Τα συστήματα fleet management έρχονται να δώσουν απάντηση σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις: πού βρίσκονται τα οχήματα της εταιρείας. Η απάντηση σε αυτό καθαυτό το ερώτημα ίσως να μην είναι δύσκολη. 'Oμως, όταν ο χρήστης αρχίζει να ζητά τις εν λόγω απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο, αποζητώντας να αξιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης και των εργαζομένων, τότε έχει αρχίσει να κατανοεί, γιατί χρειάζεται ένα fleet management system.

Τα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων (FMS, fleet management systems) έχουν αρχίσει να αποκτούν όλο και περισσότερους οπαδούς ακόμη και στη χώρα μας, δεδομένου ότι αποδεικνύουν πλέον στην πράξη ότι μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών μίας επιχείρησης και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Τα προβλήματα του πρόσφατου παρελθόντος, όσον αφορά στον ρυθμό αποδοχής των συγκεκριμένων συστημάτων, μπορεί να μην έχουν ακόμη ξεπεραστεί, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.

Βασικά χαρακτηριστικά

‘Ενα σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων πρακτικά είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της θέσης κάθε φορτηγού ή εν γένει οχήματος της εταιρείας (AVL, automatic vehicle location), το οποίο επιπλέον περιλαμβάνει ένα υποσύστημα που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και ενός κεντρικού σταθμού. Σχεδόν το σύνολο των συστημάτων που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά αποτελούνται από δύο βασικά “συστατικά”:

 • τη συσκευή που εγκαθίσταται στο όχημα και
 • τον κεντρικό σταθμό εργασίας (ή όπως αλλιώς τον ονομάζει κάθε εταιρεία που κατασκευάζει ένα σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων).

‘Οσον αφορά στον φορητό εξοπλισμό, αυτός αποτελείται στις περισσότερες περιπτώσεις από μια συσκευή -συνήθως τοποθετείται στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό του οχήματος- εξοπλισμένη με δέκτη GPS (Global Positioning System, δηλαδή παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης), προκειμένου να γνωρίζει ο οδηγός -αλλά και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας- την ακριβή θέση του οχήματος. Κατά κανόνα, η συσκευή διαθέτει επίσης ένα σύστημα ασύρματης επικοινωνίας, μέσω δικτύου GPRS (σταδιακά μετακινούμαστε προς το 3G και το HSDPA) ή δικτύου TETRA, ώστε να υπάρχει μία αμφίδρομη επαφή μεταξύ του οχήματος και των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης. Μια τέτοια υλοποίηση επιτρέπει μία σειρά από σημαντικές διευκολύνσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η αποστολή οδηγιών προς τον οδηγό του οχήματος και
η επαναδρομολόγηση του οχήματος, προκειμένου να καλυφθεί μία επείγουσα ανάγκη που δημιουργήθηκε απρόσμενα ή να γίνει καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χρόνου του οχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη θέση μιας συσκευής όπως η παραπάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα απλό PDA, πιθανώς με ενσωματωμένο δέκτη GPS. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή δεν συνίσταται ιδιαίτερα, κυρίως επειδή είναι πιο εύκολο να κλαπεί, ενώ παράλληλα δεν προσφέρει υψηλή αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, όπως συμβαίνει με τις αντίστοιχες εξειδικευμένες συσκευές που διατίθενται στην αγορά.

Διαθέσιμες τεχνολογίες

Αναφορικά με τις τεχνολογίες εντοπισμού θέσης, το γνωστό GPS καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου σχεδόν των εταιρειών, αν και υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου ο δορυφόρος δεν μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές τη λύση φαίνεται να δίνουν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα οποία επιτρέπουν ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης -εν προκειμένω οδηγού και οχήματος- μέχρι 30 μέτρα. Αν και τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν προσφέρονται ακόμα ευρέως, κυρίως λόγω των θεμάτων που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, αναμένεται το συγκεκριμένο θέμα να λυθεί σχετικά σύντομα και οι υπηρεσίες αυτές να είναι πλέον διαθέσιμες.

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ οχήματος και βάσης, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο δύο τεχνολογίες. Η πρώτη είναι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και πιο συγκεκριμένα αυτά που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS, που επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων σε ανεκτές ταχύτητες (της τάξεως των 56 Kbps). Βέβαια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι τις περισσότερες φορές ο όγκος των δεδομένων που στέλνει η συσκευή του οχήματος στον κεντρικό σταθμό της επιχείρησης δεν είναι μεγαλύτερος από μερικά Kbytes, είναι προφανές ότι η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να υποστηρίξει το GPRS είναι αρκετή. Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις (για παράδειγμα, θέλει να έχει εποπτεία στο εσωτερικό του οχήματος), τότε μάλλον το 3G (όπου η ταχύτητα μετάδοσης φτάνει τα 384 Kbps, ή ακόμα και στα 3,6 Mbps, αν πρόκειται για δίκτυο HSDPA) είναι η ενδεδειγμένη λύση. Πάντως, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του GPRS είναι η πανελλαδική κάλυψη που προσφέρει μέσω των τριών δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone και Wind Hellas) που υπάρχουν στη χώρα μας.

Από την άλλη πλευρά το TETRA δεν μπορεί να προσφέρει ακόμα πανελλαδική κάλυψη, όμως όλο και αυξάνονται οι περιοχές στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν συσκευές αυτής της τεχνολογίας. ‘Ετσι, πέραν των λεγόμενων “Ολυμπιακών πόλεων” (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος και Πάτρα), υπάρχει κάλυψη και στην Καβάλα, όπως και σε όλο το εθνικό δίκτυο, δηλαδή στις περιοχές μεταξύ αυτών των αστικών κέντρων. Τα τρία μεγάλα πλεονεκτήματα του TETRA, που το διαφοροποιούν από το GSM/GPRS, είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που προσφέρει, η καλύτερη ποιότητα φωνής και η δυνατότητα για πραγματοποίηση ομαδικών κλήσεων. Οι χρεώσεις του ΟΤΕ (είναι ο μόνος πάροχος που λειτουργεί τέτοιου είδους δίκτυο) έχουν μειωθεί αρκετά, και το TETRA δείχνει να αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόταση. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αρκετοί από τους κατασκευαστές συστημάτων προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να επιλέξουν με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

 

Επαναδρομολόγηση: μια πολύτιμη δυνατότητα

Μία από τις ανάγκες που καλείται να καλύψει όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ένα σύστημα FMS είναι αυτό της επαναδρομολόγησης οχημάτων (vehicle re-routing). Με δεδομένο ότι όλο και περισσότερες εταιρείες πραγματοποιούν πωλήσεις και παραδόσεις σε σημεία, τα οποία δεν είναι από πριν καθορισμένα, μία λύση που θα επιτρέπει την προσαρμογή του δρομολογίου, ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε στιγμή, κρίνεται αναγκαία. Την ανάγκη αυτή καλύπτουν μερικά από τα διαθέσιμα σήμερα συστήματα FMS, τα οποία μπορούν επιπλέον να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες, όπως είναι οι διαδικασίες ελέγχου αποθεμάτων, επιστροφές των αγαθών, τιμολόγια και παραδόσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα τέτοιο σύστημα επαναδρομολόγησης θα πρέπει να διαθέτει:

 • Δυναμική αναπροσαρμογή του προγράμματος διανομών για την αντιμετώπιση σε πραγματικό χρόνο εκτάκτων απαιτήσεων από τους πελάτες ή εκτάκτων καταστάσεων που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες (κυκλοφοριακά προβλήματα κά).
 • Αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων µέσω packet-based κινητών δικτύων (GPRS).
 • Βελτιωμένη οργάνωση στόλου µέσω της συνεχούς παρακολούθησης συγκεκριμένων λειτουργιών και αποθήκευσή τους σε βάση δεδομένων καθώς επίσης και μέσω της επαναδρομολόγησης του στόλου σε πραγματικό χρόνο στην περίπτωση στατικού αλλά και ex-van δικτύου διανομής.
 • Συλλογή μετρήσεων απόδοσης σε πραγματικό χρόνο (ώρες εργασίας, υπολογισμός ποσοστού % των παραδόσεων που γίνονται εγκαίρως κλπ), οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην αποδοτικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ανακοίνωση της κατάστασης της παραγγελίας στους πελάτες σε πραγματικό χρόνο µέσω ασύρματης εφαρμογής.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση του στόλου με τη διαχείριση οχημάτων που διεκπεραιώνουν διανομές (delivery) και παραλαβές προϊόντων (pick-ups, reverse logistics) ταυτόχρονα.
 • Επιτυχής επίτευξη αυστηρών (hard) ή ελαστικών (soft) χρονικών παραθύρων παράδοσης.
 • Αυτοματοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του λογισμικού, που είναι εγκατεστημένο στα συστήματα του στόλου, και του συστήματος ERP της επιχείρησης (back-end ERP connectivity).
 • Ελαχιστοποίηση της αναστάτωσης (nervousness) της αρχικής ισορροπίας του συστήματος µέσω της χρήσης του μικρότερου κατά το δυνατόν αριθμού οχημάτων για την ικανοποίηση των δυναμικών γεγονότων.

Η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, από την άλλη πλευρά, προσφέρει σημαντικά οφέλη στα οποία περιλαμβάνονται:

 • Μείωση των συνολικών δαπανών του στόλου οχημάτων, είτε µε τη μείωση του αριθμού φορτηγών που χρησιμοποιούνται, είτε από την καλύτερη αξιοποίηση της τρέχουσας βάσης στόλου.
 • Υποστήριξη προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες (CRM), µέσω της χρήσης περισσότερων φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών (interfaces) για τον εντοπισμό της παράδοσης μιας παραγγελίας.
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων, δηλαδή ικανότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, η οποία βασίζεται στη μέχρι στιγμής συλλεχθείσα ιστορία απόδοσης.
 • Υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω μπορεί να ειπωθεί ότι ένα τέτοιο σύστημα προσθέτει αξία στην επιχείρηση µε τη βελτίωση των δραστηριοτήτων αλυσίδων ανεφοδιασμού και, επομένως, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, χαμηλότερο κόστος και, βεβαίως, σε βελτιωμένη χρήση των πάγιων ενεργητικών και του στόλου.
 • Βελτιωμένος χειρισμός απρόβλεπτων γεγονότων. Χρησιμοποιώντας έξυπνους αλγορίθμους επαναδρομολόγησης και αντίστοιχου λογισμικού, κάθε εταιρεία μεταφορών είναι σε θέση να αποκριθεί με τον βέλτιστο τρόπο σε καταστάσεις κρίσης.
 • Περισσότερος χρόνος λειτουργίας. Μέσω της χρήσης των τηλεματικών αισθητήρων, ο ωφέλιμος χρόνος λειτουργίας των φορτηγών μεγιστοποιείται, καθώς ελαχιστοποιείται ο χαμένος χρόνος από τις απρόβλεπτες διακοπές.
 • ‘Ελεγχος απόδοσης. Η απόδοση οδηγών μπορεί να ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω των μετρήσεων που συλλέγονται συνεχώς. 
 • Εντοπισμός σε πραγματικό χρόνο. Μέσω μιας σελίδας στο διαδίκτυο η επιχείρηση, καθώς επίσης και οι πελάτες, μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για κάθε παράδοση.
 • Βελτιωμένη διαχείριση. Με βάση τα παραπάνω μπορούν να προσδιοριστούν από τις εταιρείες βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs), οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στη βελτιστοποίηση των αστικών διανομών.

Τα ελληνικά προβλήματα

‘Οσον αφορά στην ελληνική αγορά, η κατάσταση μοιάζει μεν υποσχόμενη, αλλά απαιτείται ακόμη αρκετός χρόνος. Η ελληνική αγορά δεν θεωρείται ακόμα αρκετά ώριμη, δεδομένου ότι πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο ο ιδιοκτήτης ενός στόλου να μην θέλει να δαπανήσει 5 ευρώ την ημέρα ανά όχημα για ένα προηγμένο FMS, αλλά την ίδια στιγμή να αγοράζει πανάκριβα και άνευ σημασίας αξεσουάρ.

Πρόβλημα υπάρχει πολλές φορές και με τους οδηγούς ή τους χρήστες του συστήματος, καθώς πολλοί από αυτούς αισθάνονται άβολα από την εγκατάσταση ενός συστήματος που μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι στην Ελλάδα τα φορτηγά στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανήκουν στους οδηγούς τους και όχι στις εταιρείες, με τις τελευταίες να υπενοικιάζουν τα οχήματα. Γι’ αυτό δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σαμποτάζ, αδιαφορίας ή κακής χρήσης του συστήματος. Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν προχώρησαν στην εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων, φοβούμενες την αντίδραση του προσωπικού.

Το πρόβλημα δεν είναι διόλου απλό, και γι’ αυτό συνιστάται -τουλάχιστον- υπομονή στους υπεύθυνους των εταιρειών, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώσουν τους οδηγούς σχετικά με το σύστημα και τις δυνατότητές του. Κυρίως, θα χρειαστεί να δώσουν έμφαση στα πλεονεκτήματα εκείνα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στους οδηγούς. ‘Οπως, για παράδειγμα, ότι με την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος δεν θα χρειάζεται να οδηγούν άσκοπα, θα μπορούν να είναι περισσότερο παραγωγικοί (άρα να κερδίζουν περισσότερα χρήματα), ακόμη και να έχουν τη δυνατότητα για εξαιρετικά φθηνές τηλεφωνικές κλήσεις, μέσω των εταιρικών πακέτων που τους προσφέρονται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.

Προ των πυλών η επόμενη γενιά

Σε κάθε περίπτωση, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν την επόμενη γενιά των συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων. Η έμφαση δίνεται στο περιβάλλον που χρησιμοποιεί ο χρήστης, στη διασυνδεσιμότητα με άλλες συσκευές και εφαρμογές και στη δικτύωση.

Ταυτόχρονα, μία ενδιαφέρουσα τάση που έχει αρχίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής είναι η εγκατάσταση και χρήση αισθητήρων που τοποθετούνται σε διάφορα μέρη του οχήματος. ‘Ετσι, τοποθετούνται αισθητήρες στη δεξαμενή καυσίμων, στην πόρτα εκφόρτωσης, μέσα στο ψυγείο (για συνεχή μέτρηση θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας) και αλλού, και τα στοιχεία που παράγονται από τη λειτουργία τους αποστέλλονται στο κεντρικό σύστημα για περαιτέρω επεξεργασία. Με τη βοήθειά τους, ο χειριστής του κεντρικού σταθμού μπορεί να βλέπει στην οθόνη του σχεδόν τα πάντα για τις λειτουργίες του οχήματος, ενδεχομένως μάλιστα να έχει στη διάθεσή του περισσότερα στοιχεία γι’ αυτό απ’ τον οδηγό του. Τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν συνθήκες έκτακτης ανάγκης εν τη γενέσει τους ή να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν με τη σειρά τους στη βελτιστοποίηση της χρήσης του οχήματος αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ελληνική αγορά είναι το σύστημα AFMS (Automatic Fuelling Management System) της εταιρείας Euromat Hellas και μία αντίστοιχη λύση της n-topos. Το πρώτο από αυτά, δηλαδή το σύστημα AFMS της Euromat, προσφέρει τη δυνατότητα ασύρματης και αυτόματης επικοινωνίας του οχήματος με το πρατήριο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του πρατηρίου αναγνωρίζει το όχημα και τον τύπο του καυσίμου, από τη στιγμή που το ακροφύσιο της αντλίας τοποθετηθεί στην υποδοχή του ντεπόζιτου, όπου έχει τοποθετηθεί το αντίστοιχο εξάρτημα (VID, vehicle identification). Με βάση τα παραπάνω στοιχεία ξεκινά ο ανεφοδιασμός και, όταν το ντεπόζιτο του οχήματος γεμίσει, η αντλία σταματά αυτόματα. Ο οδηγός παίρνει μαζί του το αυτόματα τυπωμένο παραστατικό, ενώ τα απαραίτητα παραστατικά και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις στα κεντρικά της εταιρείας-πελάτη ενημερώνονται αυτόματα, γεγονός που ελαχιστοποιεί το σχετικό κόστος διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μέσω ποικιλίας αναφορών πολύτιμη ενημέρωση στη διοίκηση της επιχείρησης.

Το σύστημα της n-topos είναι λίγο διαφορετικό, καθώς αυτό που προσφέρει είναι να δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο, όχι μόνον με πόσα λίτρα καυσίμου εφοδιάζεται κάθε όχημά του, αλλά και πόσα λίτρα καταναλώνει το κάθε όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια του δρομολογίου, σε πραγματικό χρόνο, λεπτό προς λεπτό και χιλιόμετρο προς χιλιόμετρο. Οι έρευνες της εταιρείας δείχνουν ότι το όφελος εξοικονόμησης φθάνει μέχρι και 20%, ενώ σε γενικές γραμμές κυμαίνεται μεταξύ 7% και 14%.

Προσδοκώμενα οφέλη

Η εγκατάσταση και η σωστή λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα μία επιχείρηση, ακόμη και αν αυτή δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό οχημάτων (ήτοι πάνω από 10). Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη είναι πολυάριθμα και σε αυτά, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αυτόματος εντοπισμός των οχημάτων και καλύτερος έλεγχός τους και του τρόπου με τον οποίο κινούνται σε πραγματικό χρόνο, μέσα στην πόλη, τη χώρα ή ακόμη και στο εξωτερικό.
 • Οπτικοποίηση κάθε πληροφορίας στο παρεχόμενο γεωγραφικό μοντέλο.
 • Αποδοτικότερη δρομολόγηση των οχημάτων με παράλληλη μείωση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτά.
 • Βελτίωση των χρόνων παράδοσης και διεκπεραίωσης εργασιών.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Αυξημένη πελατειακή πίστη (customer loyalty) μέσω της παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών.
 • Εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών διακίνησης και παράδοσης (θερμοκρασία κλπ), παράμετρος ιδιαίτερα σημαντική για ευπαθή προϊόντα που διακινούνται με οχήματα-ψυγεία.
 • Εντοπισμός των πελατών ή γενικότερα των σημείων που προκαλούν καθυστέρηση στα δρομολόγια των οχημάτων.
 • Μείωση της ανάγκης επικοινωνίας με τους οδηγούς μέσω παραδοσιακών μεθόδων.
 • Αύξηση της απόδοσης του στόλου των οχημάτων.
 • Δυνατότητα αποτροπής κλοπής ή κίνησης εκτός προκαθορισμένων ορίων.
 • Παροχή αισθήματος ασφάλειας στους οδηγούς έναντι απρόβλεπτων γεγονότων.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με call center και σύστημα βέλτιστης δρομολόγησης.
 • Γεωγραφική απεικόνιση και κατηγοριοποίηση όλου του πελατολογίου.
 • Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις κινήσεις των οχημάτων.
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας (σύμφωνα με μία εκτίμηση, με την αύξηση δύο ωρών παραγωγικότητας τον μήνα και μείωση των άσκοπων χιλιομέτρων κατά 250 περίπου στο ίδιο διάστημα, το εκτιμώμενο μηνιαίο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 500-1.000 ευρώ ανά όχημα, στο οποίο προστίθεται και το όφελος της παρακολούθησης και μείωσης της κατανάλωσης των καυσίμων σε ποσοστό 8-14%).
 • Δυνατότητα λήψης σε πραγματικό χρόνο δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη σωστών αποφάσεων.
 • Βελτιστοποίηση οικονομικών μεγεθών μέσω, μεταξύ άλλων, και της μείωσης του διαχειριστικού κόστους.
 • Καλύτερη διαχείριση ενός από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία μίας επιχείρησης, των οχημάτων της.

 

Συνοδευτικά έγγραφα

Το αφιέρωμα αυτό δημοσιεύτηκε στο τεύχος 34 (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2007) του περιοδικού Retail Technology.