Ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 50 εκατ. ευρώ τζίρου η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γουντσίδης το 2022, με αύξηση μεγεθών κατά 5,2%, στα 51,9 εκατ. ευρώ, έναντι 49,37 εκατ. ευρώ το 2021.

Το 2021 η αλυσίδα είχε σημειώσει κάμψη πωλήσεων σε αξία, μετακινούμενη στα 49,37 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών από τα 49,63 εκατ. ευρώ.

Στήριξη στο προσωπικό
Τα έξοδα διοίκηση αυξήθηκαν κατά 22,2%, από τα 1,51 εκατ. ευρώ στα 1,85 εκατ. ευρώ, ενώ το 2021 είχαν μειωθεί. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους αυξήθηκαν από €446.500 από €416.200. Η εταιρεία, με 23 καταστήματα στο δίκτυό της (σε Δράμα, Καβάλα, Σέρρες) «αξιολογεί ετησίως τους εργαζόμενούς της και καλύπτει τις ανάγκες σε έμψυχο δυναμικό κατά προτεραιότητα με προαγωγές, βάσει του πορίσματος αξιολόγησης ως επιβράβευση». Το προσωπικό αυξήθηκε κατά εννέα άτομα το 2022: Από τα 385 στα 394. Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέβηκε κατά 4%, στα 7,9 εκατ. ευρώ, από 7,59 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα μεικτά κέρδη εξαιτίας της αύξησης του κόστους πωληθέντων
Η εταιρεία κατέγραψε μεικτά κέρδη ύψους 12,7 εκατ. ευρώ το 2022, μειωμένα κατά 3,2% σε σχέση με τα 13,12 εκατ. ευρώ του 2021, εξαιτίας της αύξησης του κόστους πωληθέντων που επέφεραν οι ανατιμήσεις της πληθωριστικής κρίσης, που ακολούθησε την αντίστοιχη ενεργειακή και την άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών. Πράγματι, το κόστος των πωλήσεων του 2022 ξεπέρασε τα 39,2 εκατ. ευρώ, έναντι 36,25 εκατ. ευρώ του 2021.

Στην οικονομική της έκθεση, η εταιρεία εκτιμά ότι «ο αυξημένος πληθωρισμός αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση και κατά τη χρήση του έτους 2023, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόβλεψη να είναι αβέβαιη». Η Γουντσίδης, πάντως, δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τόκοι δανείων σε εύρος δωδεκαμήνου βρίσκονται στα €54.189.

Η Γουντσίδης αύξησε κατά 24,4% τα έξοδα διάθεσης το 2022, στα 10,83 εκατ. ευρώ. Η οριστική καταβολή μερίσματος 2021 για €369.592,92 έγινε τον περσινό Αύγουστο. Τα αποτελέσματα EBITDA κατέδειξαν ζημίες ύψους €23.006, οι οποίες ανέβηκαν στα €85.277 μετά φόρων, έναντι κερδών μετά φόρων ύψους €993.190 στο οικονομικό έτος 2021. Η εταιρεία εμφάνισε αυξημένες υποχρεώσεις στους λογαριασμούς κεφαλαίου κίνησης. Για τη Γουντσίδης, οι καθαρές ζημιές και οι ζημιές EBITDA οφείλονται στον περιορισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε σχέση με το 2021.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter