Η ποιότητα των προϊόντων και ο καταναλωτής αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την έρευνα εμπορικής γνώμης Exceed’s Mirror 2012, που καταγράφει με τις απόψεις στελεχών σούπερ μάρκετ για τους προμηθευτές τους, και την οποία διενεργεί ανά διετία η εταιρεία Exceed Consulting Μ. Φανδρίδης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ.

Κατά την έρευνα, τα στελέχη, ιδιαίτερα των μεγάλων αλυσίδων, όλο και περισσότερο αξιολογούν τους προμηθευτές τους, όχι μόνο βάσει των «παροχών» αλλά του συνόλου των παραμέτρων που συνθέτουν την αποτελεσματική συνεργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις διαφοροποίησης κάθε αλυσίδας.