Δυναμική ήταν η παρουσία της Γιώτης AE στην Anuga 2019, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών της σε υφιστάμενες και νέες αγορές.

Στο περίπτερό της ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προβολή της νέας της σειράς έτοιμων μιγμάτων Γιώτης «1. 2. Bake!», ενώ πρόβαλε επίσης τη σειρά Sweet & Balance, τις Βρεφικές Κρέμες Γιώτης, τα προϊόντα Hemo και Caotonic κ.ά. Εξάλλου, τον πρώτο του χρόνο συμπλήρωσε το τετραετούς ορίζοντα δράσης πρόγραμμα ΕΚΕ της εταιρείας, με την επωνυμία «Μια ελπίδα γεννιέται!», που το υλοποιεί σε συνεργασία με την ΜΚΟ HOPEgenesis, στηρίζοντας ολόπλευρα τις ώριμες για τεκνοποίηση γυναίκες ενενήντα απομακρυσμένων ηπειρωτικών χωριών της χώρας, με σκοπό να συμβάλει στη μείωση της υπογεννητικότητας. Από την έναρξη του προγράμματος γεννήθηκαν ήδη τα δέκα πρώτα μωρά.