Εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση της μονάδας εκτροφής θαλάσσιας ιχθυοτροφίας της Λωρίδα ΑΕ από την Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για τις Ιχθυοκαλλιέργειες Θεσπρωτίας, γνωστές με το διακριτικό τίτλο Fish Farmers. Η εγκατάσταση της Fish Farmers μετακινήθηκε από τον Όρμο Παγανιά, σε θέση νότια του ακρωτηρίου Νενούδα, εντός της ζώνης Α της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Θεσπρωτίας, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών της εγκαταστάσεων.

Η μετακίνηση της ιχθυοκαλλιεργητικής μονάδας επέτρεψε την επέκτασή της σε έκταση 40 στρεμμάτων έναντι 19,96 στρεμμάτων, που ήταν η μέγιστη αξιοποιήσιμη στον Όρμο Παγανιά. Το μεγαλύτερο εμβαδόν εγγυάται αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 500 σε 650 τόνους (αύξηση 30%) κι επιπλέον, αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας του συσκευαστηρίου, που μεταφέρθηκε αυτούσιο, σε 2.000 τόνους από τους μόλις 500 που εξασφάλιζε ο προηγούμενος χώρος υποδομών. Η Λωρίδα ΑΕ (Fish Farmers) εκτρέφει τσιπούρα, λαυράκι, λιθρίνι, φαγκρί και μυτάκι (Diplodus puntazzo, χιόνα ή ούγαινα), ψάρι της οικογένειας των σπαρίδων.

Οι περιφερειακές εκμεταλλεύσεις και συμβάσεις
Το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου έδωσε επίσης έγκριση για επεμβάσεις στη δημόσια δασική έκταση εντός της ζώνης παραλίας στη Λωρίδα Σαγιάδας, όπου υφίστανται συνοδές χερσαίες εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας, εμβαδού 4.557,18 τ.μ.. Η συνολική έγκριση δόθηκε με καθορισμό παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Τη μετακίνηση των εγκαταστάσεων και το σχέδιο σεβασμού των περιβαλλοντικών όρων εκ μέρους της Λωρίδα ΑΕ ανέλαβε το μελετητικό γραφείο APC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ, το οποίο πέτυχε γνωμοδότηση χωρίς επιτόπια αναγνώρισης της περιοχής του έργου. Την αποκομιδή των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων ανέλαβε με ιδιωτικό συμφωνητικό η εταιρεία Ντελή Αθανασία – Περλής Γεώργιος και Σία ΟΕ και η καθημερινή απομάκρυνση νεκρών ψαριών και μη αναλώσιμων υποπροϊόντων γίνεται στον αποτεφρωτήρα της Fargeco Hellas ΕΠΕ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter