Μετά την πρόσφατη εξαγορά της εταιρίας SPRAY PACK, η ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΒΕΕ προβλέπει τετραπλασιασμό των πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό των κερδών της, αναρριχώμενη στην πρώτη θέση των εταιριών παραγωγής προϊόντων private label στην Ελλάδα. Για τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας στο άμεσο μέλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης γενικότερα του κλάδου των P.L. μας μίλησε ο κ. Α. Γκότσης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.

Μετά την πρόσφατη εξαγορά της εταιρίας SPRAY PACK, η ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΒΕΕ προβλέπει τετραπλασιασμό των πωλήσεων και υπερδιπλασιασμό των κερδών της, αναρριχώμενη στην πρώτη θέση των εταιριών παραγωγής προϊόντων private label στην Ελλάδα. Για τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας στο άμεσο μέλλον και τις προοπτικές ανάπτυξης γενικότερα του κλάδου των P.L. μας μίλησε ο κ. Α. Γκότσης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας.

“σελφ σέρβις": Ποια είναι τα κύρια σημεία της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρία σας και ποιοι οι στόχοι σας για το άμεσο μέλλον, μετά και την εξαγορά της εταιρίας SPRAY PACK;

Αντώνης Γκότσης: Οι πωλήσεις της ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΒΕΕ κατά το 1999 ανήλθαν σε 1 δισ. δρχ. και τα κέρδη σε 101 εκατ. δρχ. Μετά την εξαγορά της SPRAY PACK A.E. και σύμφωνα με τις προβλέψεις μας για τον όμιλο το 2000 ο συνολικός κύκλος εργασιών θα ανέλθει στα 4,5 δισ. δρχ., τα κέρδη θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. δρχ., ενώ το συνολικό ενεργητικό θα φθάσει τα 3,8 δισ. δρχ.

Με την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, όπου θα αντλήσει περίπου 2 δισ. δρχ. η εταιρία θα υλοποιήσει τους εξής στόχους:

Για την επόμενη τριετία προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών της και της βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος η εταιρία έχει εκπονήσει τριετές σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο στηρίζεται σε μια μικτή στρατηγική που αποβλέπει:

 • Στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρίας στο χώρο, με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών επιχειρήσεων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού της τμήματος.

 • Στη διείσδυση σε νέες αγορές με την παραγωγή νέων προϊόντων, καθώς και στη συστηματική και οργανωμένη εξαγωγική προσπάθεια, κυρίως προς τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων.

Η στρατηγική της εταιρίας θα υλοποιηθεί με τις παρακάτω επιχειρηματικές κινήσεις:

 • Εξαγορά ομοειδών εταιριών με συμπληρωματική σειρά προϊόντων και με τέτοιες παραγωγικές δυνατότητες και εγκαταστάσεις που να επιτρέπουν την παραγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων που θα ζητήσει η αγορά private label.

 • Επέκταση νέων συμφωνιών σε όλους τους μεγάλους πελάτες λιανεμπορίου (αλυσίδες σούπερ μάρκετ).

 • Παραγωγή προϊόντων φασόν για λογαριασμό πολυεθνικών ομίλων.

 • Προώθηση των πωλήσεων στις βαλκανικές αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες με τη δημιουργία οργανωμένου τμήματος εξαγωγών.
 • Προώθηση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά με τη σύναψη συνεργασιών με εμπορικούς αντιπροσώπους, καθώς και με την ανάπτυξη του υφιστάμενου εμπορικού τμήματος.
 • Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας με συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις της εγχώριας και αλλοδαπής αγοράς αντίστοιχα.
 • Εκσυγχρονισμός των δομών της επιχείρησης για να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις της αγοράς

“σελφ σέρβις": Ποια είναι η σχέση σας με τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ και ποια σημεία θεωρείτε πως μπορούν να βελτιωθούν με στόχο την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του καταναλωτή;

Αντώνης Γκότσης: Στην πρόκληση των αλλαγών στο λιανεμπόριο έχει αναπτυχθεί μια σχέση συμμαχίας – εμπιστοσύνης, με στόχο την πρόσβαση και τη συνέχεια της οργανωτικής δομής του λιανεμπορίου με την “παραγωγική” τους μονάδα. Στην ωρίμανση αυτής της σχέσης θα φανούν τα θετικά αποτελέσματα, προσφέροντας στον καταναλωτή το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή.

“σελφ σέρβις": Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία ενός P.L. προϊόντος; Νομίζετε πως η κατηγορία αυτών των προϊόντων στην ελληνική αγορά καλύπτει στο σύνολό της τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να γίνει ακόμη περισσότερο αποδεκτή στο μέλλον από τους καταναλωτές;

Αντώνης Γκότσης: Από τα στοιχεία των κλαδικών μελετών τόσο του ΙΟΒΕ και της ICAP, προκύπτει ότι η ελληνική αγορά των προϊόντων private label κινείται με ιδιαίτερα ανοδικούς ρυθμούς κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα private label καταλαμβάνουν ποσοστό της τάξεως του 4 % – 6% επί του συνόλου των πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες ανέρχονται σε ποσοστό της τάξεως του 25 % – 40 %. Οι εκτιμήσεις για την πορεία της αγοράς των προϊόντων private label είναι ιδιαίτερα θετικές. Προβλέπεται ότι οι πωλήσεις κατά την επόμενη πενταετία θα πενταπλασιαστούν και θα ανέλθουν σε περίπου 700 δισ. δρχ., αποτελώντας το 20 % – 25 % επί του συνολικού τζίρου των αλυσίδων λιανεμπορίου. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντικά χαμηλότερη τιμή των προϊόντων, καθώς και στην αναγνώριση της καλής τους ποιότητας από τους τελικούς καταναλωτές.

Εκτιμάται πως η ανάπτυξη ποιοτικών και ευμεγεθών παραγωγικών μονάδων στο χώρο του private label στην Ελλάδα θα δράσει καταλυτικά στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην ορθολογικοποίηση του χώρου του λιανεμπορίου στη χώρα.

Σήμερα όλα τα προϊόντα της κατηγορίας στο ράφι (επώνυμα και private label), δεν έχουν βασικές ποιοτικές διαφορές και δεν υπάρχει λόγος για τον καταναλωτή να μην προτιμήσει το προϊόν P.L.

Με δεδομένη την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής, υπάρχει ανάγκη της επικοινωνίας του μηνύματος αυτού προς τον καταναλωτή, όπου μόνο το μάρκετινγκ της αλυσίδας παίζει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο.

“σελφ σέρβις": Πώς πιστεύετε πως θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της αγοράς των P.L. οι εξελίξεις στο ελληνικό λιανεμπόριο;

Αντώνης Γκότσης: Το ελληνικό λιανεμπόριο εισέρχεται στο τελικό στάδιο αναδιάταξής του, με νέες συμμαχίες και συνενώσεις οι οποίες θα μειώσουν τον αριθμό των επιχειρήσεων του χώρου σε 5 με 6 μεγάλους ομίλους. Η είσοδος των hard discounters, αλλά και η εμφάνιση μεγάλων πολυεθνικών ομίλων σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά, θα εντατικοποιήσουν τον ανταγωνισμό και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των προϊόντων μάρκας λιανεμπορίου. Η οικονομική δυσπραγία και η συνεχώς μειούμενη αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την επιταχυνόμενη διείσδυση και εξάπλωση των discount stores, θα δράσει θετικά στην εξέλιξη των προϊόντων ιδιωτικού σήματος. Επίσης, η υψηλή κερδοφορία, η ορθολογικότερη αξιοποίηση του χώρου των ραφιών και ο ακριβής έλεγχος κόστους παραγωγής και διάθεσης, που προσφέρουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, θα επηρεάσουν τις αλυσίδες λιανεμπορίου να δημιουργήσουν ποιοτικά προϊόντα private label δημιουργώντας πιστούς καταναλωτές. Λόγω της συρρίκνωσης του αριθμού των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, ο αριθμός των προμηθευτών προϊόντων ιδιωτικής μάρκας θα μειωθεί αναπόφευκτα, γιατί οι αλυσίδες θα επιζητούν πλέον λιγότερους προμηθευτές με μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων με αναβαθμισμένη ποιότητα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η παραπάνω αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας θα λειτουργήσει ανασταλτικά στις εισαγωγές προϊόντων ανωνύμων χαμηλής ποιότητας και κόστους, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Ήδη, μεγάλα σούπερ μάρκετ, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους, αντικαθιστούν εισαγόμενα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από την Ισπανία και την Ιταλία με εγχώρια.” Η… ταυτότητα της εταιρίας

Η εταιρία συστήθηκε το 1997 και προήλθε από τη μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρίας “Α. ΓΚΟΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία είχε ιδρυθεί το 1991. Εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος ήταν ο Αναστάσιος Γκότσης, χημικός μηχανικός με ειδίκευση και εμπειρία στο χώρο των απορρυπαντικών και καλλυντικών.

Η εταιρία είχε τη μορφή βιοτεχνίας σε χώρους μόλις 100 τ.μ. Η ενίσχυση των πωλήσεων και η διεύρυνση του πελατολογίου της δημιούργησε την ανάγκη επέκτασης των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Για το σκοπό αυτό το 1994 μεταφέρθηκε στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε χώρους 3.500 τ.μ.

Το 1997 η νομική μορφή της εταιρίας μετετράπη σε ανώνυμη. Το 1998 έλαβε από την BVQI (Bureau Veritas Quality International) το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002.

To Mάιο του 2000 η εταιρία προέβη στην εξαγορά ποσοστού 84% της SPRAY PACK A.E., η οποία ιδρύθηκε το 1962 και το εργοστάσιό της βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 42.000 τ.μ. με καλυμμένο χώρο 12.500 τ.μ.

Σήμερα η ΓΚΟΤΣΗΣ είναι χωρισμένη σε τέσσερις κλάδους:

 • Στην παραγωγή private label προϊόντων για όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία δικών της προϊόντων, απορρυπαντικών και καθαριστικών, για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
 • Στην εμφιάλωση σε μορφή φασόν. Αποδέκτες της παραγωγής είναι μεγάλες εταιρίες του κλάδου απορρυπαντικών και καλλυντικών.
 • Στην παραγωγή πλαστικών φιαλών.
 • Στην παραγωγή και εμπόριο ψυκτικών υγρών.

Η εταιρία παράγει τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

 • Καλλυντικά ευρείας κατανάλωσης, υπό μορφή υγρών ( π.χ. αφρόλουτρα, roll-on, κρεμοσάπουνα, σαμπουάν, μαλακτικές κρέμες κτλ. ) ή aerosol ( π.χ. αφρούς ξυρίσματος, λακ μαλλιών, mousse μαλλιών, αποσμητικά).
 • Προϊόντα οικιακής χρήσης, υπό μορφή υγρών (π.χ. υγρά καθαρισμού πιάτων, τζαμιών, γενικού καθαρισμού, σιδερώματος, χλωρίνη, μαλακτικά ρούχων κτλ.), υπό μορφή σκόνης (πλυντηρίου ρούχων, πιάτων, σκόνη για πλύσιμο στο χέρι, λευκαντικό, αλάτι και αποσκληρυντικό για πλυντήρια) υπό μορφή aerosol (spray σιδερώματος, καθαρισμού φούρνων, εντομοκτόνα, κατσαριδοκτόνα
 • Κατασκευή πλαστικών φιαλών και πωμάτων.

Η εταιρία ξεκίνησε να λειτουργεί ως πειραματική μονάδα για σκόνη απορρυπαντικών με τη χρήση της νέας τεχνολογίας του “fluidized bed reactor” (ρευστοποιημένη κλίνη). Η νέα αυτή εφαρμοσμένη τεχνολογία παραγωγής αποτέλεσε το τεχνολογικό συγκριτικό πλεονέκτημά της σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Το εργοστάσιο της επιχείρησης είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες μηχανές και η αξία του παραγωγικού εξοπλισμού σε πραγματικές τιμές πλησιάζει τα 2,5 δισ. δρχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία μετέτρεψε τις εγκαταστάσεις aerosol ώστε να χρησιμοποιούν βουτάνιο αντί για τους επικίνδυνους χλωροφθοράνθρακες δύο χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του εργοστασίου ανέρχεται σε 1.833 ΗΡ περίπου. Το εργοστάσιο τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο της περιοχής (20,000 V ) και διαθέτει υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας με δύο μετασχηματιστές ισχύος 630 KVA.

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης φθάνει σήμερα στα 170 άτομα, περίπου.