Σύμφωνα με το πρόγραμμα του διοργανωτή κατά θέμα και ημερομηνία, η εν λόγω σειρά θα εξελιχθεί ως εξής:

  • Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου – “Σχεδιασμός μιας Πρότυπης Ετικέτας Logistics GS1”, με αντικείμενα τη συμβολογία GS1-128, τις δυνατότητες κωδικοποίησης-σήμανσης των μονάδων logistics, την αναφορά στους τύπους μονάδων logistics, τον προσδιορισμό των πληροφοριών των ετικετών και κανόνων τοποθέτησης των ετικετών στις συσκευασίες.
  • Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου – “Εκτύπωση barcodes”, με αντικείμενα τη γνωριμία με τα barcodes και τις μεθόδους εκτύπωσής τους (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, συνήθη σφάλματα), τη διαδικασία επιλογής του κατάλληλου συμβόλου και τοποθέτησής του στη συσκευασία, καθώς και την ανάπτυξη της διαδικασίας verification.
  • Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2007 – “Η γλώσσα XML”, με αντικείμενα την παρουσίαση των βασικών αρχών της γλώσσας XML, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές EDIFACT.
  • Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου – “GPC (Global Product Classification)”, με αντικείμενα την κατηγοριοποίηση των προϊόντων βάσει του Συστήματος GPC, τη φιλοσοφία του GPC, καθώς επίσης και τη σχέση του GPC με τα άλλα πρότυπα του Συστήματος GS1, και την παρουσίαση της χρήσης του GPC browser.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται στο Holiday Inn μεταξύ 3-6 μμ στις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Περισσότερες πληροφορίες: site www.gs1gr.org ή τηλ. 210 8082 062.