Το 2020 η FrieslandCampina Hellas-ΝΟΥΝΟΥ, μέσω του προγράμματός της ΕΚΕ «Κύκλος φροντίδας» και με πυλώνες προσφοράς τις πρωτοβουλίες «Φροντίδα και αγάπη» και «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί», συνέβαλε στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων πολιτών σε όλη τη χώρα, που βρέθηκαν σε κατάσταση ανάγκης, προσφέροντάς τους δωρεάν προϊόντα της. Ειδικότερα, για δέκατη χρονιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Φροντίδα και Αγάπη», σε συνεργασία με περισσότερους από τετρακόσιους φορείς και κοινωνικές δομές, προχώρησε σε πράξεις συνεισφοράς συνολικής αξίας 492.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, η συνολική προσφορά της πρωτοβουλίας ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Επίσης, για πέμπτη χρονιά, μέσω της πρωτοβουλίας «ΝΟΥΝΟΥ: Ένα ποτήρι γάλα για κάθε παιδί!», πρόσφερε πέρυσι σε φορείς που φροντίζουν παιδιά περισσότερα από 2,05 εκατ. ποτήρια γάλα ΝΟΥΝΟΥ, ενώ από την έναρξη του προγράμματος έχει προσφέρει περισσότερα από 4,15 εκατ. ποτήρια γάλα σε όλη την Ελλάδα.