Η Friesland Foods και η Campina έχουν αρχίσει διερευνητικές συνομιλίες με θέμα τη συγχώνευση μεταξύ των συνεταιρισμών τους και των γαλακτοκομικών εταιρειών τους σε μια νέα ισχυρή γαλακτοκομική εταιρεία με το όνομα Friesland Campina. Και οι δύο εταιρείες αναμένουν ότι μια συγχώνευση θα ενίσχυε σημαντικά τις διεθνείς θέσεις τους με καταναλωτικά προϊόντα, περαιτέρω ανάπτυξη στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική και με ανάπτυξη των συστατικών διεθνώς.

Η περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της επιχείρησης ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους παραγωγούς-μέλη (στους οποίους θα ανήκει από κοινού η Friesland Campina), τους πελάτες, τους καταναλωτές και τους υπαλλήλους. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα σήμαινε την δημιουργία μιας από τις ηγετικές διεθνείς γαλακτοκομικές εταιρείες. Η διαφοροποίηση στις ομάδες προϊόντων, τις γεωγραφικές αγορές, τα ισχυρά επώνυμα προϊόντα, και η διεθνής αύξηση κλίμακας σε έρευνα, παραγωγή, μάρκετιγκ και πωλήσεις θα κάνουν τη Friesland Campina μια πιο ανταγωνιστική εταιρεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Friesland Foods, o συνδυασμένος τζίρος της εταιρείας και της Campina ανέρχεται σε περίπου 8,3 δισ. ευρώ. Μαζί, απασχολούν περίπου 22.000 άτομα, και έχουν περίπου 17.000 συνδεδεμένες γαλακτοκομικές φάρμες στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Αυτές προμηθεύουν την αγορά με συνολικά με 8.7 δισ. κιλά γάλακτος (σύμφωνα με τα στοιχεία του 2006). Η Friesland Foods και η Campina αναμένουν ότι η νέα εταιρεία, η Friesland Campina, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αυξανόμενες γρήγορες αλλαγές των συνθηκών της αγοράς: την απελευθέρωση από το κανονιστικό πλαίσιο (EU/WTO), την ισχυρά μεταβαλλόμενη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, τοπικό όσο και διεθνή, την παγκόσμια αύξηση κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων.

Εάν η συγχώνευση πραγματοποιηθεί, οι δύο εταιρείες αναμένουν να επιταχύνουν την υλοποίηση των αντιστοίχων στρατηγικών επιδιώξεών τους, εστιάζοντας πλέον ως μια εταιρεία σε ισχυρότερη ανάπτυξη σε επώνυμα και προστιθέμενης αξίας προϊόντα, παραγωγή σε μεγαλύτερη κλίμακα, ανάπτυξη και μάρκετιγκ προϊόντων και μεγαλύτερη ευελιξία στην επεξεργασία του γάλακτος, περαιτέρω ενίσχυση των θέσεων στην αγορά και τα επώνυμα προϊόντα στις ανερχόμενες αγορές και περαιτέρω διεθνή ενίσχυση των δραστηριοτήτων που αφορούν στα γαλακτοκομικά συστατικά.

Δομή του συνεταιρισμού

Ο σκοπός των διερευνητικών συνομιλιών είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η πολυεθνική Friesland Campina θα προσφέρει αυξημένη προστιθέμενη αξία για τους παραγωγούς-μέλη της μέσω, μεταξύ άλλων, της τιμής του γάλακτος, και θα διευκολύνει την αύξηση του όγκου του γάλακτος σε αναλογία με την αναμενόμενη ανάπτυξη της νέα εταιρείας. Σημείο εκκίνησης αποτελεί η δημιουργία ενός νέου συνεταιρισμού με το όνομα Zuivelcooperatie Friesland Campina, στον οποίο κατά τον χρόνο της συγχώνευσης θα συμμετέχουν ισότιμα όλα τα υπάρχοντα μέλη της Friesland Foods και της Campina, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, και δικαιώματα ψήφου ανάλογα με τον όγκο γάλακτος που προμηθεύουν. Επόμενα στάδια των διερευνητικών συνομιλιών θα μελετήσουν κανονισμούς συμμετοχής των μελών, χρηματοδότηση των μελών και τη μέθοδο ορισμού της τιμής του γάλακτος.

Διαδικασία

Τα Εποπτικά Διοικητικά Συμβούλια, τα Διοικητικά Συμβούλια, οι διευθυντές των συνεταιρισμών, η Γενική Συνέλευση της Friesland Foods και το Συμβούλιο Μελών της Campina υποστηρίζουν όλοι τις συζητήσεις. Τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διευθυντές των συνεταιρισμών έχουν υπογράψει επιστολή πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν η στρατηγική και οι συνέργιες, η απαιτούμενη οργανωτική δομή για την επίτευξη των στόχων της νέας εταιρείας, η διακυβέρνηση και οι κανονισμοί γάλακτος.

Στόχος είναι η συμφωνία συγχώνευσης να υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση της Friesland Foods και το Συμβούλιο Μελών της Campina για έγκριση στα μέσα του 2008. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αναμένεται, η συγχώνευση θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του
2008. Τα εργατικά συμβούλια, οι εμπορικές ενώσεις και οι κυβερνητικές αρχές έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες.