Όπως είχε δηλώσει στο πλαίσιο της πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας του στο «σελφ σέρβις Food Retail CEO Forum 2018» ο διακεκριμένος δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, την επόμενη εικοσαετία ο νεανικός πληθυσμός της χώρας θα μειώνεται, ενώ θα αυξάνονται ταχύτατα οι ομάδες των υπερηλίκων και των υπέρ-υπερηλίκων.

Οι άνω των 65 ετών, που σήμερα αντιστοιχούν στο 21% του πληθυσμού, τότε θα είναι στο 27% (οι άνω των 85 ετών θα υπερβαίνουν τις 400 χιλιάδες), ενώ η μέση ηλικία του πληθυσμού θα έχει αυξηθεί κατά 4-5 χρόνια και οι οικονομικά ενεργοί πολίτες θα έχουν μειωθεί περίπου κατά ένα εκατομμύριο.

Αυτή η πρόβλεψη, που στηρίζεται σε δεδομένα τα οποία είναι αδύνατον να μεταβληθούν δραματικά στην χρονική περίοδο που αφορά, θα έπρεπε να έχει ήδη προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση όλων των θεσμών και της κοινωνίας συνολικά, προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων άμβλυνσης των σχετικών επιπτώσεων. Παρόλα αυτά, η συζήτηση που γίνεται κατά κανόνα μέχρι στιγμής περιορίζεται σε μέτρα που κάθε άλλο παρά αυτή τη στόχευση έχουν. Και μάλιστα, αξιοποιείται και σε αυτή την περίπτωση η έρευνα, ώστε οι σχετικές προτάσεις να έχουν… ακαδημαϊκό άλλοθι.

Αρκετές έρευνες με αντικείμενο τη γήρανση του πληθυσμού καταλήγουν σε προτάσεις που αφορούν στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας και του ασφαλιστικού. Οι προτάσεις τους έχουν συνήθως κοινή συνισταμένη τη μετατόπιση του βάρους από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, με την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, σε συνδυασμό με την αύξηση του χρόνου εργασίας.

Δυστυχώς, πρόκειται για άλλη μια περίπτωση απώλειας σύνδεσης με την πραγματική ζωή. Τα επιστημονικά δεδομένα μας προειδοποιούν πώς η ελληνική κοινωνία δεν θα έχει μέλλον, αν δεν αλλάξει ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα οποία είναι απόρροια σύνθετων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιλογών. Η εμμονή στις ίδιες επιλογές δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στη διαιώνιση και επιδείνωση των προβλημάτων. Η αξιοποίηση των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας, που αφορά στη γήρανση του πληθυσμού, ώστε να τεκμηριωθεί η πρόταση για καθιέρωση του συστήματος της «ελαστικής» απασχόλησης, ως μια λύση στο πρόβλημα, είναι ένα παράδειγμα.

Η μετατόπιση του ορίου εργασίας, ώστε οι πολίτες μια χώρας να εργάζονται όσο το επιτρέπει η υγεία τους -ή ορθότερα ο νομοθέτης- δεν πρόκειται να λύσει σε βάθος χρόνου ούτε το υπαρκτό πρόβλημα του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, ούτε τα ακόμη σημαντικότερα προβλήματα που δημιουργούνται από έναν γερασμένο και συνεχώς μειούμενο πληθυσμό μιας χώρας. Γενικώς, δεν μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της κοινωνίας, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ειδικότερα μιλώντας για τις ελαστικές μορφές εργασίας, με την εξαίρεση –γιατί αυτό αποδείχθηκε ότι είναι- όσων τις αξιοποιούν όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή, έχει αποκαλυφθεί πλέον πως είναι μια «εύκολη» λύση για τη μείωση του εργασιακού κόστους, που παρεμπιπτόντως οδηγεί σε μείωση του καταναλωτικού εισοδήματος, πονοκεφαλιάζοντας εκείνους που σχεδιάζουν το μέλλον αντιμετωπίζοντας τους πολίτες ως εργατικό δυναμικό χωρίς βούληση και ανάγκες.

Άλλη είναι η κατεύθυνση που προτείνουν οι πραγματικοί επιστήμονες για την ανάσχεση της γήρανσης του πληθυσμού. Μιλούν για μέτρα που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων σε αναπαραγωγική ηλικία, με ειδικά επιδόματα, με διασφάλιση των ίσων ευκαιριών στα φύλα, ώστε να μοιράζεται ο χρόνος ενασχόλησης με τα παιδιά, με περισσότερες αποφάσεις ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, με παιδικούς σταθμούς και με δομές υποστήριξης της οικογένειας. Τότε ίσως να υπάρξει η προοπτική μιας χώρας με τη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα και το ανατρεπτικό πνεύμα, που χαρακτηρίζει τη νέα γενιά και παράγει πραγματική καινοτομία.

Ο επιστημονικός διάλογος φυσικά αναπτύσσεται πάνω σε διαφορετικές απόψεις, Για να είναι όμως γόνιμος, μήπως θα πρέπει η επιστημονική κοινότητα να αναλάβει δράσεις αυτοκάθαρσης, ώστε οι κατευθυνόμενες φωνές, με αμιγώς οικονομικά κίνητρα, να χάσουν τη δύναμή τους, προς όφελος της επιστημονικής αλήθειας; Θα αυξηθούν με αυτόν τον τρόπο οι ελπίδες μας για ένα μέλλον που θα δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε όλες τις ηλικίες, για να ορίσουν οι ίδιες το πλαίσιο της ζωής τους, όπως τους αξίζει.