Σημαντικές βελτιώσεις στο εξωδικαστικό μηχανισμό προαναγγέλλει με συνέντευξή του στο σελφ σέρβις ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, τονίζοντας ότι στις προθέσεις του είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρύθμισης των «κόκκινων» οφειλών, αλλά και να καταστεί ευκολότερη η διαδικασία διευθέτησης.

Όπως μας είπε ο κ. Φ. Κουρμούσης στην έναρξη της συνέντευξης, «στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν προσφύγει 59.730 επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες, ζητώντας την εξωδικαστική διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Από τον πρώτο έλεγχο πέρασαν επιτυχώς 6.385 και υπέβαλλαν τις προβλεπόμενες αιτήσεις, ενώ τη διαδικασία ολοκλήρωσαν επιτυχώς 1.515 ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι και ρύθμισαν τα χρέη τους με ευνοϊκό τρόπο, δηλαδή με τη διαγραφή προστίμων, προσαυξήσεων και πανωτοκίων και την αποπληρωμή του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους σε δόσεις –μέχρι τις 120 για το Δημόσιο και τις 240 για τις τράπεζες. Στην πράξη απέφυγαν την πτώχευση και διασώθηκαν οικονομικά, σώζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις».

  σελφ σέρβις: Υπήρξαν και περιπτώσεις που «κόπηκαν» από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού;

Φώτης Κουρμούσης: Ναι, διότι κάποιες επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιμες. Συνολικά δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους 1.388. Εξ αυτών, όμως, οι 911 δεν «κόπηκαν» οριστικά. Άλλαξαν διαδικασία διευθέτησης, διορθώνοντας λανθασμένες επιλογές τους, οπότε επανήλθαν επιχειρώντας εκ νέου συμφωνία με τους πιστωτές τους. Σκοπός μας είναι να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να γίνουν βιώσιμες.

Ρυθμίσεις ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους υπομονετικούς

  σ. σ.: Κρίνοντας από τον αριθμό όσων προσέφυγαν μέχρι σήμερα στο μηχανισμό, δεν νομίζετε ότι είναι λίγες οι υποθέσεις που τελικά έκλεισαν;

Φ. Κ.: Έχει δημιουργηθεί η εικόνα στον κόσμο ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι κάτι όπως η συνήθης διαδικασία ρύθμισης στην εφορία. Στην πραγματικότητα οι απαιτήσεις κι οι διαδικασίες είναι διαφορετικές κι οι διενεργούμενοι έλεγχοι πιο περίπλοκοι. Μην ξεχνάτε ότι συζητούμε για την ταυτόχρονη ρύθμιση υποχρεώσεων των οφειλετών σε τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα παραστατικά που απαιτούνται, ειδικές εγκρίσεις, προθεσμίες σε κάθε φάση της διαδικασίας κλπ. Για όλα αυτά απαιτείται χρόνος, περισσότερος απ’ όσο θα θέλαμε.

  σ. σ.: Οπότε, ο μηχανισμός αφορά λίγους και υπομονετικούς…

Φ. Κ.: Οι ρυθμίσεις που προβλέπει ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Μπορεί οι επιχειρηματίες να δυσκολεύονται, αλλά αποζημιώνονται με το «κούρεμα» των υποχρεώσεών τους, τις δόσεις και τα κίνητρα για νέα χρηματοδότηση –μέσω ΕΣΠΑ ή δανεισμού με ευνοϊκούς όρους.

  σ. σ.: Είστε, δηλαδή, ικανοποιημένος με την αποδοτικότητα του μηχανισμού…

Φ. Κ.: Αν σκεφτείτε ότι οι θεσμοί απαίτησαν εξαρχής έναν εξαιρετικά αυστηρό και απαιτητικό έλεγχο για τους προσφεύγοντες στο μηχανισμό, προκειμένου να ευεργετηθούν με ρυθμίσεις χρεών, «κουρέματα» υποχρεώσεων και επιτοκίων, γενναίες επιμηκύνσεις χρόνου αποπληρωμής οφειλών, θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά. Κι οι θεσμοί είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αν θέλουμε, μάλιστα, να είμαστε απόλυτα δίκαιοι στην αξιολόγησή του, πρέπει να προσμετρήσουμε και το εξής: Οι πρώτοι υπάλληλοι στην Ειδική Γραμματεία μας ανέλαβαν έργο τον Οκτώβριο του 2016, ενώ το Μάρτιο του 2017 ξεκίνησε τη λειτουργία το πρώτο γραφείο υποστήριξης /εξυπηρέτησης του κοινού και τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου λειτούργησε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, οπότε ο χρόνος που μεσολάβησε από την ενεργοποίησή του είναι αντικειμενικά λίγος. Σας επισημαίνω ότι η Ειδική Γραμματεία, προκειμένου να είναι πιο κοντά στον πολίτη που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα χρέη του, άνοιξε εικοσιτέσσερα γραφεία ανά την Ελλάδα, στα οποία ήδη έχουν προσφύγει περί τα 12.000 άτομα. Ο μηχανισμός μας βοηθά ιδιαίτερα τον απλό πολίτη, που δεν έχει την υποστήριξη ειδικών, και ως προς την καθοδήγησή του για να υπαχθεί στο νόμο και ως προς τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνει, μετά από ενδεχόμενη απόρριψη του αιτήματός του.

Διαρκής η προσπάθεια βελτιώσεων

  σ. σ.: Σε τι βαθμό έχουν γίνει βελτιώσεις, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες του συστήματος;

Φ. Κ.: Ήδη δρομολογήθηκαν απλοποιήσεις διαδικασιών, ενσωμάτωση αυτοματισμών και κατάργηση κάποιων δικαιολογητικών. Σχετικές τροποποιήσεις υπήρξαν στο νόμο πέρυσι τον Ιούνιο με την έγκριση των θεσμών, ενώ ακολούθησαν κι άλλες βελτιώσεις τον περασμένο Αύγουστο και Δεκέμβριο. Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης και διευκόλυνσης των χρηστών η Ειδική Γραμματεία φρόντισε να διασυνδεθεί ψηφιακά με όλες τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών, προκειμένου πολλά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις βεβαιώσεις να εισάγονται στο σύστημα αυτόματα. Το Πάσχα φέτος σκοπεύουμε να διασυνδεθούμε και με το ηλεκτρονικό σύστημα των Δικαστηρίων, ώστε οι βεβαιώσεις που απαιτούν τη συνδρομή της Δικαιοσύνης, ν’ ανεβαίνουν στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού επίσης αυτόματα.

  σ. σ.: Άλλες βελτιώσεις προγραμματίζετε;

Φ. Κ.: Εξετάζουμε αρκετά πεδία, που θεωρούμε ότι μπορούμε να παρέμβουμε νομοθετικά. Εξάλλου, παρακολουθώντας τη λειτουργία του συστήματος, κάνουμε τις διαπιστώσεις μας και παρεμβαίνουμε βελτιωτικά –συνήθως ανά τρίμηνο ή τετράμηνο. Ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης αφορούν την πτωχευτική ικανότητα και τα ειδικά δάνεια, όπως τα χορηγημένα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, συμβάσεις leasing και factoring. Σήμερα π.χ. αν διαθέτεις πτωχευτική ικανότητα, έχεις τη δυνατότητα προσφυγής στο μηχανισμό, προκειμένου να ρυθμίσεις το σύνολο των χρεών σου. Αν δεν έχεις πτωχευτική ικανότητα, μπορείς να ρυθμίσεις μόνο οφειλές έναντι του Δημοσίου. Τα Επιμελητήρια από την πλευρά τους ζητούν ελεύθερη επιλογή ρύθμισης οφειλών, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να κινείται κατά τρόπο που τον εξυπηρετεί καλύτερα.

Αποκλεισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών

  σ. σ.: Υπάρχουν προσφεύγοντες που προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να κερδίσουν προσωρινά ασυλία έναντι των πιστωτών τους;

Φ. Κ.: Όντως υπάρχουν περιπτώσεις, που η υποβολή αίτησης γίνεται με σκοπό την εξασφάλιση της δεκάμηνης ασυλίας που προβλέπει ο μηχανισμός υπέρ όσων προσφεύγουν σε αυτόν. Όμως, το σύστημα το ίδιο λειτουργεί αμυντικά, τους εντοπίζει και τους εξαιρεί. Οι σχετικοί έλεγχοι συνήθως διαρκούν μερικές ημέρες και γίνονται εν παραλλήλω με τους ελέγχους για τυχόν απόκρυψη περιουσιών εκ μέρους των αιτούντων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε να εντοπίζονται και να απορρίπτονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

  σ. σ.: Πως αξιολογείτε τους προσφεύγοντες στην πλατφόρμα; Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη ρύθμιση των χρεών τους;

Φ. Κ.: Δυστυχώς δεν είναι λίγοι όσοι μπαίνουν στην πλατφόρμα χωρίς προεργασία, χωρίς μελέτη των οδηγιών, χωρίς αντίληψη της χρηστικότητας της εφαρμογής και άνεση για την εκμετάλλευση των έτοιμων λύσεων που έχουμε ανεβάσει στην πλατφόρμα, όπως π.χ. τις εναλλακτικές κατάρτισης των μελετών βιωσιμότητας. Αναφέρομαι κυρίως σε μικρές εταιρείες, αρκετές από τις οποίες κινούνται στην πλατφόρμα ψάχνοντας.

Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού

  σ. σ.: Πώς αντιμετωπίζετε το έλλειμμα ενημέρωσης;

Φ. Κ.: Οργανώνουμε πανελλαδικές εκστρατείες, επισκεπτόμαστε πρωτεύουσες νομών και νησιά της χώρας, πηγαίνουμε κοντά στον τοπικό επιχειρηματία, το λογιστή, το δικηγόρο, τους τοπικούς φορείς και τα επιμελητήρια και εξηγούμε, στο πλαίσιο σύντομων σεμιναρίων, πώς λειτουργεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Στη Σάμο, για παράδειγμα, ενώ δεν είχαμε καμία αίτηση, μετά το σχετικό σεμινάριο δεχθήκαμε αρκετές υποβολές ή στην Κεφαλλονιά, μετά την επίσκεψή μας στο τοπικό επιμελητήριο οι αιτήσεις από ελάχιστες αυξήθηκαν σε αρκετές δεκάδες. Σεμινάρια κάνουμε ασφαλώς και στην Αθήνα, συνήθως οκτάωρα, με ακροατήριο 200-300 ανθρώπων, συνήθως λογιστών, δικηγόρων και συμβούλων επιχειρήσεων.

  σ. σ.: Τι επιλογές έχει κάποιος που χρωστάει και τι τον συμβουλεύετε να κάνει;

Φ. Κ.: Οι περίπου 400 χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που εκτιμάται πως έχουν χρέη, μπορεί να επιλέξουν τη λύση που τους ταιριάζει μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων: τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την Εξυγίανση και τον Πτωχευτικό Κώδικα, το Νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, τον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών ή τις ρυθμίσεις των 12-24 δόσεων της εφορίας. Η συμβουλή μας είναι να ενημερωθούν κατάλληλα, είτε με επίσκεψη σε ένα από τα εικοσιτέσσερα γραφεία μας, καλώντας στο 213 212 57 30, είτε να αναζητήσουν τη βοήθεια κάποιου ειδικού λογιστή, δικηγόρου ή συμβούλου.