Τα έξι φορολογικά μέτρα που υιοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση αναμένεται να δημιουργήσουν το 2002 πρόσθετα εισοδήματα σε μισθωτούς και επιχειρήσεις ύψους 220 δισ. δρχ. Συνολικά η φορολογική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα δώσει μία ώθηση στην κατανάλωση της τάξης των 178 δισ. δρχ.

Τα έξι φορολογικά μέτρα που υιοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση αναμένεται να δημιουργήσουν το 2002 πρόσθετα εισοδήματα σε μισθωτούς και επιχειρήσεις ύψους 220 δισ. δρχ. Συνολικά η φορολογική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα δώσει μία ώθηση στην κατανάλωση της τάξης των 178 δισ. δρχ.

Τα έξι φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση (θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα με την έγκριση του προϋπολογισμού στη Βουλή πριν το τέλος του έτους) αναμένεται να αποδώσουν το 2002 πρόσθετα εισοδήματα σε μισθωτούς και επιχειρήσεις της τάξης των 220 δισ. δρχ. Πρόκειται για τις εξής πέντε φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλά κι ένα νέο φόρο επί των αποδόσεων των Repos, τα οποία υπόκεινται για πρώτη φορά σε φορολογία:

  1. Το αφορολόγητο όριο των μισθωτών αυξάνεται κατά 20% οπότε διαμορφώνεται στα 2.870.000 δρχ.
  2. Το αφορολόγητο όριο των επαγγελματιών αυξάνεται επίσης κατά 20% και φθάνει στα 2.530.000 δρχ.
  3. Μειώνεται κατά 2,5% ο φορολογικός συντελεστής επί των κερδών των ΑΕ και των ΕΠΕ.
  4. Καταργείται το χαρτόσημο επί:

*Μισθωτών υπηρεσιών (εργαζόμενοι) 0,6%.

*Μισθωτών υπηρεσιών (εργοδότες) 0,6%.

*Έναρξη/ Αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητος.

*Συναλλαγματικές και γραμμάτια.

*Δηλώσεις του νόμου 105.

5. Μειώνεται η φορολογία στο μαζούτ κατά 50%.

6. Φορολογούνται οι αποδόσεις των Repos κατά 7%.

Ειδικότερα,

  • η φορολογική ελάφρυνση που προκύπτει από την αύξηση του αφορολογήτου μισθωτών – συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 45 δισ. δρχ. για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και στα 15 δισ. δρχ. για τους ελεύθερους επαγγελματίες (σύνολο 60 δισ. δρχ.). Απ’ το ποσό αυτό, όπως υπολογίζεται, θα “περάσουν” στην κατανάλωση περίπου 48 δισ. δρχ. που θα μοιραστούν σε όλες τις κατηγορίες των αγαθών και υπηρεσιών.
  • Από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των κερδών των ΑΕ και των ΕΠΕ κατά 2,5% υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν προς όφελος αυτών των επιχειρήσεων εισοδήματα της τάξης των 60 δισ. δρχ. Ωστόσο οι επιπτώσεις στην κατανάλωση δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν.
  • Οι απαλλαγές από το φόρο χαρτοσήμου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, αντιστοιχούν σε 50 δισ. δρχ. προς όφελος των μισθωτών και σε άλλα τόσα που προς όφελος των επιχειρήσεων.
  • Η μείωση του φόρου επί του μαζούτ κατά 50% αποδίδει κέρδη ως επί το πλείστον στη ΔΕΗ, η οποία καταναλώνει το 60% του πετρελαίου μαζούτ που χρησιμοποιείται σε όλη τη χώρα.
  • Η φορολόγηση των αποδόσεων των Repos έχει στόχο κυρίως την καθαρή ταμιακή εισροή στο κράτος, που υπολογίζεται σε 35 δισ. δρχ.

Συνολικά η φορολογική ελάφρυνση, που υπολογίζεται σε 220 δισ. δρχ. για όλο τον πληθυσμό, αναμένεται να δώσει μία ώθηση στην κατανάλωση της τάξης των 178 δισ. δρχ. Αυτό είναι το ποσό που θα φθάσει στις λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών από τις φορολογικές ελαφρύνσεις.