Ανοδική κατά 1,9% ήταν το 2017 ως προς την προηγούμενη χρονιά η αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων καταναλωτών, σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία της GfK. Η Ελλάδα ήταν πέρυσι και παραμένει φέτος στην 22η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη των 42 ευρωπαϊκών χωρών, που εστιάζεται η έρευνα. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι κατά το ένα τρίτο χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Φέτος οι Ευρωπαίοι δαπάνησαν περίπου 9,4 τρισεκατομμύρια ευρώ για αγορές τροφίμων και τη στέγαση, για ποικίλες υπηρεσίες, καθημερινά έξοδα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για εισφορές σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστήρια συμβόλαια και διακοπές, για μετακίνηση και για λοιπές καταναλωτικές ανάγκες.

Το γιγαντιαίο αυτό ποσό αντιστοιχεί σε μέση ετήσια κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη 13.937 ευρώ, που είναι αυξημένη κατά 1,9% σε σχέση του 2016 κατά την GfK. Φυσικά, οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών από την εν λόγω τιμή είναι τεράστιες. Για παράδειγμα, ο Δουξεμβούργιος συμπατριώτης του προέδρου της Κομισιόν δαπανά ετησίως 30.499 ευρώ, έναντι του Εσθονού που δαπανά μόλις 8.734 ευρώ ή του Πορτογάλου που δαπανά 11.152 ευρώ.

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι από τη λίστα της GfK με τις δέκα πλουσιότερες χώρες από άποψη αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών τους λείπουν εντελώς οι νοτιοευρωπαϊκές χώρες, καίτοι, τουλάχιστον μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε., η Γαλλία και η Ιταλία ανήκουν στις παραδοσιακά βιομηχανικές, άρα πλούσιες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα των Ελλήνων ανά περιφέρεια της χώρας φέτος
Κατάταξη Περιφέρεια Πληθυσμός Κατά κεφαλή αγοραστική δύναμη Εθνικός δείκτης* Ευρωπαϊκός δείκτης*
Νότιο Αιγαίο 334.791 12.496 132,5 89,7
Αττική 3.781.274 10.679 113,2 76,6
Ιόνια νησιά 206.141 10.231 108,5 73,4
Δυτική Μακεδονία 273.843 9.236 97,9 66,3
Κεντρική Μακεδονία 1.881.457 9.233 97,9 66,3
Βόρειο Αιγαίο 196.654 9.194 97,5 66
Ήπειρος 336.834 8.519 90,3 61,1
Πελοπόννησος 581.026 8.453 89,6 60,7
Κρήτη 631.812 8.188 86,8 58,7
10η Θεσσαλία 729.442 8.142 86,3 58,4
Πηγή: GfK
* Δείκτης ανά κάτοικο: Ευρωπαϊκός μέσος όρος 100

Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων
Σύμφωνα με την έρευνα, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα ανά κάτοικο στην Ελλάδα φέτος προσδιορίζεται στα 9.433 ευρώ και είναι περίπου κατά το ένα τρίτο χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, εμφανίζοντας μια μικρή ονομαστική αύξηση, πάντως, της τάξης του 2,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μέγεθός του προηγείται εκείνου του Εσθονού καταναλωτή και έπεται αυτού του Σλοβένου (10.470 ευρώ).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας οι κάτοικοι του Νότιου Αιγαίου έχουν την υψηλότερη αγοραστική δύναμη, σχεδόν 12.496 ευρώ κατά κεφαλή, ήτοι το διαθέσιμο εισόδημά τους είναι κατά 32,5% μεγαλύτερο του μέσου όρου της χώρας, αλλά και πάλι παραμένει κατά 10% κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Οι 3,78 εκατ. κάτοικοι της Αττικής βρίσκονται στη 2η θέση ως προς την κατά κεφαλήν αγοραστική τους δύναμη: Με μέσο όρο 10.679 ευρώ κατά κεφαλή ετήσια δαπάνη, έχουν 13% περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από το μέσο όρο της χώρας, αλλά 23% χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτό τους κατατάσσει περίπου στο ίδιο επίπεδο αγοραστικής δύναμης με τους Σλοβένους καταναλωτές.

Πιο κοντά στη μέση τιμή της χώρας βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία, με μέση αγοραστική δύναμη 9.236 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ η Δυτική Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 14 περιφερειών, με κατά κεφαλήν αγοραστική δύναμη 7.710 ευρώ, κατά 18% χαμηλότερη του μέσου όρου της χώρας.