Στην τελευταία του έκθεση, ο φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιος για την παροχή δεδομένων και αναλύσεων σχετικά με το περιβάλλον διαπιστώνει την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών αειφορίας.

Προβλέπει ότι οι στόχοι για το περιβάλλον και την υγεία που έχουν τεθεί για το 2030 δεν θα επιτευχθούν και προειδοποιεί πως πρέπει να υπάρξει άμεση δραστηριοποίηση, εντός της επόμενης δεκαετίας, για την αντιμετώπιση κυρίως των εντεινόμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της υπερκατανάλωσης φυσικών πόρων, «ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική ευημερία» (European Environment Agency, State of the Environment Report, Δεκ. 2019).

Η έκθεση αναφέρει ως πηγή ελπίδας την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), το σχέδιο της οποίας κατατέθηκε προς ψήφιση στα μέσα Ιανουαρίου και στοχεύει σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, με μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται λοιπόν, με ορίζοντα 20ετίας, η υποστήριξη, μέσω ειδικού ταμείου, κρατικών και ιδιωτικών παρεμβάσεων, της μετάβασης σε «καθαρές» μορφές ενέργειας και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.

Με δεδομένη μια στροφή τα τελευταία χρόνια σε άκρως τοξικές αντιλήψεις στο πεδίο πανανθρώπινων αξιών, δεν είναι να απορεί κανείς γιατί κράτη και φορείς αποτυγχάνουν να πετύχουν τους διακηρυχθέντες για την αειφορία στόχους. Ιδίως όταν μεγάλες και μικρές οικονομικές δυνάμεις, με απίστευτο κυνισμό, αξιοποιούν την αγωνία του κόσμου για το μέλλον ως εργαλείο διπλωματίας και πιέσεων ή απλώς δίνουν προβάδισμα στα άμεσα οικονομικά τους συμφέροντα, ασχολούμενες κυρίως με το ενεργειακό ζήτημα, χωρίς να το συνδέουν με το σύνολο των παραγόντων που συνθέτουν μια αειφόρο ανάπτυξη.

Η προαναφερθείσα έκθεση μιλά για την ελπίδα που δημιουργεί η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα μετάβασης σε μια νέα λογική, που έχει ως πυρήνα της την αειφορία. Δεν είναι βέβαιο πως το ίδιο θετικά αξιολογείται η μαζική συμμετοχή πολιτών σε κινητοποιήσεις που αφορούν καυτά κοινωνικά προβλήματα, που συνδέονται άμεσα με την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η αναποτελεσματικότητα προηγούμενων σχετικών εκθέσεων, διακηρύξεων και πρωτοβουλιών, όπως και το γεγονός ότι τα ωραία λόγια δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε αγαθές προθέσεις, πρέπει να οδηγήσουν πολίτες και επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο μεγέθυνσης της απόστασης από την επιδιωκόμενη ευημερία, σε προβληματισμό για το αν αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ριζική αλλαγή των δομών στις οποίες στηρίζεται η οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και η λειτουργία των θεσμών.

Οι επιχειρήσεις, υιοθετώντας γενικόλογες διακηρύξεις υπέρ της αειφορίας, αναπροσαρμόζουν προς αυτή την κατεύθυνση τον πυρήνα της στρατηγικής τους, με πρωτοβουλίες που αφορούν για παράδειγμα την υποστήριξη τοπικών κοινωνιών, την προώθηση ενός υγιεινού μοντέλου διαβίωσης, τις συνεργασίες που διασφαλίζουν τον αποκλεισμό της παιδικής εργασίας, της δουλείας κλπ. Όμως, η αειφορία περνά συνεχώς από το φίλτρο της άμεσης κερδοφορίας τους, που τη βάζει σε δεύτερη μοίρα και, κυρίως, δεν ορίζει το σύνολο της λειτουργίας τους, όπως για παράδειγμα τα ζητήματα αξιοπρεπούς αμοιβής της εργασίας, τις συνθήκες δουλειάς, το δικαίωμα συμμετοχής των εργαζομένων στις σχετικές αποφάσεις κλπ.

Η αειφορία είναι προϋπόθεση για τη διαμόρφωση κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμων επιχειρήσεων. Εθελοτυφλούν -στην καλύτερη περίπτωση- όσοι θεωρούν πως είναι δυνατόν να επιτευχθεί εάν δεν επαναπροσδιοριστεί συνολικά το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ώστε η αειφορία και η συνεπαγόμενη ευημερία να είναι η πυξίδα και όχι μια ευκταία, παράπλευρη ωφέλεια της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Πρέπει να γίνει κατανοητό, κυρίως από την πλειονότητα των πολιτών που στρέφονται συχνά υπέρ επιζήμιων για το περιβάλλον και την κοινωνία επιλογών και πρακτικών στο όνομα κάποιας υποτιθέμενης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας ή της περιοχής τους, αλλά και των στελεχών των επιχειρήσεων κάθε βαθμίδας, ως συντελεστών μιας σημαντικής κοινωνικής δραστηριότητας, πως οι απαντήσεις στα θέματα της αειφορίας απαιτούν σκληρή δουλειά και θυσίες, ώστε να τεκμηριωθούν και να χαραχθούν νέοι δρόμοι προς την εταιρική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία.