Βελτίωση στις σχέσεις προμηθευτών και αλυσίδων διαπιστώνει η «Exceed’s Mirror 2010», η εξειδικευμένη έρευνα εμπορικής γνώμης των στελεχών επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ για τους προμηθευτές τους, που σχεδίασε και πραγματοποίησε για τέταρτη φορά φέτος (πραγματοποιείται ανά διετία από το 2004) η εταιρεία Exceed Consulting Μ. Φανδρίδης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, πολλοί περισσότεροι προμηθευτές σήμερα προτείνουν win-win προγράμματα και promotions στους πελάτες τους, αλλά και τους διαθέτουν περισσότερο εκπαιδευμένους Key Account Managers και προγράμματα πιο αξιόπιστα όσον αφορά στην αναδιοργάνωση του χώρου ραφιού και αποτελεσματικότερα όσον αφορά στην αλυσίδα τροφοδοσίας, δείχνοντας ότι διαθέτουν κουλτούρα ουσιαστικής συνεργασίας.

Από την πλευρά τους τα στελέχη του λιανεμπορίου φαίνεται ότι αρχίζουν να αξιολογούν τους προμηθευτές τους όλο και πιο πολύ στο σύνολο των παραμέτρων που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας των δύο πλευρών κι όχι μόνο με βάση το κριτήριο του «τι παροχές δίνουν». Δηλαδή, ο κόσμος των σούπερ μάρκετ εστιάζει πλέον περισσότερο το ενδιαφέρον του στην αποτελεσματικότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας του προμηθευτή, στη διαφοροποίηση που προσφέρει σε κάθε αλυσίδα, στον βαθμό της συμμετοχής του, στις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων των πελατών του κλπ.

Στη φετινή έρευνα περισσότερα από 105 στελέχη από τις 15 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αξιολόγησαν, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, τους 25 μεγαλύτερους προμηθευτές της εγχώριας αγοράς σε θέματα όπως οι υπηρεσίες του τμήματος πωλήσεων των προμηθευτών, η κερδοφορία και η παραγωγικότητα, η σημαντικότητα και η δύναμη των προϊόντων των προμηθευτών, τα σύγχρονα συστήματα In-Store Marketing, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων τροφοδοσίας, τα Logistics κλπ.

Ειδικότερα, συμμετείχαν εκ μέρους ελληνικών και πολυεθνικών αλυσίδων γενικοί και εμπορικοί διευθυντές, διευθυντές αγορών και αγοραστές, διευθυντές οικονομικών υπηρεσιών, Logistics & IT Managers, καθώς και διευθυντές καταστημάτων. Τα σχετικά ευρήματα αναλύθηκαν στο σύνολο των εταιρειών, αλλά και εξειδικευμένα στις κατηγορίες προμηθευτών, αφενός, τροφίμων-ποτών-αναψυκτικών και, αφετέρου, απορρυπαντικών-καλλυντικών-χαρτικών.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται χωριστά για τις 8 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ από τις επόμενες εν σειρά αλυσίδες και ομίλους αγορών. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, οι προτεραιότητες και τα ζητήματα που έθεσαν τα στελέχη των πρώτων συγκλίνουν με τις αντιλήψεις των συναδέλφων τους στο μεσαίο δυναμικό του κλάδου.