«Είναι ηθική υποχρέωση όλων μας να προσαρμόζουμε τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας...». Όσον αφορά το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ, «δεν υπάρχει πόλωση μεταξύ θεωρίας και πράξης για τον απλό λόγο ότι οι όποιες "θεωρίες" προκύπτουν, πηγάζουν από τις πρακτικές των επιχειρήσεων», τονίζει ο κ. Γιώργος Αυλωνίτης, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και καθηγητής Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέντευξή του στο υπό έκδοσιν τεύχος του «σελφ σέρβις», με αφορμή τη διοργάνωση στις 17 και 18 Μαΐου του 3ου Συμποσίου της ΕΛΑΜ, με τίτλο «Κτίζοντας γέφυρες μεταξύ της επιστήμης και πρακτικής του μάρκετινγκ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει ο κ. Γ. Αυλωνίτης σε συνέντευξή του στο τεύχος 360 του περιοδικού «σελφ σέρβις», με αφορμή τη διοργάνωση στις 17 και 18 Μαΐου του 3ου Συμποσίου της ΕΛΑΜ (ξενοδοχείο Athens Ledra Marriott), με τίτλο «Κτίζοντας γέφυρες μεταξύ της επιστήμης και πρακτικής του μάρκετινγκ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και την αναλυτικότερη παρουσίαση του περιεχομένου της.

Ικανοποιητική σύνθεση

– Πώς αξιολογείτε σήμερα τον βαθμό σύνδεσης θεωρίας και πράξης του μάρκετινγκ στα πεδία αφενός των επιχειρήσεων και αφετέρου των φορέων της εκπαίδευσης -δημόσιας και ιδιωτικής- στη χώρα μας;

Γ. Αυλωνίτης: Θα έλεγα ότι υπάρχει ικανοποιητική σύνθεση θεωρίας και πράξης του μάρκετινγκ. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες μορφές, όπως είναι: Πρώτον, η πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών μας στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, δεύτερον, η εκπόνηση μελετών στις επιχειρήσεις εκ μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών μας για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σημειώστε ότι σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου μας στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» που διευθύνω, είναι υποχρεωτική η υποβολή διπλωματικής εργασίας βασισμένης σε εμπειρικά δεδομένα, είτε της επιχείρησης ή οργανισμού, όπου εργάζονται τα στελέχη-φοιτητές του προγράμματος, είτε άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Τρίτον, τέλος, τόσο στα προπτυχιακά όσο και στα μεταπτυχιακά μας προγράμματα προσκαλούμε διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες για την κάλυψη κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων της ύλης ή για μια ευρύτερη ενημέρωση των φοιτητών μας από στελέχη της αγοράς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος, που διευθύνω και ανέφερα προηγουμένως, έχουμε καθιερώσει το CEO Workshop, όπου προσκαλούμε μόνο γενικούς διευθυντές, προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους επιχειρήσεων για μια ανοικτή συζήτηση με τους φοιτητές μας.

– Θέλουμε το σχόλιό σας σχετικά με την ουσία της σύνδεσης θεωρίας-πράξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στον τόπο μας με τι όρους και προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργεί ως εργαστήρι διαρκούς συνάντησης της θεωρίας (του μάρκετινγκ στην περίπτωσή μας) με την εμπειρία της αγοράς, χωρίς να τίθενται ζητήματα χειραγώγησής του από τις σκοπιμότητες της αγοράς ή της εκάστοτε κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής; Μήπως, στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν κάποιες οφειλές της πολιτείας έναντι κάποιων ιδιωτικών φορέων της εκπαίδευσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως η ΕΛΑΜ ή η ΕΕΔΕ; -εννοώ τη θεσμική αναγνώρισή τους ως συμμετόχων στο εκπαιδευτικό έργο του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Γ.Α.: Στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του ΟΠΑ, που είναι από τα ελάχιστα τμήματα που θεραπεύουν την επιστήμη του μάρκετινγκ, τα προγράμματα σπουδών αναμορφώνονται συνεχώς για να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις και συνάμα τις προκλήσεις, που διαμορφώνονται στην ευρύτερη οικονομία μας και κοινωνία μας. Είναι ηθική υποχρέωση όλων μας να προσαρμόζουμε τα προγράμματα σπουδών στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, χωρίς αυτό να θεωρείται χειραγώγηση από τις σκοπιμότητες της αγοράς ή της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιωτικοί φορείς που αναφέρατε δεν συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό έργο του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αλλά συμβάλλουν στη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της ελληνικής οικονομίας σε θέματα κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Δεν υπάρχει πόλωση, αλλά χάσμα…

– Πώς αξιολογείτε το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για διαρκή επιμόρφωση των στελεχών τους; Η έκφραση αυτού του ενδιαφέροντος μήπως είναι κι αυτή, σε τελική ανάλυση, δείκτης του βαθμού πόλωσης που εκδηλώνεται μεταξύ της μονομερούς εν πολλοίς θεωρητικοποίησης των ανώτατων σπουδών από τη μια κι ενός επί της ουσίας εμπειρισμού της αγοράς από την άλλη που, αν και σεμνύνεται για τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά των στελεχών της, υποτιμά την υπόθεση του μάρκετινγκ είτε γιατί «προηγούνται οι πωλήσεις» είτε γιατί «η μητρική προσφέρει έτοιμες λύσεις» είτε γιατί «οι διαφημιστές μας ξέρουν καλύτερα»…

Γ.Α.: Εδώ θίγετε δυο θέματα. Το πρώτο αφορά στο πιθανό χάσμα μεταξύ θεωρίας και πράξης του μάρκετινγκ, που οδηγεί στην ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών, και το δεύτερο, στη θέση του μάρκετινγκ στη σύγχρονη επιχείρηση. Για το δεύτερο θέμα έχω τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει έλλειψη κατανόησης της επιστήμης του μάρκετινγκ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μπορεί, όντως, στην περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων η στρατηγική μάρκετινγκ να σχεδιάζεται εκτός Ελλάδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ικανά στελέχη μάρκετινγκ για να εφαρμόσουν αυτές τις στρατηγικές. Από την άλλη, υπάρχουν χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν, με την υιοθέτηση ακόμη και των βασικών αρχών του μάρκετινγκ, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Όσον αφορά στο πρώτο θέμα, κατηγορηματικά τονίζω ότι στο χώρο ευρύτερα της διοίκησης των επιχειρήσεων και φυσικά του Μάρκετινγκ δεν υπάρχει “πόλωση μεταξύ θεωρίας και πράξης” για τον απλό λόγο ότι οι όποιες «θεωρίες» προκύπτουν, πηγάζουν από τις πρακτικές των επιχειρήσεων, όπως καταγράφονται στις εμπειρικές έρευνες και τις συμβουλευτικές μελέτες, που γίνονται από τα μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των αντίστοιχων τμημάτων. Τα προγράμματα της διαρκούς επιμόρφωσης, όπως και τα μεταπτυχιακά που αναφέρατε, είναι απαραίτητα για τον βασικό λόγο ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων στον ευρύτερο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, μόλις μπουν στην αγορά εργασίας, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν ενημερώνονται στον βαθμό που θα έπρεπε για τις εξελίξεις της επιστήμης, την οποία σπούδασαν. Επίσης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά απευθύνονται τις περισσότερες φορές και σε αποφοίτους άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, εκτός αυτών της διοίκησης των επιχειρήσεων, οι οποίοι για διαφόρους λόγους κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις στη διοίκηση ή το μάρκετινγκ της επιχείρησης, χωρίς να έχουν κάνει πανεπιστημιακές σπουδές στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Γι’ αυτό παρατηρείται ένα χάσμα μεταξύ της επιστήμης, όπως αυτή εξελίσσεται, και της πρακτικής -εξ ου και το θέμα του Συμποσίου που αναφέρεται στο “Κτίσιμο γέφυρας μεταξύ της επιστήμης και της πρακτικής του μάρκετινγκ”.

Πληροφορίες:

  • Σχετικά με το 3ο Συμπόσιο ΕΛΑΜ: ιστοσελίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, www.elam.gr, τηλέφωνο 210 8203 852 ή e-mail: info@elam.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ είτε μέσω fax στο 210 6844 777.
  • Σχετικά με τις εγγραφές: τηλ. 210 6889 100, Τμήμα Εγγραφών AC&C International, e-mail: regmarketing@acnc.gr.