνεται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του, που συνδέεται με απευθείας τηλεφωνική σύνδεση στο σύστημα της τράπεζας.

Το Alphaline, που αξίζει να αναφερθεί ότι λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το΄93, επιτρέπει στον πελάτη της τράπεζας να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει:

 • Πληροφόρηση

  • Υπόλοιπα και στοιχεία επιταγών για λογαριασμούς δραχμών και συναλλάγματος.
  • Αντίγραφα λογαριασμών.
  • Στοιχεία πιστωτικών καρτών.
  • Συνολική εικόνα λογαριασμών (θέση).

 • Εντολές

  • Άμεσης μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών.
  • Μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών σε επιλεγμένη ημερομηνία.
  • Πληρωμής λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.

Για να αποκτήσει ο πελάτης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το Alphaline δεν έχει παρά να δηλώσει στην τράπεζα τους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμεί να έχει πρόσβαση. Οι λογαριασμοί μπορεί να ανήκουν στον ίδιο τον πελάτη, οπότε του παρέχεται δυνατότητα πλήρους διαχείρισης, όπως μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών, ενημέρωση κ.ά. ή να ανήκουν σε τρίτους, οπότε του παρέχεται μόνο η δυνατότητα πληρωμής (πίστωσης των λογαριασμών). Όπως και να έχει, πάντως, όλοι οι λογαριασμοί ελέγχονται από την τράπεζα πριν δοθεί η ευχέρεια στον χρήστη να τους διαχειρίζεται, ενώ ιδιαίτερη είναι η έμφαση που έχει δοθεί στην ασφάλεια των συναλλαγών, γι΄ αυτό και η χρήση του προγράμματος γίνεται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα στελέχη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το Alphaline προβλέπει τη μαζική εκτέλεση εντολών με στοιχεία που αντλούνται από τα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία εργαζομένων, ενώ έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται είτε απευθείας από το χρήστη με την πληκτρολόγηση των στοιχείων, είτε από αρχεία που έχουν προετοιμαστεί για μαζική επεξεργασία. Τέλος, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο χρήσης του συστήματος με ημερολόγια εντολών.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της τράπεζας διαπιστώνοντας τη μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων στη χρήση του Aplhaline, προχώρησε πρόσφατα στον εμπλουτισμό του προγράμματος με νέες υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και δυνατότητα δημιουργίας και παρακολούθησης χαρτοφυλακίου μετοχών σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με τις τιμές κλεισίματος των μετοχών.

Το Alphadirect

Πρόκειται για τον μεγάλο “αδελφό” του Alphaline, που απευθύνεται σε εταιρείες με ανεπτυγμένα συστήματα. Το Alphadirect διατίθεται συμπληρωματικά του Alphaline, επιτρέποντας την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών απευθείας από το σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την τράπεζα, το σύστημα αποτελείται από έτοιμες “ρουτίνες προγραμμάτων”, που μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα των εταιρειών και να καλούν αυτόματα τις συναλλαγές του Alphaline. Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι στο άμεσο μέλλον η Alpha Bank σχεδιάζει και νέες βελτιώσεις στα συστήματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που διαθέτει για τους πελάτες, στις οποίες έχουν ενταχθεί:

 • Λογαριασμοί συναλλάγματος (πληροφορίες, κινήσεις).
 • Λογαριασμοί χορηγήσεων (πληροφόρηση, εξόφληση οφειλών).
 • Αμοιβαία (πληροφορίες επενδυτικών λογαριασμών, αγορές / πωλήσεις).
 • Παραγγελία καρνέ επιταγών.
 • Πληροφορίες κινήσεως καρτών.
 • Συμμετοχή στο κύκλωμα κινήσεως κεφαλαίων για εμβάσματα μέσω λογαριασμών σε πελάτες της Alpha Bank και των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.