Την τροποποίηση των διατάξεων της 1155 υπουργικής απόφασης, που αφορά στο κλείσιμο των φορολογικών βιβλίων για τα έτη 1993-1998 για τον κλάδο των περιπτερούχων, ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών τα σωματεία «Η Ενότητα», «Η Ελπίς» και «Η Αγία Τριάς».

Την τροποποίηση των διατάξεων της 1155 υπουργικής απόφασης, που αφορά στο κλείσιμο των φορολογικών βιβλίων για τα έτη 1993-1998 για τον κλάδο των περιπτερούχων, ζητούν από το Υπουργείο Οικονομικών τα σωματεία «Η Ενότητα», «Η Ελπίς» και «Η Αγία Τριάς»

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος του Σωματείου «Η Ενότητα», κ. Νίκος Παλιογιάννης, τόνισε: «Μετά από έντονες διαμαρτυρίες εκατοντάδων συναδέλφων για την ένταξη του κλάδου μας στην 1155 υπουργική απόφαση, καταθέσαμε σχετική αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, την οποία συνυπογράφουν ο Σύνδεσμος Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Ελπίς» και το Σωματείο Περιπτερούχων Πειραιώς «Η Αγία Τριάς». Mε αυτή ζητάμε να τροποποιηθούν οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο μας για τους εξής λόγους:

Α) Ο κύριος τζίρος των περιπτέρων προέρχεται από αγορές τσιγάρων και φτάνει στο 90% του συνολικού τζίρου μας –επί του οποίου ήδη έχουμε φορολογηθεί. Αυτός ο τρόπος φορολόγησης μας αδικεί, αφού, ενώ ο τζίρος ακολουθεί ανοδική πορεία, τα πραγματικά μας κέρδη μειώνονται συνεχώς (από 9,1% σε 7,5% έως 8,1%, λόγω αύξησης της τιμής αγοράς των τσιγάρων).

Β) Η αύξηση του τζίρου στα περίπτερα προέρχεται και από τη διακίνηση των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, τα οποία εμπορευόμαστε με το πρωτοφανές ποσοστό κέρδους της τάξης του 4%, χωρίς καν να υπάρχει μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους και να θεωρείται ως αυτούσιο εισόδημα.

Γ) Σύμφωνα με το νόμο για τη φορολογία εισοδήματος, στις ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας δεν εκπίπτουν οι δαπάνες για ενοίκια, μισθούς κλπ. Τώρα, με την παραπάνω υπουργική απόφαση, οι δαπάνες αυτές συνυπολογίζονται αρνητικά για τον κλάδο, αφού αν δεν εξαιρεθούν, θα είναι σαν να φορολογούμαστε και για το ενοίκιο που καταβάλλουμε στον ανάπηρο δικαιούχο!

Δ) Ο μέσος όρος του ποσοστού κέρδους του κλάδου μας κυμαίνεται από 8% έως 10%, σε αντίθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, στους οποίους το ποσοστό αυτό είναι πολλαπλάσιο του 10%, με αποτέλεσμα την άδικη ένταξή μας στην ίδια με αυτούς κατηγορία ως προς το κλείσιμο των βιβλίων μας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν τον τρόπο φορολόγησής μας και με δεδομένο ότι στο 80% των περιπτέρων ο συνολικός τζίρος είναι μεγαλύτερος των 146.735 ευρώ και το 90% του συνολικού τζίρου προέρχεται από την αγορά τσιγάρων, προτείνουμε:

* την εξαίρεση του τζίρου που προέρχεται από την αγορά τσιγάρων και εισιτηρίων,

* την εξαίρεση των δαπανών από καταβολές ενοικίων και μισθών. Στην περίπτωση που γίνει δεκτή η πρότασή μας, ο κάθε συνάδελφος θα κληθεί να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό ελάχιστου φόρου σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.
Ελάχιστα ποσά φόρου για αναπηρικά περίπτερα


Μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων ανά χρήση, αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες και ο τζίρος τσιγάρων και εισιτηρίων


Ελάχιστο ποσό βεβαιωτέου φόρου ανά χρήση


Μέχρι 5.000.000 δραχμές


60.000 δραχμές


Από 5.000.001


Μέχρι 20.000.000 δραχμές


100.000 δραχμές


Από 20.000.001


Μέχρι 50.000.000 δραχμές


200.000 δραχμές


Από 50.000.001


Μέχρι 75.000.000 δραχμές


300.000 δραχμές


Μέχρι 5.000.000 δραχμές


60.000 δραχμές

Τέλος, για όσους συναδέλφους δεν προλάβουν να ενημερωθούν εγκαίρως και προβούν σε κλείσιμο των βιβλίων τους με το ισχύον καθεστώς, στην περίπτωση που γίνει δεκτή η παραπάνω πρόταση, θα υπάρχει η ασφαλιστική δικλείδα κατά την πληρωμή της δεύτερης δόσης του φόρου να μπορούν να καταθέσουν μία διορθωτική αίτηση με το νέο ποσόν που θα προκύπτει και το οποίο θα συμψηφίζεται με το αρχικό. Ανάλογα με την απάντηση που θα λάβουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα καθορίσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.