Με την ανακοίνωση νέων ρυθμίσεων για τη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκης, υποσχέθηκε απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ελκυστικά τιμολόγια. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες θα τεθεί σε εφαρμογή ως τις αρχές Ιουνίου.

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι ενδιαφερόμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να ανοίξουν βιβλία στις ΔΟΥ για να πουλάνε το ρεύμα στη ΔΕΗ, ενώ καταργούνται και οι αδειοδοτήσεις από την Πολεοδομία και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία έχει σχεδιαστεί, ώστε να ολοκληρώνεται σε διάστημα 70 ημερών, το δε διοικητικό κόστος -πέρα από τη δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών- κυμαίνεται στα 1.500 ευρώ. Με ένα σύστημα κόστους 25.000-26.000 ευρώ θα καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες μίας μονοκατοικίας, και η απόσβεση της επένδυσης θα γίνεται σε διάστημα περίπου 7 ετών, ενώ για τις πολυκατοικίες τα μεγέθη είναι ανάλογα, αλλά το όφελος ανά διαμέρισμα μικρότερο.

Η ενέργεια που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά θα πωλείται στη ΔΕΗ σε τιμή προκαθορισμένη και εγγυημένη για 25 χρόνια. Για τις συμβάσεις που θα υπογραφούν από τώρα ως το τέλος του 2011 η τιμή πώλησης της ενέργειας προς τη ΔΕΗ είναι 55 λεπτά ανά κιλοβατώρα (και θα αυξάνεται κάθε χρόνο με βάση τον τιμάριθμο). Συγκριτικά, η τιμή αγοράς της ενέργειας από τη ΔΕΗ με τα οικιακά τιμολόγια που ισχύουν τώρα κυμαίνεται, ανάλογα με την κατανάλωση, από 7 ως 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Η μέση τιμή είναι 11 λεπτά, συνεπώς η ΔΕΗ θα αγοράζει το ρεύμα σε πενταπλάσια τιμή από αυτήν που το πουλά.

Για παράδειγμα, ένα μέσο νοικοκυριό καταναλώνει 5.000-7.000 κιλοβατώρες τον χρόνο, δηλαδή πληρώνει στη ΔΕΗ 550-700 ευρώ τον χρόνο. ‘Ενα φωτοβολταϊκό ισχύος 1 κιλοβάτ παράγει 1.300 κιλοβατώρες τον χρόνο, συνεπώς για να καλυφθούν οι ανάγκες του νοικοκυριού χρειάζεται σύστημα ισχύος 5 κιλοβάτ, το οποίο κοστίζει 25.000-26.000 ευρώ και καταλαμβάνει επιφάνεια 80 τετραγωνικών στην ταράτσα. Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας στη ΔΕΗ (6.500 κιλοβατώρες επί 55 λεπτά η μία) είναι 3.500-3.600 ευρώ, συνεπώς η απόσβεση γίνεται σε διάστημα 7 ετών κατά μέσο όρο.

Η ΔΕΗ θα αφαιρεί από τον λογαριασμό του καταναλωτή την αξία της ενέργειας που παρήγαγε το φωτοβολταϊκό. Δηλαδή, ο λογαριασμός του ρεύματος μπορεί να είναι και πιστωτικός.

Ενημερωτικό σημείωμα

Από το υπουργείο δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο, μέσω ειδικού ενημερωτικού σημειώματος. Μεταξύ άλλων, διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά συστήματα μέχρι 10 kWp, στο δώμα ή τη στέγη (συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών) κτηρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία ή τη στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων και καλύπτει όλη την Επικράτεια, με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας νησιά. Δηλώνεται στο σχετικό σημείωμα πως “Βούληση της κυβέρνησης είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Αυτό είναι τεχνικά πιο δύσκολο, καθώς απαιτεί ειδική προετοιμασία σε κάθε νησί. Επιπλέον, το θέμα σχετίζεται και με τη δυνατότητα απορρόφησης της ισχύος από το δίκτυο, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση του θέματος θα γίνει το συντομότερο δυνατό”.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ΦΒΣ στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο, στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται.

Για τη σύνδεση του ΦΒ και την πώληση της ενέργειας ο παραγωγός απευθύνεται στις τοπικές υπηρεσίες της ΔΕΗ υπογράφοντας 2 αντίστοιχες συμβάσεις, μία για την τοποθέτηση ουσιαστικά του μετρητή και μία για την πώληση της ενέργειας.

H μικρή ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος. Κατά συνέπεια, δεν υφίστανται για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο δίκτυο.

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α’ 308), όπως κάθε φορά ισχύει και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δεν επιδοτείται, αφού, σύμφωνα με το υπουργείο, “η τιμή στην οποία πωλείται το ηλεκτρικό ρεύμα στο δίκτυο είναι πολύ ευνοϊκή και δεν απαιτεί επιχορήγηση. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης δεν μπαίνει στη διαδικασία προετοιμασίας φακέλου, αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου κλπ”.