Την προώθηση οριζόντιων, καθώς και κλαδικών μέτρων στήριξης του τομέα της παραγωγής, αλλά και της τυποποίησης ελληνικών προϊόντων, σχεδιάζει ο νέος γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Γιάννης Τόλιος, θεωρώντας ότι δεν λογίζεται επανεκκίνηση της οικονομίας δίχως τη στήριξη των παραγωγικών δομών της χώρας.

Μιλώντας στο σελφ σέρβις, επεσήμανε ότι ο τομέας της παραγωγής στην Ελλάδα χρήζει αναδιοργάνωσης, με στόχο όμως τη διενέργεια νέων επενδύσεων σε όλους τους κλάδους, αλλά, κυρίως, με στόχο την τήρηση των αναγκαίων ισορροπιών μεταξύ ισχυρών και αδυνάτων, ώστε ο υγιής ανταγωνισμός και η ισότιμη πρόσβαση όλων σε νέα κεφάλαια να επιτρέψει μια ισόρροπη ανάπτυξη του βιομηχανικού επιχειρείν στη χώρα, τόσο σε κλαδικό, όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.

Ο κ. Τόλιος μιλά για μια «επιχειρηματική ελίτ», η οποία εκμεταλλεύθηκε τα τελευταία χρόνια τη δύναμή της στην οικονομία, επιβάλλοντας τους όρους της στην παραγωγή, με σκοπό το εκτοπισμό παικτών από την αγορά. Αναφερόμενος εμμέσως στον ΣΕΒ, επισημαίνει ότι δεν έχει επαρκώς στηρίξει με θέσεις ουσίας και δυναμικές παρεμβάσεις του τη μικρή μεταποίηση, ώστε να διασφαλίσει πόρους από το νέο ΕΣΠΑ. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το νέο «πακέτο» χρηματοδοτήσεων, είπε ότι σε αυτή τη φάση η διαδικασία βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο, αυτό δηλαδή του καθορισμού των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που όπως τόνισε, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την επόμενη μέρα της βιομηχανίας, δεδομένου ότι πρέπει να καθοριστούν τα πεδία χρηματοδότησης βάσει ιδεών και προτάσεων, που θα επιτρέψουν τη σωστή διάχυση των νέων κεφαλαίων στην αγορά.

Πρέπει να επιδειχθεί τόλμη
Σχετικά με τη λήψη μέτρων στήριξης της παραγωγής, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας υπογράμμισε την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει οριζόντια, ώστε να δοθούν φορολογικά ή άλλα κίνητρα τόνωσης των επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, πως σε ό,τι αφορά τη λήψη κλαδικών μέτρων η κυβέρνηση θα κινηθεί εξαιρετικά προσεκτικά, καθότι δεν πρέπει οι όποιες παρεμβάσεις να ερμηνευθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κρατικές ενισχύσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρόσθεσε, η θεσμοθέτηση κινήτρων ή άλλων μέτρων θα έχει στόχο τη στήριξη του συνόλου των επιχειρηματιών του κλάδου και όχι μερίδα αυτών, δηλαδή των ισχυρών, όπως συνέβη κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Τόλιου στην ανάγκη της επαναλειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες έκλεισαν υπό το βάρος δυσβάστακτων χρεών, κυρίως προς τις τράπεζες. Όπως διευκρίνισε, επενδυτές πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο για την επανεκκίνηση βιομηχανικών μονάδων υπάρχουν, όμως από την πλευρά των τραπεζών και με τη στήριξη της κυβέρνησης πρέπει να επιδειχθεί τόλμη, ώστε να ρυθμιστούν δάνεια μεγάλης αξίας, κατά τρόπο ώστε κάθε τέτοια μονάδα να μπορέσει να αναβιώσει επιχειρησιακά, με την προοπτική να επανατοποθετήσει τα προϊόντα της στην αγορά. «Μέσω ανάλογων πρωτοβουλιών τα οφέλη για την ελληνική οικονομία θα είναι πολλαπλά», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, προσθέτοντας ότι «από ανάλογες επενδύσεις θα εξασφαλιστεί τόσο το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, η «αναγέννηση» της περιφέρειας και η ενίσχυση του ΑΕΠ, όσο και η τόνωση της εσωτερικής αγοράς και η εξασφάλιση εσόδων που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο ταμείο».