Με τις CRM λύσεις να δίνουν το ρυθμό στον τομέα της επιχειρηματικής οργάνωσης παγκόσμια, είναι αναμενόμενο τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας να μεταφέρονται και σε άλλους τομείς, όπως αυτός των προμηθειών, δημιουργώντας τα λεγόμενα SRM (Supplier Relationship Management) εργαλεία.

Με τις CRM λύσεις να δίνουν το ρυθμό στον τομέα της επιχειρηματικής οργάνωσης παγκόσμια, είναι αναμενόμενο τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας να μεταφέρονται και σε άλλους τομείς, όπως αυτός των προμηθειών, δημιουργώντας τα λεγόμενα SRM (Supplier Relationship Management) εργαλεία.

Όπως το CRM μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη σχέση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους, έτσι και τα SRM εργαλεία στοχεύουν να αποκομίσουν παρόμοια οφέλη οργανώνοντας τις σχέσεις της εταιρείας με τους προμηθευτές της. Ενώ το CRM εστιάζεται στο B2C πεδίο, το SRM έρχεται να καλύψει την πρόκληση στις B2B αγορές.

Τι είναι το SRM

Μία SRM λύση εκτείνεται σε όλες τις λειτουργικές περιοχές της σχέσης εταιρείας-προμηθευτών, προσφέροντας στην επιχείρηση κατ’ αρχάς σημαντική μείωση στις απώλειες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το SRM ενσωματώνει e-procurement εργαλεία, όπως web-based διαπραγματεύσεις συμβολαίων και σε βάθος αναλύσεις σκοπιμότητας, που επιτρέπουν στα στελέχη να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις σχετικά με τα προϊόντα που θα προμηθευτούν και τις πηγές τους. Επιπλέον τα SRM εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα για στρατηγική εύρεση πηγών, αναγνώριση ευκαιριών, αξιολόγηση δυνητικών πηγών εφοδιασμού και συνεχή διαχείριση σχέσεων με τον προμηθευτή. Μέχρι πρότινος θα μπορούσε κάποιος να βρει μεμονωμένα προϊόντα ως διαχειριστικά εργαλεία αυτής της σχέσης, όπως προμήθεια ή δημοπρασίες. Το SRM προσφέρει μία ενοποιημένη πλατφόρμα, όπου αυτά τα εργαλεία αποκτούν συνοχή και αλληλοσυμπληρώνονται. Ας δούμε όμως από κοντά πώς συνθέτουν τις δικές τους προτάσεις μερικές από τις εταιρείες που πρωταγωνιστούν σε αυτό τον τομέα.

Η πρόταση της SAS

Η πλατφόρμα SAS SRM (www.sas.com/solutions/srm/) είναι μία ολοκληρωμένη λύση που στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 1.Ευθυγράμμιση Στρατηγικής και Καταγραφή (Strategy Alignment and Scorecarding), ή με άλλα λόγια καταγραφή και αποτίμηση των διαδικασιών εφοδιασμού στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και να αποτιμάται το αντίκτυπό τους στην απόδοση της επιχείρησης. 2.Εκμετάλλευση Ευκαιριών (Opportunity Exploration), δηλαδή μελέτη σε βάθος κάθε προμηθευτή, με στόχο τη μείωση του κόστους και του ρίσκου σε κάθε προμήθεια με τον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων. 3. Λεπτομερής ανάλυση και βοήθεια στη λήψη αποφάσεων (Detailed Analysis and Decision Support), δηλαδή ολοκληρωμένες αναλύσεις με βάση το ιστορικό των μέχρι σήμερα προμηθειών, που οδηγεί σε έξυπνες αποφάσεις για τη στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης μέχρι τη βελτιστοποίηση της απόδοσής της.

Τα πιο σημαντικά από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η SRM λύση της SAS είναι: 1. Supplier Scorecard: μηχανισμός πολλαπλής αξιολόγησης κάθε προμηθευτή (ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, χρόνοι παράδοσης, κόστος κλπ). 2. Spend Analysis: μάθετε τι αγοράζετε και από ποιον. 3. Ranking: συγκριτική αξιολόγηση των προμηθευτών και ανάδειξη της καλύτερης επιλογής. 4. Optimization: ελαχιστοποίηση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. 5. Data Mining: επισήμανση των τάσεων με βάση το ιστορικό των συναλλαγών. 6. Procurement Data Mart: οργάνωση των δεδομένων ανά γεωγραφική τοποθεσία, χρόνο, κόστος, εμπόρευμα ή προμηθευτή. 7. Intelligent Data Warehousing Procurement Templates: συγκέντρωση και ενοποίηση όλης της πληροφορίας για τις προμήθειες –απευθείας αλλά και από MRO (maintenance, repair and operations) αγορές– σε ένα ολοκληρωμένο warehouse. 8. Data Enrichment: προτυποποίηση της πληροφορίας για τον προμηθευτή και το εμπόρευμα για επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

i2 vs. SAP

Η i2 TECHNOLOGIES (www.i2.com) θεωρείται από αρκετούς ως ο «εφευρέτης» του όρου SRM. Η εταιρεία τονίζει ότι η τεχνολογία της, που είναι σχεδιασμένη να παρέχει μία end-to-end λύση, γεφυρώνει όλες τις διαδικασίες προμήθειας από το σχεδιασμό και τη διαδικασία εφοδιασμού μέχρι τον προγραμματισμό μελλοντικών αναγκών. Η όλη διαδικασία παρακολούθησης είναι τόσο ευέλικτη ώστε μπορεί να παρακολουθεί με την ίδια ευκολία την προμήθεια για μια παγκόσμια παρτίδα προϊόντων έως και για ένα μόνο, συγκεκριμένο προϊόν. Η ενοποιημένη «σουίτα» λογισμικού της εταιρείας δημιουργεί ένα λειτουργικό περιβάλλον, στο οποίο η επιχείρηση και οι προμηθευτές καλούνται να δράσουν συνεργατικά, με στόχο να λανσάρουν καλύτερα προϊόντα σε λιγότερο χρόνο.

Το mySAP SRM (www.mysap.com/solutions/srm/) από την άλλη «χτίζει» πάνω στις υπάρχουσες e-procurement λειτουργίες μιας επιχείρησης. Η λύση παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα εργαλείο που μπορεί να συνδέσει προμηθευτές μέσω ενός web browser, επιτρέποντας online διαπραγμάτευση συμβολαίου. Η εν λόγω SRM λύση είναι προετοιμασμένη για να εντάξει τους μικρότερους προμηθευτές σε ένα online περιβάλλον, ενώ στα μέχρι πρότινος e-procurement και SRM εργαλεία αυτό ήταν εφικτό μόνο για τους μεγαλύτερους προμηθευτές. Το mySAP SRM επίσης παρέχει όλα τα εργαλεία ανάλυσης που χρειάζονται για να αξιολογηθούν υπάρχουσες σχέσεις με τους προμηθευτές, βελτιώνοντας τη διαφάνεια των παραδοσιακών εργαλείων και επιτρέποντας σε εταιρείες να αναλύουν σχέσεις με προμηθευτές και να ξεχωρίζουν τις καλύτερες.

Βελτιώνοντας την προμήθεια

Το data mining και η τεχνολογία σύνθετων αναλύσεων τείνουν να διαμορφώσουν το σκελετό των SRM λύσεων σε μία αγορά τόσο απαιτητική που επιβάλλει σε όλες τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος, αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η πρόταση της COMMERCE ONE (www.commerceone.com) συνιστά μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, αφού προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από λύσεις που… τα κάνουν όλα μονομιάς. Η νέα έκδοση 5.0, που λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο, βοηθά τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν τις ευκαιρίες για μείωση κόστους και βελτιώνει τις σχέσεις με προμηθευτές-κλειδιά. Η έκδοση 5.0 συνδυάζει λύσεις για αυτόματο εντοπισμό πηγών και προμήθεια και μια συνεργατική πλατφόρμα που συνδέει εφαρμογές εντός της επιχείρησης και τις κάνει προσβάσιμες σε εμπορικούς συνεργάτες.

Τάσεις και προοπτικές

Όπως σε κάθε νέα αγορά, το ερώτημα που τίθεται για αρκετούς κατασκευαστές είναι τα όρια και ο προσανατολισμός των SRM λύσεων, πού δηλαδή τελειώνει το SRM και πού ξεκινά το SCM (supply chain management). Το ζήτημα περιπλέκεται περισσότερο από ορισμένους κατασκευαστές που συνειδητά επιλέγουν να αποφεύγουν τον όρο SRM, καθώς αρκετοί τον συνδέουν με την i2. Αρκετές εταιρείες αναπτύσσουν λύσεις στη βάση της λειτουργικότητας που περιγράφτηκε παραπάνω αλλά δεν τις χαρακτηρίζουν ως SRM, δυσκολεύοντας σημαντικά τη γενική αποδοχή και καθιέρωση του όρου. Ωστόσο, καθώς καταγράφεται αυξημένη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στο B2B e-commerce πεδίο για τέτοιου είδους εφαρμογές, αναμένεται το 2002 να είναι μία χρονιά κατά την οποία θα κυκλοφορήσουν αρκετά νέα προϊόντα και θα αυξηθούν οι πωλήσεις σε αυτό τον τομέα. Η ORACLE, η PEOPLESOFT και η ARIBA προχωρούν στη δημιουργία των δικών τους προϊόντων, ενώ σημειώνονται αντίστοιχες κινήσεις και από άλλους προμηθευτές CRM εφαρμογών. .