Σταδιακά διευρύνεται η κατανάλωση του ελαιολάδου εις βάρος των σπορελαίων και του μαγειρικού λίπους. Αντίστοιχες τάσεις διαμορφώνονται υπέρ των μεριδίων του τυποποιημένου ελαιολάδου έναντι του χύμα προϊόντος και του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου έναντι του ελαιολάδου κατώτερης ποιότητας.

Η σταδιακή και συνεχής διεύρυνση του μεριδίου του ελαιολάδου εις βάρος των σπορελαίων και του μαγειρικού λίπους είναι η σημαντικότερη τάση που χαρακτηρίζει την κατηγορία των μαγειρικών ελαίων τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, αυξάνεται συνεχώς το μερίδιο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου εις βάρος του ελαιολάδου κατώτερης ποιότητας, καθώς επίσης του τυποποιημένου εις βάρος του χύμα.

Οι ενημερωτικές καμπάνιες υπέρ των πλεονεκτημάτων της μεσογειακής διατροφής και κατά συνέπεια του ελαιολάδου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή την αλλαγή. Σημαντικό ρόλο παίζει η συνεχής εκπαίδευση των καταναλωτών για τα γευστικά πλεονεκτήματα του ελαιολάδου ανώτερης ποιότητας, καθώς επίσης και οι προσπάθειες που καταβάλλονται σε κοινοτικό επίπεδο υπέρ του τυποποιημένου ελαιολάδου.

Από την άλλη πλευρά ο περιορισμός της κατανάλωσης τηγανισμένων τροφών είναι ένας ακόμη παράγοντας που συνδέεται με τη συρρίκνωση του μεριδίου των σπορελαίων και των μαγειρικών λιπών, ενώ η έλλειψη χρόνου από πλευράς των καταναλωτών επιδρά αρνητικά στην κατηγορία του μαγειρικού λίπους, προϊόντος που συνδέεται με την παρασκευή πιο «πολύπλοκων» φαγητών.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Σήμα κατατεθέν της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας, το ελαιόλαδο κερδίζει ξανά τη θέση που είχε στο παρελθόν και χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές όλο και περισσότερο, αντικαθιστώντας τα φυτικά έλαια, όπως τα σπορέλαια και τα μαγειρικά λίπη. Σήμερα οι χρήσεις του διευρύνονται στο τηγάνισμα και στη ζαχαροπλαστική, ενώ στο παρελθόν χρησιμοποιόταν κατά κύριο λόγο στις σαλάτες και στη μαγειρική.

Η εκτενής ενημερωτική καμπάνια για τις ευεργετικές ιδιότητες του προϊόντος ήταν μία από τις κύριες αιτίες της αύξησης της κατανάλωσής του. Καθοριστικά επέδρασε και η εισαγωγή νέων ελαιολάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά (γεύση, ποικιλία) τα τελευταία χρόνια, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν το προϊόν που βρίσκεται πιο κοντά στις γευστικές τους προτιμήσεις και στις διατροφικές τους συνήθειες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη του τυποποιημένου ελαιολάδου έναντι του άγνωστης προέλευσης χύμα προϊόντος.

Ωστόσο η σχέση κατανάλωσης τυποποιημένου επώνυμου ελαιολάδου με την κατανάλωση του χύμα ελαιολάδου παραμένει εδώ και αρκετά χρόνια στο 1 προς 3. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, η αναλογία της κατανάλωσης ελαιολάδου εκτιμάται ότι έχει ως εξής: περίπου το 25% αφορά στην κατανάλωση τυποποιημένου ελαιολάδου, περίπου το 42% στην ιδιοκατανάλωση και το 33% στην κατανάλωση χύμα προϊόντος που αγοράζεται από πλανόδιους πωλητές. Τα προαναφερόμενα ποσοστά δεν βασίζονται σε επίσημες στατιστικές, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα ακριβούς καταγραφής της χύμα παραγωγής.

Η πιστότητα των καταναλωτών στο χύμα ελαιόλαδο παραμένει αρκετά ισχυρή, παρά τα κρούσματα νοθείας που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στόχο την αλλαγή της σχέσης αυτής προς όφελος του επώνυμου ελαιολάδου, με συνέπεια τον καλύτερο έλεγχο της κατηγορίας όσον αφορά τόσο την ποιότητα όσο και τις συνθήκες εμπορίας.

Τα τελευταία χρόνια λανσάρεται και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ιδιωτικής ετικέτας για λογαριασμό αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η διαφορά τιμής μεταξύ του private label και του επώνυμου τυποποιημένου προϊόντος δεν είναι υψηλή και ανέρχεται σε περίπου 10%. Σύμφωνα με στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο, η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στην προσφορά ελαιολάδου private label είναι υψηλή. Όπως επισημαίνεται, η πιστότητα των καταναλωτών σε αυτό είναι άμεσα συνυφασμένη με την εμπιστοσύνη προς την αλυσίδα. Το μερίδιο του ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας εκτιμάται ότι κατέχει ένα ποσοστό τουλάχιστον 15% επί των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας στις αλυσίδες που το διαθέτουν.

Νέος Κανονισμός για την εμπορία του ελαιολάδου

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να περιοριστούν τα κρούσματα νοθείας που παρατηρούνται κατά καιρούς στο χύμα ελαιόλαδο, φέτος τον Ιούνιο ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός εμπορίας του ελαιολάδου (αριθ. 1019/2002). Ο νέος κανονισμός, που ρυθμίζει την εμπορία του χύμα προϊόντος, ισχύει από την 1η Νοεμβρίου του 2002. Μεταξύ άλλων ορίζει ότι επιτρέπεται η εμπορία του ελαιολάδου σε συσκευασίες έως πέντε λίτρων, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ετικέτες όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τυποποιητή.

Η αποτελεσματικότητα του νέου θεσμικού πλαισίου σχετίζεται άμεσα με τα μέτρα που θα λάβουν οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς για την εφαρμογή του επισημαίνουν στελέχη εταιρειών του κλάδου.

Πωλήσεις ελαιολάδου σε όγκο και αξία (σούπερ μάρκετ και μικρά σημεία πώλησης)
 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Πωλήσεις σε αξία (εκατ. ευρώ)

92.299

94.387

94.298

100.104

Πωλήσεις σε όγκο (τόνοι)

22.299

24.133

23.278

25.269

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Το 2001 οι πωλήσεις του ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 2,3% σε αξία και κατά 7,5% σε όγκο, έναντι του προηγούμενου έτους. Παράλληλα οι πωλήσεις στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2001-Ιουνίου 2002 αυξήθηκαν κατά 5,7% σε αξία και κατά 7,5% σε όγκο, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Μερίδιο πωλήσεων σε όγκο (%) ανά τύπο καταστήματος 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Σούπερ μάρκετ

83,9

85,1

84,5

86,4

Σούπερ μάρκετ 4+

62,5

60,6

61,3

61,3

Σούπερ μάρκετ 2-3

21,5

24,6

23,2

25,1

Μικρά σημεία πώλησης

16,1

14,9

15,5

13,6

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν έδαφος στις πωλήσεις ελαιολάδου. Μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεριδίου παρουσιάζουν τα σούπερ μάρκετ μεσαίου μεγέθους. Σταδιακά μειώνεται το μερίδιο των μικρών σημείων πώλησης.

Πωλήσεις ελαιόλαδου σε όγκο (τόνους) και σε αξία (εκατ. ευρώ) ανά τύπο προϊόντος (παρθένο – ραφιναρισμένο) στο σύνολο των καταστημάτων Ελλάδας

 

2000

2001

Ιούλιος 2000 – Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001- Ιούνιος 2002

Πωλήσεις σε όγκο (τόνους)

22.299

24.133

23.278

25.269

Παρθένο ελαιόλαδο

7.452

9.403

7.749

10.931

Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο

14.846

14.730

15.528

14.338

Πωλήσεις σε αξία (εκατ. ευρώ)

92.299

94.387

94.298

100.104

Παρθένο ελαιόλαδο

29.762

36.106

30.364

42.956

Ραφιναρισμένο ελαιόλαδο

62.537

58.280

63.933

57.148

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Σημαντική αύξηση πωλήσεων παρουσιάζει η υποκατηγορία του παρθένου ελαιόλαδου (σε αυτήν περιλαμβάνεται και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο). Αντίθετα η υποκατηγορία του ραφιναρισμένου ελαιόλαδου σημειώνει συνεχή συρρίκνωση. Αναλυτικότερα, η κατηγορία του ελαιόλαδου συνολικά σημείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 8,2% σε όγκο και κατά 2,2% σε αξία το 2001 έναντι του 2000. Το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2001 – Ιουνίου 2002, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 8,5% σε όγκο και σε 6,1% σε αξία έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Αξιοσημείωτη είναι αύξηση της υποκατηγορίας του παρθένου ελαιόλαδου. Το 2001 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 26,1% σε όγκο και 21,3% σε αξία έναντι του 2000. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ραφιναρισμένου ελαιόλαδου μειώθηκαν κατά 0,7% σε όγκο και κατά 6,8% σε αξία.

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

Σταδιακή κάμψη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση των σπορελαίων. Οι καταναλωτές επιλέγουν σπορέλαια κυρίως για τηγάνισμα, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό -περίπου 20% της αγοράς της κατηγορίας- καταναλώνεται για την παρασκευή γλυκών κ.ά., παρουσιάζοντας όμως τάση συνεχούς πτώσης προς όφελος του ελαιολάδου. Δεδομένων των πτωτικών τάσεων της κατηγορίας οι εταιρείες δεν προχωρούν σε επενδύσεις και διαφημιστικές καμπάνιες. Για την προβολή των προϊόντων τους πραγματοποιούν κυρίως trade marketing ενέργειες μέσα στις αίθουσες των αλυσίδων.

Πωλήσεις σπορελαίων σε όγκο και αξία (σούπερ μάρκετ και μικρά σημεία πώλησης)

 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Πωλήσεις σε αξία (εκατ. ευρώ)

46.645

44.364

44.469

47.192

Πωλήσεις σε όγκο (τόνοι)

31.687

30.018

30.573

30.363

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Το 2001 οι πωλήσεις σπορελαίων μειώθηκαν κατά 5,1% σε αξία και κατά 5,5% σε όγκο έναντι του 2000. Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2001- Ιουνίου 2002 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,7% σε αξία, ενώ σε όγκο έμειναν στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. Τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία πραγματοποιεί το καλαμποκέλαιο (μερίδιο 45,3%) και το ηλιέλαιο (44,6%).

Μερίδιο πωλήσεων σε όγκο και αξία της κάθε υποκατηγορίας επί του συνόλου της κατηγορίας σπορελαίων 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Πωλήσεις σε αξία

       

Σύνολο κατηγορίας σπορελαίων

100

100

100

100

Σογιέλαιο

6,6

5,8

6,2

5,3

Αραβοσιτέλαιο

43,9

45,3

44,3

46,7

Βαμβακέλαιο

1,8

0,8

1,2

0,7

Ηλιέλαιο

43,9

44,6

44,6

43,9

Blended (μείξη)

3,3

3,0

3,1

2,9

Τaste

0,6

0,5

0,5

0,4

Πωλήσεις σε όγκο

       

Σύνολο κατηγορίας σπορελαίων

100

100

100

100

Σογιέλαιο

5,3

4,5

4,9

4,1

Αραβοσιτέλαιο

49,7

51,2

50,5

51,8

Βαμβακέλαιο

1,4

0,6

1,0

0,5

Ηλιέλαιο

39,1

39,5

39,2

39,8

Blended (μίξη)

3,9

3,5

3,7

3,3

Taste

0,7

0,6

0,7

0,5

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Μερίδιο πωλήσεων σπορελαίων (%) ανά τύπο καταστήματος
 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Σύνολο καταστημάτων

100

100

100

100

Σούπερ μάρκετ

75,9

78,0

76,7

80,7

Σούπερ μάρκετ 4+

51,0

53,1

50,8

56,6

Σούπερ μάρκετ 2-3

25,0

24,9

26,0

24,1

Μικρά σημεία πώλησης

24,1

22,0

23,3

19,3

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ

Σταδιακή πτώση σε όγκο και μικρή αύξηση σε αξία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η κατηγορία του μαγειρικού λίπους. Η διείσδυσή της στα ελληνικά νοικοκυριά το 2002 περιορίστηκε στο 25%, παρουσιάζοντας συνεχή μείωση, καθώς το 2000 ήταν 37%. Η μείωση αποδίδεται στο ότι αφενός οι καταναλωτές επιλέγουν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής και αφετέρου διαθέτουν όλο και λιγότερο χρόνο για μαγείρεμα στο σπίτι. Η αύξηση των πωλήσεων σε αξία οφείλεται στο γεγονός ότι προϊόντα όπως τα μαγειρικά λίπη με βούτυρο γάλακτος (Μινερβίνη της ΜΙΝΕΡΒΑ) και τα μαγειρικά λίπη με ελαιόλαδο (Ελφίνο της ΕΛΑΪΣ) διατίθενται σε υψηλότερη τιμή.

Πωλήσεις μαγειρικού λίπους σε αξία και όγκο (στο σύνολο των καταστημάτων)

 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Πωλήσεις σε αξία (εκατ. ευρώ)

10.784

10.367

10.475

10.604

Πωλήσεις σε όγκο (τόνοι)

3.604

3.374

3.459

3.339

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Μερίδιο πωλήσεων σε όγκο (%) στο σύνολο της κατηγορίας ανά τύπο καταστήματος
 

2000

2001

Ιούλιος 2000-Ιούνιος 2001

Ιούλιος 2001-Ιούνιος 2002

Σύνολο καταστημάτων

100

100

100

100

Σούπερ μάρκετ

85,3

86,0

84,9

87,9

Σούπερ μάρκετ 4+

63,5

62,1

61,7

63,4

Σούπερ μάρκετ 2-3

21,8

23,9

23,2

24,5

Μικρά σημεία πώλησης

14,7

14,0

15,2

12,1

Πηγή: INFORMATION RESOURCES HELLAS

Σταθερή παραμένει η αγορά μαγειρικού λίπους, με πωλήσεις που το 2001 διαμορφώθηκαν στα 10.367 εκατ. ευρώ και σε 3.374 τόνους. Το μερίδιο των μεγάλων σούπερ μάρκετ μειώνεται: πέρυσι κατείχαν το 62,1% των συνολικών πωλήσεων έναντι 63,5% το 2000. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζει το μερίδιο των μεσαίων σούπερ μάρκετ: το κατείχαν μερίδιο 23,9% έναντι 21,8% το 2000. Σταθερό παραμένει το μερίδιο των μικρών σημείων πώλησης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΛΑΪΣ ΑΕ

Η εταιρεία από το 2001στο προχώρησε λανσάρισμα 14 νέων κωδικών στις κατηγορίες του ελαιολάδου, της μαργαρίνης και των μαγειρικών λιπών. Ειδικότερα, στην κατηγορία του ελαιολάδου και των προϊόντων ελιάς λάνσαρε τα εξής:

 • Άλτις ελαιόλαδο απαλό: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα (0 – 0,6%).
 • Άλτις ελαιόλαδο παραδοσιακό: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που ανταποκρίνεται στην τάση της εποχής για επιστροφή στις παραδοσιακές αξίες και γεύσεις.
 • Άλτις ελαιόλαδο βιολογικό: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, προϊόν βιολογικής καλλιέργειας.
 • Άλτις πάστα ελιάς: ένα 100% φυσικό, φυτικό προϊόν, χωρίς συντηρητικά, σε τρεις γεύσεις (πικάντικη, παραδοσιακή και απαλή).

Η εταιρεία διαθέτει επίσης στην αγορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελάνθη, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ευ Ζην με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες (ουσίες του ελαιολάδου με ευεργετική αντιοξειδωτική δράση), το αραβοσιτέλαιο Φλώρα, το ηλιέλαιο Sol, το φυτικό προϊόν Friol, που αποτελείται από τρία διαφορετικά φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο και φοινικέλαιο), το σπορέλαιο Νέα Φυτίνη (που αποτελείται από ηλιέλαιο και καλαμποκέλαιο) και τα μαγειρικά προϊόντα Νέα Φυτίνη, Φλώρα και Ελφίνο.

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Στοχεύοντας στην ικανοποίηση των νέων καταναλωτικών αναγκών για ελαιόλαδο με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γεύση, ποικιλία), η εταιρεία ανέπτυξε τα εξής brands:

 • Χωριό Ποικιλία Κορωνέικη (1997): εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το μοναδικό από μία και μόνο ποικιλία ελιάς με πλούσια φρουτώδη γεύση.
 • Ελαιώνας Μινέρβα (1999): εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από πεδινούς ελαιώνες, γλυκόπιοτο με ιδιαίτερα χαμηλή οξύτητα 0-0.5%.
 • Ορεινές Περιοχές Μινέρβα (1999): εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από ορεινούς ελαιώνες.

Τα ελαιόλαδα Ελαιώνας και Ορεινές Περιοχές μαζί με το ελαιόλαδο Μινέρβα αποτελούν τη σειρά Μινέρβα.

Στην κατηγορία των σπορελαίων η εταιρεία διαθέτει το αραβοσιτέλαιο Μινέρβα και το ηλιέλαιο Μινέρβα.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ τα τελευταία χρόνια υποστηρίζει σταθερά την κατηγορία του ελαιολάδου, επενδύοντας σημαντικά ποσά στη διαφήμιση των προϊόντων της (σε τηλεόραση και περιοδικά). Σημαντικό κομμάτι των επικοιωνιακών προγραμμάτων της καταλαμβάνουν οι below the line ενέργειες στα σούπερ μάρκετ.

Στην κατηγορία των μαγειρικών λιπών η εταιρεία διαθέτει τα εξής προϊόντα:

 • Μινερβίνη με καλαμποκέλαιο: φυτικό μαγειρικό προϊόν με 51% αραβοσιτέλαιο. Προσφέρει πιο ελαφριά γεύση.

 • Μινερβίνη με βούτυρο γάλακτος: μαγειρικό προϊόν με 5% βούτυρο γάλακτος για ακόμη πλουσιότερη γεύση ιδιαίτερα των παραδοσιακών ελληνικών φαγητών και γλυκών. Λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 1999 και αποτελεί το μοναδικό προϊόν στην κατηγορία του. Κατά το δωδεκάμηνο Ιούλιος 2001- Ιούνιος 2002 παρουσίασε αύξηση 9,9% σε όγκο και αύξηση μεριδίου κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Κατέχει μερίδιο 17,4% στην κατηγορία του (στοιχεία ΙNFORMATION RESOURCES HELLAS).

Οι ενέργειες που γίνονται για την προώθηση των μαγειρικών λιπών της εταιρείας τα τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως πανελλαδικές ενέργειες με εκπτωτικές ή προϊοντικές προσφορές επί της συσκευασίας και tailor made ενέργειες, όπου δίνεται δώρο προϊόν Μινερβίνης με την αγορά άλλων προϊόντων της εταιρείας, όπως ελαιόλαδα και σπορέλαια, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης του brand.

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σπιτικό, το ελαιόλαδο Λιοτρίβι και το μαγειρικό λίπος Ελβίνη. Όπως τονίζουν τα στελέχη της, κατέχει την 3η θέση στον κλάδο, με μερίδιο αγοράς ύψους 8%.

Η εταιρεία υποστηρίζει τα προϊόντα της στα σούπερ μάρκετ με συνεχείς προωθητικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προβολές, ραδιοφωνικά μηνύματα εντός των καταστημάτων, multipack συσκευασίες, διαγωνισμοί με δώρα και εκπτωτικά sticker. Η επικοινωνιακή της πολιτική επικεντρώνεται στην προβολή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου Σπιτικό –κυρίως μέσω τηλεοπτικών μηνυμάτων.

ΟΛΥΜΠΙΑ – XENIA ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, του οποίου την αποκλειστική διανομή, πώληση και προώθηση στην Ελλάδα έχει η αδελφή εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΕ. Ειδικότερα, η ΟΛΥΜΠΙΑ-XENIA παράγει τα εξής τυποποιημένα προϊόντα:

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Xenia.
 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ολυμπία Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης από την ομώνυμη περιοχή.
 • Εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο Xenia, προϊόν βιολογικής καλλιέργειας.

Επίσης η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, που διατίθεται από το λιανεμπόριο ως private label. Παράλληλα εξάγει τα τυποποιημένα προϊόντα της στην ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Ιαπωνία. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει να λανσάρει νέα προϊόντα, ενώ πρόσφατα προχώρησε στην αλλαγή ετικέτας στις συσκευασίες του ελαιολάδου.