Σημαντικά αυξημένος ήταν το 2021 ο κύκλος εργασιών της ΦΑΓΕ Ελλάδας, φτάνοντας τα 146,13 εκατ. ευρώ, από τα 134,93 εκατ. ευρώ που ήταν το 2020. Ωστόσο, ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 15 και πλέον εκατομμύρια ευρώ (από τα 102,34 εκατ. στα 117,98 εκατ. ευρώ), με αποτέλεσμα τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της χρήσης 2021 μετά από φόρους να διαμορφωθούν στα 111.000 ευρώ, έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το 2020. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη ήταν η εικόνα και συνολικά για τον όμιλο ΦΑΓΕ, με τις πωλήσεις το 2021 να διαμορφώνονται σε 535,6 εκατ. δολάρια, ενισχυμένες κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2020, αλλά τα καθαρά κέρδη να υποχωρούν σε 15,8 εκατ. δολάρια, από 43,3 εκατ. δολάρια το 2020.

Αξιοσημείωτο στοιχείο που προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της γαλακτοβιομηχανίας είναι η συνέχιση της συρρίκνωσης του απασχολούμενου προσωπικού. Στα τέλη του 2021 η ΦΑΓΕ Ελλάς απασχολούσε 513 άτομα, έναντι 528 στα τέλη του 2020, 552 στα τέλη του 2019, 590 στα τέλη του 2018, 605 στα τέλη του 2017, 632 στα τέλη του 2016 και 697 στα τέλη του 2015.
Όσον αφορά στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία, η διοίκηση της ΦΑΓΕ δεν αναμένει ότι η σύγκρουση θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα λειτουργικά της αποτελέσματα ή στην οικονομική της κατάσταση, καθώς δεν δραστηριοποιείται στην επηρεαζόμενη περιοχή. Είναι ωστόσο πιθανό η σύγκρουση να επηρεάσει τις τιμές των πρώτων υλών και το κόστος ενέργειας και μεταφοράς της εταιρείας, κάτι που μπορεί να έχει επίδραση στο κόστος λειτουργίας της.

Τα μερίδια στην ελληνική αγορά
Σημειώνεται ότι η μητρική FAGE International είχε παρουσιάσει στις αρχές του μήνα στοιχεία της IRI για την ελληνική αγορά γιαουρτιού, σύμφωνα με τα οποία η ΦΑΓΕ ήταν για το 2021 πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, με μερίδιο 24,3% σε όγκο και 23,8% σε αξία. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι η Κρι-Κρι (15,1% σε όγκο, 15% σε αξία), τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (13,5% σε όγκο, 7,7% σε αξία), η Vivartia (11,4% σε όγκο, 16,1% σε αξία) και η Ολυμπος (7,6% σε όγκο, 9,1% σε αξία).

Πάντως, τα στοιχεία καταδεικνύουν μειωμένη κατανάλωση γιαουρτιού στη χώρα μας κατά το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα. η κατανάλωση γιαουρτιού στην Ελλάδα μειώθηκε πέρυσι κατά 2,6% σε όγκο (από τους 56.175 μετρικούς τόνους στους 54.700 μετρικούς τόνους) και κατά 3,6% σε αξία (από τα 222,37 εκατ. ευρώ στα 214,45 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου ΦΑΓΕ κατά κύριο λόγο στην απόσυρση ορισμένων από τα περιοριστικά μέτρα που είχαν τεθεί σε ισχύ το 2020 για την αντιμετώπιση της πανδημίας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter