Η θετική διάθεση των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίστηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση της GfK.

Μετά την κορύφωση μιας περιόδου εννέα ετών στην αρχή του έτους, το καταναλωτικό κλίμα παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο για το σύνολο της ΕΕ, κλείνοντας στις 19,1 μονάδες στα τέλη Ιουνίου.

Πάντως, τα αποτελέσματα της έρευνας της GfK για το Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη παρουσιάζουν αρκετές διαφοροποιήσεις ανά χώρα και, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των χωρών στους τρεις βασικούς δείκτες, δηλαδή των οικονομικών και εισοδηματικών προσδοκιών και της πρόθεσης αγορών. Λ.χ. ενώ σε Γερμανία και Γαλλία διαπιστώθηκαν υψηλά επίπεδα, η καταναλωτική διάθεση ήταν εν μέρει αρνητική σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Τσεχία.

Επίσης, ως θετική για το καταναλωτικό κλίμα αξιολογείται κατά το δεύτερο τρίμηνο η «επίδραση Μακρόν» στη Γαλλία, ενώ αντίθετα η επίδραση του Brexit αποδυνάμωσε τους δείκτες στο Η.Β. Οι οικονομικές προσδοκίες των Ελλήνων παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και το δεύτερο τρίμηνο. Ο αντίστοιχος δείκτης παρουσίασε ανάκαμψη σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο (κατά 7,8 μονάδες).

Συγκριτικά με την ανάλογη περίοδο του προηγούμενου έτους, ήταν κατά 1,6 μονάδες υψηλότερος. Μόνο οι Ιταλοί είναι πιο απαισιόδοξοι σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους σήμερα. Οι εισοδηματικές προσδοκίες των Ελλήνων, αν και βελτιώθηκαν κάπως σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, παρέμειναν στα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα των -42,9 μονάδων. Συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η σχετική τιμή βελτιώθηκε κατά 1,5 μονάδες.

Αναφορικά με τον δείκτη πρόθεσης αγορών δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και το πρώτο τρίμηνο του 2017. Αγγίζοντας τις -44,9 μονάδες, ο δείκτης παραμένει σχεδόν αμετάβλητος σε αρνητική τιμή και στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των χωρών της ΕΕ που συμμετέχουν στην έρευνα.