Από τον ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων) και την ΕΤΑΤ ΑΕ (Εταιρεία ‘Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης) διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση για την πρώτη επίσημη παρουσίαση της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2009, στο ξενοδοχείο Electra Palace. Οι διοργανωτές δήλωσαν πως είναι πεποίθησή τους ότι η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα “Food for Life” θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εφαρμοσμένης έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα, στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και στην ευρύτερη αξιοποίηση της νέας γνώσης από τις επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει ο ΣΕΒΤ και η ΕΤΑΤ ΑΕ για τη συγκρότηση της Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», στο πλαίσιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας. Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα «Food For Life» έχει ως στόχο να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων με τα θέματα της έρευνας στην περιοχή των τροφίμων (βιομηχανία, ερευνητική κοινότητα, φορείς χάραξης πολιτικής, καταναλωτές κλπ), ώστε να γίνει δυνατή η ανάδειξη των ερευνητικών προτεραιοτήτων, η χάραξη της στρατηγικής για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και η διαμόρφωση ενός σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την ευημερία των πολιτών.

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με χαιρετισμούς από τον Γενικό Γραμματέα ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, καθ. κ. Φ. Τσαλίδη, τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, καθ. κ. Δ Τριχόπουλο, τον Πρόεδρο του ΣΕΒΤ, κ. Ε. Καλούση, τον Πρόεδρο της ΕΤΑΤ ΑΕ, κ. Δ. Ταραντίλη, και τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθ. κ. Γ. Ζέρβα. Καλεσμένοι ομιλητές ήταν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας «Food for Life», της Ιταλικής και της Ισπανικής Πλατφόρμας, της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας και Τεχνολογίας, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, του ΣΕΒΤ και της ΕΤΑΤ ΑΕ.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι η έρευνα στον Τομέα των Τροφίμων και της Διατροφής πρέπει να αποτελεί εθνική προτεραιότητα, αφενός διότι η διατροφή σχετίζεται άμεσα με την Ποιότητα Ζωής των πολιτών και αφετέρου διότι η συμβολή του συγκεκριμένου βιομηχανικού κλάδου στην εθνική οικονομία είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το ερευνητικό έργο TRUEFOOD (Traditional United European Food), που χρηματοδοτείται από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, ως ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις.  Το έργο αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλία των 11 Συνδέσμων Βιομηχανιών Τροφίμων της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, με στόχο την ανάδειξη των παραδοσιακών τροφίμων και τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειά τους, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης. Το έργο ενίσχυσε την πεποίθηση πως μέσω της ενεργής συμμετοχής των Συνδέσμων διασφαλίζεται η διάχυση και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 41 εταίροι, μεταξύ των οποίων -εκτός από τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Τροφίμων- περιλαμβάνονται πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικά ιδρύματα και κέντρα αριστείας. Από την Ελλάδα, εκτός από τον ΣΕΒΤ, συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η  Εταιρεία ‘Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ ΑΕ), το Ινστιτούτο Γάλακτος του ΕΘΙΑΓΕ και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.