Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 η δωρεάν διάθεση 285.751 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες της Foodlink ΑΕ. Η δωρεάν διάθεση συμπεριελάμβανε και τις συνδεδεμένες εταιρείες.

Η δωρεάν διάθεση μετοχών έγινε με κριτήριο την ατομική εργασιακή απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και στον Όμιλο FDL. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2023, με αντίστοιχης εξουσιοδότησης που είχε δοθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, δίχως τη συμμετοχή των κυρίων μετόχων.

Η συνολική αξία των μετοχών που διατέθηκαν ανέρχεται σε €138.303,48, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, στα €0,4840, στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η Foodlink ΑΕ εφαρμόζει επιτυχημένα το ίδιο πρόγραμμα για περισσότερα από δέκα έτη, ως επιβράβευση προς εργαζόμενους και συνεργάτες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Επενδύοντας σε συνεχή ανάπτυξη, την τελευταία δεκαετία πραγματοποίησε μακροχρόνιες συνεργασίες με πολυεθνικές, ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις και ολοκλήρωσε εξαγορές επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 2023 έκλεισε για τον Όμιλο FDL με κύκλο εργασιών 83,06 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA στα €8,86 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,6%, έναντι του 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter