«Γωνιά Ψιλικών» καθιέρωσε η Α-Β Βασιλόπουλος στο ΕΝΑ Cash & Carry του Κηφισού, προκειμένου να δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο πώλησης προϊόντων, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριµένη οµάδα επαγγελµατιών.

Πρόκειται για πρωτοβουλία, η οποία µελετάται να επεκταθεί και σε άλλα cash & carry καταστήµατα της εταιρείας, κυρίως σε ό,τι αφορά στα νέα σηµεία πώλησης. Παράλληλα, η ΕΝΑ Cash & Carry, στο πλαίσιο της γενικότερης αναµόρφωσης των καταστηµάτων της, επιχειρεί να καταστήσει πιο διακριτά τα τµήµατα µε τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, ώστε το πελατειακό κοινό της αλυσίδας να εξυπηρετείται ταχύτερα. Προς την ίδια κατεύθυνση συγκεντρώνει τους κωδικούς της σε ευρύτερες οµάδες, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικούς πελάτες χονδρικής.