«Οι μάρκες μπορούν να προσφέρουν τόσο στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας όσο και στην εξωστρέφειά της», τόνισε ο κ. Ν. Καραγεωργίου, πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ, απευθυνόμενος στη Γ.Σ. της 21ης Μαρτίου, θέτοντας ταυτόχρονα το πρόβλημα των αρνητικών επιπτώσεων της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, εκφράζοντας, ωστόσο, και την αισιοδοξία ότι παρά την κρίση η οικονομία θα μπορέσει να βρει τον δρόμο της.

Στη συνέλευση, ο κ. Β. Τολίδης, Retailer Services Executive της Nielsen, αναφέρθηκε στην επίδραση των τιμών στην εξέλιξη των πωλήσεων των FMCG, ενώ ο κ. Δ. Νικολάου, γεν. διευθυντής του οργανισμού ΔιαΝΕΟσις, αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Think Tank. Στο ίδιο πλαίσιο, οι κ. Θ. Γεωργακόπουλος, δ/ντής Περιεχομένου, και Κ. Πιερρακάκης, δ/ντής Ερευνών του νέου φορέα, παρουσίασαν την έρευνα «Τι πιστεύουν οι Έλληνες», υπογραμμίζοντας τον διχασμό της ελληνικής κοινωνίας σε ευρωπαϊστές και αντιευρωπαϊστές πλην, όμως, με ποσοστά άνω του 70% υπέρ του ευρώ. Επίσης, τις τάσεις στο λιανεμπόριο παρουσίασε ο κ. Αρ. Παντελιάδης, διευθ. σύμβουλος της Metro, ο οποίος υποστήριξε ότι οι τάσεις συγκέντρωσης στα δίκτυα διανομής θα συνεχιστούν κι ότι τα μη αποδοτικά καταστήματα θα κλείσουν. «Οι πωλήσεις για τις πωλήσεις σταδιακά θα εκλείψουν και στον χώρο του λιανεμπορίου θα επικρατήσει περισσότερη λογική, με κριτήριο την κερδοφορία», είπε μεταξύ άλλων.