Η προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής της Coca Cola-HBC AG (θυγατρική της Kar-Tess Holfing) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Coca Cola 3Ε, με αντάλλαγμα μετοχές της Coca Cola HBC, με σκοπό την εισαγωγή της Coca Cola 3Ε στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, είναι γεγονός.

 Κατά την εταιρεία, η κίνηση αυτή απηχεί την τάση πολλών ελληνικών ομίλων να αποσυνδέονται χρηματοοικονομικά από την Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνονται στην προσέλκυση κεφαλαίων. Η εταιρεία με ανακοίνωσή της στο ΧΑΑ δήλωσε ότι οι μέτοχοί της θα ανταλλάξουν όλες τις μετοχές που κατέχουν με τίτλους της ελβετικής Coca-Cola HBC AG.