Η πρόσφατη ανάληψη εκ μέρους του κ. Γρηγόρη Σκλήκα θέσης στην κεντρική ομάδα διοίκησης της FrieslandCampina τιμά την FrieslandCampina Hellas και αντανακλά την επιτυχή πορεία της και την καταξίωση της συλλογικής προσπάθειας που έγινε τα τελευταία έξι χρόνια, με αποτέλεσμα την κατάκτηση ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Κύριο μέλημα είναι τώρα η επιτάχυνση της εφαρμογής της στρατηγικής «Route 2020», της οποίας είχε ηγηθεί, για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ο κ. Γρηγόρης Σκλήκας, μέχρι τώρα Director South East Europe Region και Διευθύνων Σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas, αναλαμβάνει τη διοίκηση Ευρώπης για τα Καταναλωτικά Προϊόντα της FrieslandCampina, ως Executive Director Consumer Products Europe. Η νέα έδρα του θα είναι τα κεντρικά της FrieslandCampina, στο Amersfoort της Ολλανδίας. Έχοντας ηγηθεί από το 2008 της χάραξης της αναπτυξιακής στρατηγικής «Route 2020» της FrieslandCampina, όσον αφορά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, με επιτυχή αποτελέσματα,  θα έχει πλέον την ευθύνη της ενοποιημένης λειτουργίας όλων των προϊοντικών κατηγοριών των καταναλωτικών γαλακτοκομικών προϊόντων της FrieslandCampina, στις αγορές της Ευρώπης (με κύκλο εργασιών περίπου 3 δισ. ευρώ).  Μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής «Route 2020», το κύριο μέλημα πλέον είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής της με βήματα γρήγορα και σταθερά, τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης με ελεγχόμενο βαθμό ρίσκου.

Το πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη προβλέπει:
* Συνέχιση της εξωστρέφειας.
* Ενίσχυση της καινοτομίας.
* Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και ορθολογικοποίηση, όπου αυτή χρειάζεται.
* Περαιτέρω εξάπλωση σε καινούργιες αγορές με ίδια, και όχι μόνο, μέσα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη αξιοποίηση της «μαγικής» πρώτης ύλης, του γάλακτος.

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί έχει λάβει συμβολικά την κωδική ονομασία  «Triple A», από τα αρχικά των λέξεων «Action», «Alignment», και «Accountability».  Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά και αξιόλογα μέλη του διεθνούς δικτύου της FrieslandCampina. Σύμφωνα με τον κ. Σκλήκα, η FrieslandCampina Hellas (κύκλος εργασιών 322 εκατ. ευρώ, 493 εργαζόμενοι), έχει τις προϋποθέσεις να επιταχύνει την αναπτυξιακή της τροχιά με βάση τις στρατηγικές της κατευθύνσεις και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η FrieslandCapina Hellas είναι μέρος του πορτοφολιού αγορών του Consumer Products Europe, κυριότερα, όμως, όπως δηλώνει ο ίδιος, θα είναι πάντα η αγαπημένη ομάδα του κ. Σκλήκα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι στη FrieslandCampina Hellas υπάρχει μια έμπειρη και ικανή ομάδα για να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία, η οποία από 1ης Ιανουαρίου 2013 θα οδηγείται από τον κ. Kώστα Μαγγιώρο.  Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FrieslandCampina Hellas, συμμετείχε στις διαδικασίες ανάπτυξης στρατηγικής για τη ΝΑ Ευρώπη, αφού μέχρι στιγμής ήταν Managing Director της Ουγγαρίας, ενώ, παράλληλα, έχει ολοκληρωμένη γνώση της ελληνικής αγοράς (Marketing Director της FrieslandCampina Hellas μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2007).

Απολογισμός επιτυχιών
O κ. Σκλήκας, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της πορείας των έξι και πλέον ετών που βρέθηκε στο τιμόνι της FrieslandCampina Hellas, ξεχώρισε ως σημαντικότερες επιτυχίες, οι οποίες πιστώνονται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, τις εξής:
α) Την πρώτη θέση της εταιρείας στην αγορά γαλακτοκομικών, που μάλιστα επιτεύχθηκε μέσω οργανικής ανάπτυξης αλλά και τις επί μέρους πρωτιές στις πέντε  από τις έξι κατηγορίες γαλακτοκομικών προϊόντων, στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.
β) Την ολοκλήρωση νέων σύγχρονων υποδομών, με τη δημιουργία του κέντρου αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο, τα νέα κεντρικά γραφεία
της εταιρείας στο Μαρούσι και,  βέβαια, τη λειτουργία της καινούργιας παραγωγικής μονάδας γάλακτος στην Πάτρα.
γ) Την ανάπτυξη στελεχών της FrieslandCampina Hellas, τα οποία διακρίνονται στο διεθνές περιβάλλον της FrieslandCampina.