Στις αρχές του 2023 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εκ νέου το εργοστάσιο της Frigoglass στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από πυρκαγιά που ξέσπασε στις αρχές του καλοκαιριού του 2021, καθώς ήδη η εταιρεία έχει λάβει τις περισσότερες από τις απαιτούμενες άδειες και έχει ολοκληρώσει τον σχεδιασμό της διάταξης του εργοστασίου, ενώ αναμένει την έναρξη των εργασιών κατασκευής μέσα στον ερχόμενο Μάιο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, η συνολική δαπάνη για την ανακατασκευή του κτιρίου και την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού στη Ρουμανία θα καλυφθεί από την ασφαλιστική αποζημίωση ύψους 42 εκατ. ευρώ για υλικές ζημιές που συμφωνήθηκε με το συνασφαλιστικό σχήμα.

Η Frigoglass ήδη έχει εισπράξει
15 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2021 και 10 εκατ. ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ η καταβολή του εναπομείναντος ποσού των 17 εκατ. ευρώ υπόκειται στην τεκμηρίωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού. Η ασφαλιστική αποζημίωση που σχετίζεται με τις επιπτώσεις της διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας αναμένεται να διευθετηθεί εντός του δευτέρου τριμήνου του 2022.

Αύξηση τζίρου και EBITDA, πωλήσεις-ρεκόρ στον κλάδο υαλουργίας
Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της Frigoglass για το 2021, η χρονιά έκλεισε με αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 15,3%, στα 384,3 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA της εισηγμένης βελτιώθηκε κατά 16,8%, στα 49,2 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημίες περιορίστηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ, στα 5,7 εκατ. ευρώ. Η ανάκαμψη των πωλήσεων της εταιρείας συνεχίστηκε και το τέταρτο τρίμηνο του 2021, καθώς μετά τη διαδοχική βελτίωση της κατανάλωσης ποτών και αναψυκτικών κατά τη διάρκεια του έτους, ως αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων στα κανάλια της άμεσης κατανάλωσης και της χαμηλής συγκριτικής βάσης, οι πελάτες της αύξησαν τις επενδύσεις τους σε επαγγελματικά ψυγεία. Παράλληλα, πωλήσεις-ρεκόρ καταγράφηκαν στον κλάδο υαλουργίας με αύξηση, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, 55% σε σχέση με το 2020 και 65% σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα του τέταρτου τριμήνου του 2019, λόγω της αυξημένης ζήτησης και των αναπροσαρμογών των τιμών.

Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία
Παρά την ανάκαμψη των επενδύσεων των πελατών της σε επαγγελματικά ψυγεία τα τελευταία τρία τρίμηνα του 2021, η διοίκηση της Frigoglass παραμένει επιφυλακτική σχετικά με την εξέλιξη των πωλήσεων της εταιρείας κατά το τρέχον έτος, ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο αντίκτυπος των πρόσφατων εξελίξεων στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης στην Ευρώπη δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί πλήρως. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη σύγκρουση και τις σχετικές κυρώσεις και συστηματικά λαμβάνει μέτρα και καταρτίζει σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας για να περιορίσει τη διατάραξη της παραγωγής στη Ρωσία και γενικότερα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην Ευρώπη.

Η Frigoglass αντιμετώπιζε ήδη κάποιες δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες επιδεινώθηκαν και αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω της ραγδαία κλιμακούμενης κατάστασης. Το 2022 έχουν παρατηρηθεί σημαντικές δυσκολίες στη μεταφορά τελικών και ημιέτοιμων προϊόντων από τη Ρωσία. Για να ανταπεξέλθει σε αυτές, η εταιρεία ανέλαβε προληπτικά πρωτοβουλίες όπως τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς και την αναζήτηση εναλλακτικών μέσων για να διευκολυνθεί η μεταφορά των προϊόντων από τις εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Επίσης, παρουσιάζονται δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στο εργοστάσιο της Ρωσίας. Η εταιρεία εκτιμά πως το κόστος πρώτων υλών και μεταφορικών θα επιβαρύνει την κερδοφορία της τη χρονιά που διανύουμε. ωστόσο ο αντίκτυπος στην κερδοφορία αναμένεται να αντισταθμιστεί μερικώς μετά τις πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών πέρυσι και την περαιτέρω αναπροσαρμογή των τιμών για το 2022, καθώς και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους των πρώτων υλών. Με βάση τη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεων του κλάδου υαλουργίας το 2021, αναμένεται περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων το 2022, καθώς και διψήφια αύξηση των πωλήσεων και σε αύξηση του EBITDA στον κλάδο υαλουργίας το 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter