Την ολοκληρωμένη λύση πληροφορικής των Data Communication και IME Πληροφορική εφάρμοσε η εταιρεία Γαλακτοκομικά Προϊόντα Δημητρίου ΑΒΕΕ, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας και διαχείρισης της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της σε πραγματικό χρόνο και σε καινοτόμο περιβάλλον λογισμικού.

Η λύση που εφάρμοσε προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα και πλήρη έλεγχο των εμπορικών συναλλαγών και διαχείρισης των αποθεμάτων της, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της και την ενίσχυση της παραγωγικότητας και των κερδών της.