Μειωμένο τζίρο και κερδοφορία παρουσίασε το 2021 η Πέντε ΑΕ (σούπερ μάρκετ Γαλαξίας), με τη διοίκηση της εταιρείας να προβλέπει για φέτος σταθεροποίηση των πωλήσεων, παρά την εν εξελίξει κρίση. Ειδικότερα, ο καθαρός κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2021 ανήλθε στο ποσό των 503,64 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2020 που είχε διαμοορφωθεί στα 511,54 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση της τάξεως των 7,9 εκατ. ευρώ ή 1,54%. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 17,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39,73% σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2020 (28,28 εκατ. ευρώ), ενώ τα λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 13,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,61% σε σχέση με το 2020 (21,26 εκατ. ευρώ). Σημειωτέον ότι η Πέντε ΑΕ εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς χρέη προς τις τράπεζες από λήψη δανείων.

Επενδύσεις 19,4 εκατ. ευρώ το 2021
Στη διάρκεια του 2021 η εταιρεία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 19,41 εκατ. ευρώ, κυρίως για την ίδρυση και λειτουργία των νέων της καταστημάτων. Τα καταστήματα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας στο τέλος του 2021 ανέρχονταν σε 171, από τα οποία τα 89 ιδιόκτητα και τα 82 μισθωμένα. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται δύο νέα ιδιόκτητα καταστήματα σε Λαύριο και Κόρινθο, καθώς και δύο νέα μισθωμένα καταστήματα σε Μενίδι και Ιπποκράτειο που λειτούργησαν εντός του 2021. Μέσα στο 2022 ήδη λειτούργησε ένα ακόμη εκμισθωμένο κατάστημα στα Καμένα Βούρλα, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2022 επιπλέον και άλλο ένα νέο ιδιόκτητο υποκατάστημα στην Κόρινθο.

Στους στόχους της εταιρείας για την επόμενη τριετία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση και η λειτουργία logistics, καθώς και η επιπλέον ανάπτυξη της μηχανογράφησης.

Θετική εξέλιξη στη διαμάχη με το Δημόσιο για 3 εκατ. ευρώ
Στη διάρκεια του 2021 υπήρξε ευνοϊκή για την εταιρεία εξέλιξη στη δικαστική της διαμάχη με το Δημόσιο αναφορικά με διαφορές φορολογικού ελέγχου για τα έτη 2008 έως και 2010, συνολικού ύψους 3.019.703,86 ευρώ, που έχουν καταλογιστεί σε βάρος της από το 2017. Η εταιρεία κατέθεσε προσφυγή κατά των πράξεων προσδιορισμού και φαίνεται πως κατ’ αρχήν δικαιώθηκε, καθώς με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έχει γίνει δεκτή η προσφυγή της εταιρείας και έχει ακυρωθεί η πράξη καταλογισμού. Κατά της απόφασης αυτής το Δημόσιο έχει ασκήσει αναίρεση, η οποία έχει αναβληθεί και έχει επαναπροσδιοριστεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η υπόθεση είναι σε εκκρεμοδικία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter