Με ειδικές οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στους δικούς της σταθμούς βενζίνης, η Tesco θα σκανάρει τα πρόσωπα των πελατών που θα περιμένουν στο ταμείο, αναγνωρίζοντας φύλο και ηλικιακή ομάδα.

Ανάλογα με το προφίλ του πελάτη, στην οθόνη θα εμφανίζεται το κατάλληλο διαφημιστικό μήνυμα. Για παράδειγμα, όταν διαπιστώνεται πως υπάρχουν στην αναμονή του ταμείου πολλές γυναίκες, θα προβάλλεται μια διαφήμιση με γυναικείο περιεχόμενο. Οι οθόνες προγραμματίζεται να τοποθετηθούν στο σύνολο του δικτύου σταθμών βενζίνης της αλυσίδας (450 σημεία πώλησης), εντός πέντε ετών. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη εγκατάσταση καταγράφει και τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών, βάσει της ώρας και της ημέρας αγορών. Με το ίδιο σύστημα θα προβάλλονται διαφημίσεις που αφορούν και σε μεγάλες αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις. Η Tesco προβλέπει πως θα επικοινωνεί  διαφημιστικά πάνω με από  5 εκατ. πελάτες την εβδομάδα.