Ο κ. Γιώργος Χαραλαμπάκης, μέχρι σήμερα Performance Marketing Manager της ForestView, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα New Business Development Director για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.