Αύξηση κερδών 10% σε σχέση με το 1998 μοιράστηκαν πέρυσι οι 70 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών.

Αύξηση κερδών 10% σε σχέση με το 1998 μοιράστηκαν πέρυσι οι 70 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων και καλλυντικών. Ειδικότερα, τα κέρδη τους ανήλθαν σε 41 δισ. δρχ., ενώ εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη του τζίρου τους στα 600 δισ. δρχ. από τα 492 δισ. δρχ. το ΄98.

Τα στοιχεία προέκυψαν από πανελλαδική έρευνα σε δείγμα 1.000 επιχειρήσεων του κλάδου από την «Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, STAT BANK». Κορυφαία θέση μεταξύ των 70 κατέχει η P&G, με αύξηση τζίρου το ’99, έναντι του ’88, 24,3% (79,56 δισ. δρχ.) και κέρδη περίπου 18 δισ. δρχ. Υψηλή κερδοφορία εμφάνισαν και οι εταιρείες ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΥ, ROCHE HELLAS, ΜΑΡΒΟ Εμπορίου και Διανομών, ΕΚΑΣ ΑΕ και HONDOS CENTER.

Όπως εκτιμάται, η διετία 2000-01 θα ενισχύσει τις τάσεις ανάπτυξης του τζίρου και της κερδοφορίας του κυκλώματος εμπορίας των φαρμάκων και των καλλυντικών, δεδομένων των συνεχιζόμενων ανακατατάξεων και επεκτάσεων των ηγετικών επιχειρήσεων του κλάδου.