Από τις αρχές του Μαΐου οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης διοικούνται, με κέντρο την Αθήνα, ως ενιαίο τμήμα του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων Ευρώπης της FrieslandCampina υπό τη διεύθυνση του κ. Γρ. Σκλήκα, διευθύνοντος συμβούλου της FrieslandCampina Hellas, ο οποίος αναφέρεται στον κ. Freek Rijna, διευθυντή του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κλάδου.

Το τμήμα ΝΑ Ευρώπης, όπου εντάσσονται οι FrieslandCampina Hungary, Romania και Hellas, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής Route2020 της FrieslandCampina, βάσει του οποίου σχεδιάζεται από την εταιρεία η περαιτέρω γεωγραφική κάλυψη, η είσοδος σε νέες κατηγορίες προϊόντων και η επιτάχυνση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στην περιοχή. Εξάλλου, η FrieslandCampina Hellas, στo πλαίσιο του προγράμματος της ΕΚΕ, συνεχίζει τη συνεργασία της με τους φορείς των πολυτέκνων για πέμπτη συνεχή χρονιά ως επίσημος χορηγός της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας τους και της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, απένειμε και έτος τα ετήσια βραβεία σε γονείς και παιδιά των δύο φορέων. Η ΕΠΑ βράβευσε 678 πολύτεκνους γονείς και παιδιά που αρίστευσαν στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, εισήχθησαν και αποφοίτησαν πρώτοι σε/από ΑΕΙ – ΤΕΙ ή έλαβαν μεταπτυχιακό τίτλο διδακτορικό. Η εταιρεία απένειμε τα καθιερωμένα βραβεία Νουνού σε τέσσερα τιμώμενα μέλη, συνοδεύοντάς τα με χρηματικές επιταγές αξίας 1.000 ευρώ.