Η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ELTRUN (Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της εταιρείας συμβούλων Exceed Consulting, η οποία εξειδικεύεται στη διεξαγωγή ερευνών, βρίσκεται ήδη σε ισχύ από την αρχή του νέου έτους.

Στόχος της εν λόγω συνεργασίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Exceed Consulting, αποτελεί η αλληλοσυμπλήρωση της επιστημονικής γνώσης και προηγμένων τεχνικών του Eltun με την εμπειρία της αγοράς και των εφαρμοσμένων λύσεων της εν λόγω εταιρείας. Οι δυο πλευρές, που συντονίζονται από την κα Κατερίνα Πραματάρη, εκ μέρους του ELTRUN και τον κ. Στέφανο Κομνηνό, εκ μέρους της Exceed Consulting, επιδιώκουν αφενός την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και αφετέρου την αναβάθμιση των υπηρεσιών έρευνας.

Την περίοδο αυτή ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έρευνες εμπορικής γνώμης Exceed’s Mirror, που καταγράφουν την άποψη του λιανεμπορίου, χονδρεμπορίου και ειδικών συνεργατών/αντιπροσώπων για τους προμηθευτές τους, καθώς και στις έρευνες shopper/αγοραστή, που σκοπό έχουν την κατανόηση της αγοραστικής συμπεριφοράς στα καταστήματα λιανικής.