Σε 2.502.305,28 ευρώ οριστικοποιήθηκε η συνολική ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου της Ginox ΑΕ, που εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το επενδυτικό σχέδιο της εμπορικής βιομηχανικής εταιρείας με έδρα το Αιγίνιο Πιερίας αφορά την επέκταση δυναμικότητας της ήδη υπάρχουσας βιομηχανικής μονάδας κατασκευής ανοξείδωτου επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης με ψύξη.

Η εταιρεία ειδικεύεται και σε επαγγελματικούς εξοπλισμούς κατάψυξης και αντλιών θερμότητας. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντάχθηκε στις σχετικές διατάξεις από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διατηρεί συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος, ύψους 5.213.136 ευρώ. Από το επενδυτικό σχέδιο προβλέπεται και η δημιουργία έξι νέων θέσεων εργασίας.

Η συνολική ενίσχυση αναλύεται σε 2.166.808,80 ευρώ με τη μορφή της χρηματοδοτικής μίσθωσης και 335.496,48 ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter