Μια… γλυκιά διαμάχη κλήθηκε να λύσει στα τέλη Ιουλίου το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, μετά από τέσσερις αιτήσεις ελέγχου που υπέβαλε η Γιώτης για διαφημιστική επικοινωνία σε συσκευασίες της ΙΟΝ.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας της Γιώτης βρέθηκε η φράση «η επιλογή των Ελλήνων ζαχαροπλαστών», που ήταν τυπωμένη στις συσκευασίες κουβερτούρας της ΙΟΝ (κλασική, γάλακτος, λευκή, κλασική σταγόνες κουβερτούρας). Ένας ισχυρισμός ο οποίος, σύμφωνα με τις αιτήσεις ελέγχου που κατέθεσε η Γιώτης, είναι υπερβολικός και ατεκμηρίωτος, και άρα προσκρούει στις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας.

«Ευθύς, απόλυτος και κατηγορηματικός ισχυρισμός»
Εξετάζοντας την εν λόγω διαφημιστική επικοινωνία των προϊόντων κουβερτούρας ΙΟΝ, και αφού έλαβε υπ΄όψιν της τα στοιχεία και τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν και από τις δύο πλευρές, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας έκρινε πως πράγματι, ο ισχυρισμός «η επιλογή των Ελλήνων ζαχαροπλαστών» είναι πιθανό να εκληφθεί από τους καταναλωτές ότι επικοινωνεί το μήνυμα πως το διαφημιζόμενο προϊόν αποτελεί την πρώτη / τη μία / τη μοναδική επιλογή κουβερτούρας από όλους τους Έλληνες ζαχαροπλάστες, και υπό αυτήν την έννοια «ο εν λόγω ισχυρισμός συνιστά έναν ευθύ, απόλυτο και κατηγορηματικό ισχυρισμό ξεκάθαρης υπεροχής έναντι των προϊόντων του ανταγωνισμού».

Επιπλέον, από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, κατά την ομόφωνη κρίση της επιτροπής, δεν προέκυψε ρητά, με σαφήνεια και με αδιαμφισβήτητο τρόπο η απόλυτη υπεροχή του διαφημιζόμενου προϊόντος, «όπως είναι αναγκαίο όταν πρόκειται για την τεκμηρίωση ενός τόσο απόλυτου ισχυρισμού». Εξάλλου, η επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της ότι και από τις δύο πλευρές δηλώθηκε ότι δεν υπάρχουν επίσημες, αντικειμενικές μετρήσεις για τις πωλήσεις στους ζαχαροπλάστες και την αγορά χονδρικής στην κουβερτούρα, οι οποίες θα μπορούσαν να καταγράψουν τα μερίδια που έχει κάθε μάρκα και έτσι να προκύψει η υπεροχή του πρώτου έναντι των υπολοίπων ανταγωνιστών.

Προθεσμία τριών μηνών για την τροποποίηση της συσκευασίας
Κατά συνέπεια, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι ο ισχυρισμός «η επιλογή των Ελλήνων ζαχαροπλαστών» είναι απόλυτος και υπερβολικός, δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς και μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις στους καταναλωτές, επομένως πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου η επικοινωνία να είναι σύμφωνη με τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας.

Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Επικοινωνίας επιπρόσθετα αποφάσισε ομόφωνα ότι η προθεσμία για την τροποποίηση της συσκευασίας είναι τρεις μήνες και για τα υλικά επικοινωνίας στα σημεία πώλησης είναι 30 ημέρες.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter