Ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα εμφανίζει πλέον η Ελλάδα έναντι των χωρών της Ευρωζώνης και των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, καθώς η ύφεση πιέζει τις τιμές των βασικών αγαθών σε επίπεδα εξαιρετικά χαμηλά. Η εσωτερική υποτίμηση κατ’ εντολή των δανειστών απέδωσε ως μοχλός συμπίεσης των τιμών, συμπεραίνεται από το ΥΠΑΝ κατόπιν ανάλυσης στοιχείων της Eurostat για το 2012, που διενήργησαν οι υπηρεσίες του!

Η σχετική ανάλυση των στοιχείων της Eurostat, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, αναφέρεται στην εξέλιξη του Δείκτη Ισότιμης Αγοραστικής Δύναμης Καταναλωτή (Purchasing Power Parity Index – PPPI) και στο επίπεδο τιμών (Price Level Index) για τις συνολικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών (Household final consumption expenditure) στην Ελλάδα το 2012. Με βάση την ανάλυσή του, το ΥΠΑΝ αποφαίνεται ότι οι μόνες αντίστροφες πιέσεις που καταγράφηκαν σε ό,τι αφορά την τάση του τιμαρίθμου προκλήθηκαν από τις αυξήσεις στους φόρους.

Ο σχετικός δείκτης καταρτίζεται βάσει ειδικής κοινής μεθοδολογίας της Eurostat και του ΟΟΣΑ και περιλαμβάνει όλες τις πραγματοποιηθείσες καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών (περιλαμβάνει περίπου 2.500 καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες σε 39 χώρες), με σκοπό να παρέχει ένα πεδίο συγκρισιμότητας του επιπέδου τιμών κάθε χώρας, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Αν ο δείκτης είναι υψηλότερος από 100 σε μία χώρα, αυτή είναι ακριβότερη σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ και αντιστρόφως. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το επίπεδο τιμών στη χώρα μας το 2012 διαμορφώθηκε στο 93% του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός που την κατατάσσει στη 19η θέση μεταξύ 39 χωρών παγκοσμίως. Σημειώνουμε ότι για το 2011 ο δείκτης προσδιόριζε επίσης σημαντική πτώση του επιπέδου τιμών στην Ελλάδα, με ένδειξη 95,6% ως προς τον μέσο όρο της ΕΕ, κατατάσσοντας τη χώρα στη 18η θέση μεταξύ των 39 χωρών παγκοσμίως.

Κατά κεφαλήν πραγματική ατομική κατανάλωση
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότιμης Αγοραστικής Δύναμης Καταναλωτή της Eurostat, ανάλογη εικόνα διαμορφώθηκε και για το επίπεδο τιμών της κατά κεφαλήν πραγματικής ατομικής κατανάλωσης (Actual individual consumption) στην Ελλάδα το 2012. Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε σημαντικά χαμηλότερα, τόσο από αυτόν της Ευρωζώνης όσο και της ΕΕ.

Ο δείκτης αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με την ίδια μεθοδολογία της Eurostat και του ΟΟΣΑ, καταμετρώντας όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται από τα νοικοκυριά, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται για ατομική κατανάλωση από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και από την κυβέρνηση (πχ υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης).

Με βάση τα παραπάνω το επίπεδο τιμών στη χώρα μας το 2012 διαμορφώθηκε στο 89,3% του μέσου όρου της ΕΕ, γεγονός που την κατατάσσει στη 18η θέση μεταξύ 37 ευρωπαϊκών χωρών. Έναν χρόνο πριν, το 2011, ο δείκτης επιβεβαίωνε επίσης σημαντική πτώση του επιπέδου τιμών στη χώρα μας, με ένδειξη 92,4% ως προς τον μέσο όρο της ΕΕ, που έδινε τη 17η θέση μεταξύ των 37 ευρωπαϊκών χωρών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) της Ελλάδας, που είχε επιταχυνθεί στο 4,7% το 2010, λόγω των μεγάλων αυξήσεων της έμμεσης φορολογίας, επιβραδύνθηκε στο 3,1% το 2011 και υποχώρησε περαιτέρω το 2012, στο 1%.

Αν ληφθεί υπόψη ότι η πτωτική τάση του πληθωρισμού συνεχίζεται φέτος, σε συνδυασμό με τη σωρευτική εκτιμώμενη αύξηση των τιμών καταναλωτή στη ζώνη του ευρώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τιμών της Ελλάδας, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Συγκεκριμένα, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τον μήνα Μάιο φέτος, η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση (32η –η 1η θέση δείχνει την υψηλότερη μεταβολή) μεταξύ 32 χωρών στην Ευρώπη. Ο ρυθμός της ετήσιας μεταβολής του Εν.ΔΤΚ στη χώρα μας για το μήνα Μάιο το 2013 εξακολουθούσε να είναι σταθερά ο χαμηλότερος, τόσο μεταξύ των 17 χωρών της Ευρωζώνης όσο και μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ, ενώ για δεύτερο συνεχή μήνα η χώρα μας κατέγραψε τη χαμηλότερη μεταβολή σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη διατροφή
Στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, ο δείκτης παρουσιάζει φέτος συγκρατημένη αύξηση (0,51% τον Μάιο) εξαιτίας των ανοδικών πληθωριστικών πιέσεων σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, λόγω εξωγενών κυρίως παραγόντων, όπως:

  • Το αυξημένο κόστος μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων, λόγω των τιμών των καυσίμων, οι οποίες παρουσιάζουν διαρκώς ανοδικές τάσεις με μικρές καθοδικές προσαρμογές (όπως συμβαίνει τη δεδομένη χρονική περίοδο).
  • Τις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών των εμπορευμάτων, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε σημαντικά αγροτικά προϊόντα, λόγω κυρίως των κλιματικών αλλαγών (καλαμπόκι +13,5%, σιτάρι +17,2%, ρύζι +8,9%, καφές +1,9% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ),
  • Τη σταθερά αυξητική τάση των εγχώριων τιμών παραγωγού γάλακτος (αγελαδινό γάλα +0,2% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ),
  • Την αύξηση των εγχώριων τιμών ορισμένων αγροτικών προϊόντων (νωπές πατάτες +27,6%, νωπά φρούτα +11,1%), τα οποία επηρεάζονται κυρίως από τις κλιματολογικές συνθήκες και την μεταβλητότητα της παραγωγής.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, υπάρχει πλήθος ειδών διατροφής που παρουσιάζουν σημαντικές αποπληθωριστικές τάσεις (μήνας Μάιος), όπως το αλεύρι (-6%), το ψωμί (-3,3%), το ρύζι (-1,5%), τα ζυμαρικά (-1,2%), το ελαιόλαδο (-1,8%), το αρνί και το κατσίκι (-2,1%), τα νωπά λαχανικά (-6,2%), τα κατεψυγμένα λαχανικά (-6,5%), τα όσπρια (-0,8%), οι παιδικές τροφές (-2,3%) και οι χυμοί (-5,6%). Στην κατηγορία Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός οι ανατιμήσεις που διαμορφώνονται στο 4,6% οφείλονται αποκλειστικά στην αύξηση των τιμών του καπνού κατά +5,9%.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη στέγαση οι ανοδικές πιέσεις στις τιμές, που φθάνουν στο 7%, οφείλονται στις αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας (+12,3%), αλλά κυρίως του πετρελαίου θέρμανσης (+25%), λόγω της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (από 0,06 σε 0,33 ευρώ ανά λίτρο από 15 Οκτωβρίου του 2012). Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΑΝ, η τάση αυτή του δείκτη θα είναι 12μηνης διάρκειας, δηλαδή θα συνεχιστεί έως και τον Σεπτέμβριο παρότι δεν υπάρχει κατανάλωση αυτή την περίοδο.