Η FrieslandCampina Hellas, στο πλαίσιο της υλοποίησης από το 2015 του προγράμματός της ΕΚΕ με τον τίτλο «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα Ποτήρι Γάλα για κάθε Παιδί», έχει ήδη προσφέρει πάνω από δύο εκατομμύρια ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ σε δεκάδες ιδρύματα και φορείς στήριξης ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι αναπόσπαστο μέρος του ολιστικού εταιρικού προγράμματος κοινωνικής ευθύνης με την επωνυμία «Κύκλος Φροντίδας», που ανακλά τις αξίες της εταιρείας, τη φροντίδα και το σεβασμό της για το παιδί και την οικογένεια.