Όταν ένας οργανισμός έχει όραμα και πάθος πάντα βρίσκει τον τρόπο να αναδιοργανώνεται, να επιβιώνει και να δημιουργεί, δηλώνει στο σελφ σέρβις ο κ. Γιώργος Δεφίγγος, εμπορικός διευθυντής της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην επιχειρηματική κοινότητα. «Η οικονομία χρειάζεται οργανισμούς με θέληση και ταυτότητα. Για να πούμε ότι η αγορά έχει φθάσει στα όριά της, πρέπει να αποδεχθούμε ότι απαρτίζεται από οργανισμούς που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της κρίσης», τονίζει.

Στην ερώτησή μας πόσο δύσκολο είναι για μια παραγωγική εταιρεία να αναπτύσσεται σε περίοδο κρίσης της οικονομίας, ειδικότερα σε κλάδους όπως αυτός που δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης, ο κ. Γιώργος Δεφίγγος μας είπε: «Η ανάπτυξη είναι μονόδρομος. Μια παραγωγική εταιρεία σήμερα δεν έχει άλλη επιλογή από το να δημιουργεί, να αναπτύσσει, να εργάζεται δημιουργικά τόσο εσωτερικά, όσο και σε συνεργασία με το εξωτερικό της περιβάλλον. Κάθε παραγωγικός οργανισμός παγκοσμίως καλείται να διαχειρίζεται τους δεδομένους πόρους που διαθέτει και να κοιτά μπροστά».

Και συμπλήρωσε: «Μας έχει εκπλήξει πολλές φορές η ανταπόκριση που εισπράττουμε από το περιβάλλον μας -από πελάτες και συνεργάτες- σε αυτά που πιστεύουμε, προτείνουμε και καθημερινά δημιουργούμε. Το πιο σημαντικό είναι το πάθος και η γνώση σ’ αυτό που κάνεις. Η Παπουτσάνης, με μια πορεία από το 1870, διαθέτει αυτά τα στοιχεία και θα συνεχίσει έτσι. Η πτώση των πωλήσεων θεωρώ ότι επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα κανάλια διανομής -ιδιαίτερα της επιλεκτικής-, στα οποία δεν εμπλεκόμαστε ιδιαίτερα. Στις κατηγορίες προϊόντων μαζικής διανομής που δραστηριοποιούμαστε παραδοσιακά, όπως στα σαπούνια και τα κρεμοσάπουνα, διατηρούμε σταθερά και μπορώ να πω ανοδικά, τα μερίδιά μας. Στα αφρόλουτρα και τις κρέμες σώματος θεωρούμε ότι, μέσω ειδικών ενεργειών, μέχρι το τέλος του έτους θα διατηρήσουμε τα κεκτημένα. Σε κάθε περίπτωση οφείλω να υπογραμμίσω την αποδοχή που έχουμε ως ελληνική εταιρεία από το λιανεμπόριο και τους καταναλωτές, πράγμα που συνιστά τάση, στην οποία θα εστιαστούμε ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αν δούμε, πάντως, συνολικά τα πράγματα, συνυπολογίζοντας και τα private label που αναπτύσσουμε σε συνεργασία με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι κατηγορίες των προϊόντων μας εμφανίζουν όλες θετικό πρόσημο».

Πρόγραμμα υγιούς ανάπτυξης
σελφ σέρβις: Σε τι βαθμό η κρίση έχει αλλάξει την εμπορική σας πολιτική, όπως και την πολιτική προώθησης των προϊόντων σας;

Γιώργος Δεφίγγος: Καταρχήν η Παπουτσάνης από το καλοκαίρι του 2010 λειτουργεί με νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς και μάνατζμεντ. Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, η κρίση, πέρα από την ανάγκη για πλήρως ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων, δεν είχε κάποιο αντίκτυπο στην εταιρεία μας. Το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς έκλεισε για την Παπουτσάνης με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Συνεπώς δύσκολα μπορεί να υπάρξει σύγκριση της εμπορικής της πολιτικής σήμερα με παλαιότερων χρόνων.

σελφ σέρβις: Πώς έκλεισε η τελευταία εταιρική σας χρήση σε επίπεδο πωλήσεων και καθαρών αποτελεσμάτων;

Γιώργος Δεφίγγος: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών μας το 2010 ανήλθε σε 12,9 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2009. Η κατά 7% περίπου μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στη διακοπή ζημιογόνων συνεργασιών. Αντίθετα, στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν κατά 23,6% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του έτους. Σημειώνω ότι το 37% περίπου του ετήσιου κύκλου εργασιών μας προέρχεται από εξαγωγές, τόσο branded προϊόντων όσο και contract manufacturing, για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Ο κύκλος εργασιών μας το πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε 2,89 εκατ. ευρώ έναντι 2,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένος κατά 5%. Από τις παραπάνω πωλήσεις το 41% περίπου αφορά σε επώνυμα προϊόντα Παπουτσάνης, το 17% σε πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, ενώ το υπόλοιπο 42% σε παραγωγές τρίτων και βιομηχανικές πωλήσεις. Το 32% περίπου του κύκλου εργασιών του τριμήνου αφορά σε εξαγωγές. Το μικτό κέρδος μας ανήλθε σε 0,46 εκατ. ευρώ έναντι 0,35 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, με το μικτό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 15,8% το 2011 από 12,7% το 2010.

Η βελτίωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια μείωσης των γενικών βιομηχανικών δαπανών παρά τη σημαντική αύξηση του κόστους των βασικών πρώτων υλών και της ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών εξόδων και αποσβέσεων (EBIDTA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,14 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 0,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,71 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.

Το πρόγραμμα βελτίωσης και υγιούς ανάπτυξης της Παπουτσάνης συνεχίζεται ομαλά τόσο σε λειτουργικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Η διεύρυνση των υφιστάμενων συνεργασιών και η ανάπτυξη νέων, σε συνδυασμό με την παρουσίαση νέων σειρών προϊόντων, ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2011 οδηγούν σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Αντίθετα, οι σημαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τη δυσκολία μετακύλισης του αντίστοιχου κόστους στις τιμές πώλησης, επηρεάζουν αρνητικά τα περιθώρια της εταιρείας.


Πνεύμα συνεργασίας, χωρίς γκρίνιες
σελφ σέρβις: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την Παπουτσάνης από τον ανταγωνισμό της;

Γιώργος Δεφίγγος: Η ιστορία -μην ξεχνάμε ότι η Παπουτσάνης έκανε τα πρώτα της βήματα το 1870-, η καινοτομία, εφόσον διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια σαπουνιών και καλλυντικών στην Ευρώπη, και η ποιότητα και συνέπειά μας, καθώς διαχρονικά παράγουμε προϊόντα με σεβασμό προς τους καταναλωτές, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.

σελφ σέρβις: Το κακό ψυχολογικό κλίμα στο εμπόριο και η μείωση της κατανάλωσης είναι φυσικό να φέρνουν γκρίνια στις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπορίου. Θεωρείτε εφικτή τη διαμόρφωση ενός κοινού μετώπου κατά της κρίσης μεταξύ των δύο πλευρών της αγοράς;

Γιώργος Δεφίγγος: Δεν εισπράττουμε κάτι τέτοιο. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αλυσίδες ειδικά στον τομέα των private label και εργαζόμαστε από κοινού για τη σωστή προώθηση των προϊόντων, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των πωλήσεων και την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων branded και private label. Αυτό είναι το πνεύμα μας. Οι γκρίνιες δημιουργούνται όταν μια από τις δύο πλευρές είναι ή θεωρεί πως είναι αδικημένη.

Δεν είναι εποχή να είναι κάποιος αδικημένος, ούτε ασφαλώς να υπερβάλει στις απαιτήσεις του και νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Αν συνεργάζονται οι δύο πλευρές σωστά και αρμονικά, δεν χρειάζονται μέτωπα κι οργανώσεις. Η δουλειά μας θα φανεί στο ράφι, δηλαδή εκεί όπου αυτός που αποφασίζει -ο καταναλωτής- συμπεριφέρεται διαφορετικά, σε σχέση με το όχι μακρινό παρελθόν.

Αναδιοργάνωση, επιβίωση, δημιουργία
σελφ σέρβις: Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης περιλαμβάνει ορισμένα πολύ σκληρά μέτρα για τους εργαζόμενους και τα οικογενειακά εισοδήματα. Ορισμένοι θεωρούν μάλιστα ότι τα όρια της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί. Ισχύει το ίδιο και για την αγορά;

Γιώργος Δεφίγγος: Το εργοστάσιο της Παπουτσάνης στον Πειραιά καταστράφηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξαναλειτούργησε, όμως, αμέσως μετά και δημιουργήθηκε νέο στην Κηφισιά. Ο σεισμός του 1999 το κατέστρεψε κι αυτό. Από το 2001, όμως, λειτουργεί ένα νέο στο Σχηματάρι… Όταν ένας οργανισμός έχει όραμα και πάθος γι’ αυτό που κάνει, πάντα βρίσκει τον τρόπο να αναδιοργανώνεται, να επιβιώνει και να δημιουργεί, είτε μιλούμε για τη βιομηχανία, είτε για το λιανεμπόριο. Είναι στοιχείο της φύσης κάθε μέλους της αγοράς μια τέτοια ικανότητα, σε συνδυασμό με τη σκληρή δουλειά και το ένστικτο της διοίκησής του.

Συνταγές δεν υπάρχουν. Η αγορά χρειάζεται οργανισμούς με θέληση και ταυτότητα. Και τέτοιοι υπάρχουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για όσους δεν μπορούν να ακολουθήσουν ισχύει το ότι η αγορά έφτασε στα όριά της μαζί τους και πια, αρνείται να τους «σηκώσει»…