Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η Flexopack, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου της βιομηχανίας πλαστικών, το πρώτο εξάμηνο του 2022 έκλεισε με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών στα 74,91 εκατ. ευρώ, έναντι 49,98 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 49,87%, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι 8,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77,14%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για τον όμιλο σε 7,84 εκατ. ευρώ, έναντι 4,32 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021, αυξημένα κατά 81,33%.

Αυξήθηκαν κατά 14,73 εκατ. ευρώ τα αποθέματα μέσα σε έξι μήνες
Αξιοσημείωτο είναι ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους τα αποθέματα του ομίλου Flexopack εμφανίζονται αυξημένα κατά 14,73 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα τέλη του 2021, στα 47,17 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην πολιτική αποθεματοποίησης που ακολούθησε ο όμιλος με σκοπό την εξασφάλιση επάρκειας πρώτων υλών, καθόσον από τις αρχές του έτους, συνεπεία της διαταραχής στην εφοδιαστική αλυσίδα υφίσταται έλλειψη πρώτων υλών και παράλληλα αύξηση της τιμής τους.

Έτσι, τα αποθέματα πρώτων υλών του ομίλου την 30ή Ιουνίου 2022 ανέρχονταν στα 25,33 εκατ. ευρώ, έναντι 18,34 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ενώ τα αποθέματα προϊόντων και τα λοιπά αποθέματα ανέρχονταν σε 20,61 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. στα τέλη του 2021.

Περιορισμένη η έκθεση σε Ρωσία και Ουκρανία
Όσον αφορά στις πωλήσεις του ομίλου Flexopack σε Ρωσία και Ουκρανία, αυτές διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του έτους στα 1,1 εκατ. ευρώ αθροιστικά (1,47% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών), ενώ για το σύνολο του 2021 είχαν ανέλθει στα 2,34 εκατομμύρια ευρώ, ή ποσοστό 2,05% του συνολικού ενοποιημένου τζίρου. Η διοίκηση της Flexopack τονίζει πως η έκθεσή της σε αυτές τις δύο χώρες δεν είναι σημαντική και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιώδης επίδραση στις δραστηριότητές της, ωστόσο οι επιπτώσεις του πολέμου είναι δυσβάσταχτες για την παγκόσμια οικονομία, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων στις τιμές της ενέργειας, των πρώτων υλών, των βιομηχανικών μετάλλων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, όπως τα είδη διατροφής.

Επιφυλακτική στάση
Δεδομένου ότι η ενεργειακή κρίση και η διαταραχή στις αλυσίδες μεταφορών και εφοδιασμού βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς να είναι ορατό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσής τους, η διοίκηση του ομίλου τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές του ομίλο και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, παρά τις ισχυρές επιδόσεις που παρουσίασε ο όμιλος στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτου, να επηρεαστούν αρνητικά οι συνολικές επιδόσεις, η χρηματοοικονομική θέση και η πορεία της εταιρείας και του ομίλου κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2022.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter