Σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων των Αδειών Φύτευσης στην οποία προέβη ο Κλαδικός Εθνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), πρώτη Περιφέρεια στην χορήγηση Αδειών Φύτευσης, κατατάσσεται η Περιφέρεια της Πελοποννήσου, με χορηγήσεις 7.868,64 στρεμμάτων για την περίοδο 2016-2023.

Όσον αφορά στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΚΕΟΣΟΕ, εκείνη εμφανίζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νέες φυτεύσεις μέσω περισσότερων αιτημάτων για μεγάλες εκτάσεις επειδή:

  • Καταβάλλονται συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα μεγαλύτερες τιμές σταφυλιών,
  • Υπάρχει επάρκεια εκτάσεων για φυτεύσεις σε σύγκριση με τα νησιά, την Αττική κ.ά.,
  • Ανέκαθεν στη Βόρεια Ελλάδα διαμορφωνόταν διαφορετική κουλτούρα για το κρασί και παρατηρούνται σχετικά λιγότερα φαινόμενα παραοικονομίας,
  • Δραστηριοποιείται μαζικά στην παραγωγή αποσταγμάτων, γεγονός που ενισχύει το αμπελουργικό εισόδημα,
  • Όταν εφαρμόσθηκε η κατανομή Αδειών Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο η Δυτική Μακεδονία πριμοδοτήθηκε αποκλειστικά με το κριτήριο της εγκατάστασης αμπελώνα σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα,
  • Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι σχετικά μικρότερες στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter