Αύξηση της τάξεως του 6,3% παρουσίασαν το 2021 οι πωλήσεις της FrieslandCampina Hellas σε σχέση με το 2020, με την αύξηση αυτή να προέρχεται σύμφωνα με την εταιρεία από την αύξηση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν κατά τη χρήση 2021 σε 273,8 εκατ. ευρώ, έναντι 257,6 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής προήλθε από τις ανεβασμένες πωλήσεις γαλακτοκομικών (244,2 εκατ. ευρώ, έναντι 228,6 εκατ. το 2020) και δευτερευόντως από τις αυξημένες πωλήσεις γιαουρτιών (5,7 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. το 2020), ενώ αντιθετα πτωτικά κινήθηκαν οι πωλήσεις παιδικών τροφών, που έκλεισαν το 2021 στα 24 εκατ. ευρώ, έναντι 24,7 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η αύξηση του κόστους πωλήσεων σχεδόν κατά 18 εκατ. ευρώ, στα 216,4 εκατ. ευρώ, «ροκάνισε» τα μικτά κέρδη της εταιρείας, που μειώθηκαν στα 57,4 εκατ. ευρώ, από τα 59 εκατ. ευρώ του 2020.

Πτωτικά κινήθηκαν εξάλλου οι εξαγωγές της FrieslandCampina Hellas σε σχέση με το 2020, κατά 7,08%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, έναντι 6,1 εκατ. το 2020.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter