Ορόσημο για τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης της Frigoglass θα αποτελέσει η λειτουργία του νέου εργοστασίου της εταιρείας στη Ρουμανία, η οποία προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2023. Το εργοστάσιο της Frigoglass στη Ρωσία επί του παρόντος αντιπροσωπεύει την κύρια μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη, μετά την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας τον Ιούνιο του 2021, όμως οι κυρώσεις της Δύσης κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία και τα ρωσικά αντίμετρα οδήγησαν σε ακυρώσεις παραγγελιών και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα για τη διακίνηση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Όπως αναφέρει η Frigoglass στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της, οι περιορισμοί στην παραγωγή που αντιμετωπίζει στη Ρουμανία, η εξάρτηση από την παραγωγή της Ρωσίας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2023 και η επακόλουθη αύξηση του κόστους των μεταφορών θα συνεχίσουν να επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία και την ρευστότητά της φέτος και το επόμενο έτος. Σε αυτό το περιβάλλον, ο όμιλος έχει αναπροσαρμόσει τις τιμές και συνεχίζει τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους για να αντισταθμίσει μερικώς τις επιπτώσεις στην κερδοφορία. Στο μεταξύ, ο κλάδος Υαλουργίας αναμένεται ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την κερδοφορία του ομίλου το 2022 και το 2023. Πάντως, η Frigoglas διατηρεί το στόχο της για κεφαλαιακές δαπάνες ύψους περίπου €60 εκατ. το 2022, που περιλαμβάνουν κυρίως τις δαπάνες που αφορούν στην ανέγερση του νέου εργοστασίου στη Ρουμανία. Αναμένει επίσης κεφαλαιακές δαπάνες για τον κλάδο Υαλουργίας περίπου €15 εκατ., συμπεριλαμβανομένων δαπανών για αγορές υλικών για προγραμματισμένη ανακατασκευή ενός κλιβάνου το 2023.

Ο κλάδος Υαλουργίας στο +74% στο εξάμηνο
Στο πρώτο εξάμηνο του 2022, η Frigoglass παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων κατά 22% σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του κλάδου Υαλουργίας και της αυξημένης ζήτησης σε Ινδία, Νότια Αφρική και κεντρική Ασία. Ειδικότερα, ο κλάδος Υαλουργίας εμφάνισε αύξηση πωλήσεων και τπροσαρμοσμένου EBITDA κατά 74% και 78% σε σχέση με πέρυσι, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών. Η Frigoglass κατέγραψε καθαρά κέρδη προς τους μετόχους ύψους €4,7 εκατ., σε σύγκριση με ζημιά €11 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2021, που υποστηρίχθηκε από κέρδη €10,6 εκατ. λόγω αποζημιώσεων για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας.

Προς σύμβαση υποστήριξης για τις ομολογίες λήξεως 2025
Σημειώνεται ότι η Frigoglass και η επιτροπή απαρτιζόμενη από την πλειοψηφία των κατόχων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού €260 εκατ. και λήξεως το 2025 αναμένεται να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό επί μίας σύμβασης υποστήριξης που θα περιλαμβάνει δέσμευση για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής χρηματοδότησης ύψους €30 εκατ. και πάγωμα (standstill) των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου για το 2023 των ομολογιών λήξεως 2025 με σκοπό τη γεφύρωση βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης και τη σταθεροποίηση των δραστηριοτήτων του ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter